Sultán

Naše rozšíření kosmopolitní a imperiální kultury v sobě obsahuje jednu hlubokou vadu. Čím víc totiž v převážné většině lidských záležitostí roztíráte máslo, tím ho roztíráte řídčeji. Je tu ale ještě jedna podivnější skutečnost, zakořeněná v čemsi temném a iracionálním v lidské přirozenosti. Když zjistíte, že máslo je namazáno tence, začnete ho roztírat. A právě tehdy, když zjistíte, že vaše ideje ve vaší mysli jsou čím dál hubenější, začnete je šířit mezi ostatní stvoření. Je to paradox, ale ne můj. V dějinách lze najít spoustu příkladů, nejsilnější je však myslím následující. Ve všech našich klubech panuje imperialismus, zatímco ve všech našich salonech vládne orientalismus.

Chci tím říci, že koloniální ideál mužů jako je Cecil Rhodes nepovstal z nějaké živé tvůrčí ideje západního ducha, ale byla to libůstka a výstřelek, který byl jako mnoho dalších výstřelků imitací. Rhodesovou chybou nebylo, jako v případě Cromwella nebo Hildebranda, že by se dopouštěl rozsáhlých omylů nebo páchal velké zločiny. Šlo o to, že tyto zločiny a omyly páchal kvůli šíření jistých idejí. A když se na ně někdo zeptá, nejsou k nalezení. Cromwell se bral za kalvinismus a Hildebrand za katolicismus, ale Rhodes neměl žádný princip, který by mohl světu nabídnout. Měl jen netrpělivou, ale propracovanou mašinerii pro šíření principů, které neměl. To co označoval za své ideje byla jen sedlina darwinismu, jež se mezitím stala vodou nejen kalnou a stojatou, ale i jedovatou. Že přežijí nejpřizpůsobivější a že kdokoli jako on musí být ten nejpřizpůsobivější; že nejslabší musí ke zdi a že každý kdo mu nedokáže rozumět musí být ten nejslabší: to byla filosofie, jíž nepořádně věřil po celý svůj život, spolu se spoustou dalších staromládeneckých agnostiků viktoriánské éry. Všechny tyto názory o náboženství (uctivě citované v Review of Reviews) byly prostě těmi nejvyčerpanějšími myšlenkami své doby. Nebyla chyba tohoto nešťastníka, že vysoký kopec kdesi v jižní Africe nazval „svým chrámem“. Tím myslím, že to nebyla jeho chyba, když nechápal, že kostel pro jednoho člověka už vůbec není kostelem. Je to bláznova cela. Nebylo jeho chybou, že „vypočetl, že Bůh míní, aby co největší část planety byla tak anglosaská, jak to jen bude možné.“ Mnoho podstatně moudřejších evolucionistů „vypočetlo“ ještě dětinštější hlouposti. Byl to poctivý a skromný příjemce úmorné populární vědy své doby a nešířil žádné myšlenky, které by pro něj nemohl šířit jakýkoliv cockneyský úředník ze Streathamu. Avšak právě proto, že neměl žádné ideje, jež by mohl šířit, vyvolával vraždění, zneužíval spravedlnost a zničil republiky, aby je mohl rozšířit.

Celá věc je ale ještě silnější a podivnější. Módní imperialismus nejenže nemá žádné vlastní ideje, jež by mohl šířit, ale ve skutečnosti si je dokonce vypůjčil od hnědých a černých národů, jimž se je snaží donést. Příkladem těch, kdo usilovali o šíření západních idejí na Východě mohou být králové a rytíři za křížových výprav. Jediné, na co se zmohou naši imperialističtí aristokraté je roznášet po Východě východní ideje. Samotná vládnoucí třída imperialismu Západu byla do hloubky přebarvena orientálním mysticismem a kosmologií.

Tatáž lady, která očekává, že Hindové přijmou její politický názor. už sama přijala jejich náboženský názor. Chce jim nejprve ukrást jejich zemi a poté sdílet jejich nebe. Stejný imperialistický cynik, který po Turcích chce, aby se podřídili anglické vědě, se sám poddal turecké filosofii a naprosto tureckému pohledu na despotismus a osud.

Zjevný a zábavný důkaz proto poskytl nedávno Rhodesův životopis. Pisatel s patřičně imperiální sklíčeností připouští, že Afriku dosud převážně obývají Afričané. Uvádí, jak Rhodes na jihu čelil divochům a Kitchener na severu Turkům, Arabům a Súdáncům a potom cituje Cecila Rhodese: „Je nevyhnutelným osudem, aby se toto vše změnilo a já bych rád byl nástrojem osudu.“ Tolik jediná malá originální a veskrze orientální Rhodesova myšlenka.

Zde vidíme konečnou pitomost vší současné imperiální posice. Rhodes a Kitchener mají porobit muslimské beduíny a barbary, aby je naučili věřit toliko v nevyhnutelný osud. Máme ničit provincie a prolévat Niagary krve jen proto, abychom Turka naučili říkat kismet; slovo, které používá od kolébky. Máme zapřít křesťanskou spravedlnost a mezinárodní rovnost a to vše proto, abychom Araba naučili věřit, že je „nástrojem osudu“, odhlížeje od toho, že nikdy nevěřil ničemu jinému. Kdyby se vize Cecila Rhodese stala skutečností (což je naštěstí čím dál méně pravděpodobné) hemžily by se země jako je Persie a Arábie ošklivými a sprostými fatalisty s buřinkami, namísto elegantních a důstojných fatalistů s turbany. Nejlepší západní myšlenky, idea duchovní svobody a nebezpečí, pochybné a romantické budoucnosti v níž se může stát cokoli—tuto podstatnou západní ideu, Cecil Rhodes šířit nemůže, protože (jak se sám vyjádřil) v ně nevěří.

Právě Orientálec dal královně Viktrorii k její královské koruně ještě korunu císařovny. Nechápal, že královský titul je vyšší než titul císaře. Podle východního chápaní jsou totiž tituly ohromné a divoké jako přehnané básně: Bratr Slunce a Měsíce, kalif věčně živý. Anglický král (alespoň za dnů skutečných králů) nenesl toliko politický, ale spíše náboženský titul. Patřil svému lidu a ne jen lid jemu. Nebyl jen pouhým dobyvatelem, ale otcem—ano, dokonce i tehdy, když byl otcem špatným. Tento druh pevné bohabojnosti je vždy spojen s náklonností k místu a ohraničením. Imperialismus Cecila Rhodese však netvoří krále, nýbrž sultána, se všemi typickými idejemi magie peněz, přepychu bez zmatku, vyždímaných provincií a vyvolené rasy. Vskutku, v Cecilu Rhodesovi samém vidíme všechny podstatné kvality sultána, počínaje láskou k diamantům a konče pohrdáním ženami.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s