Bílí koně

Mám zkušenost, v tomto případě velmi malou a příležitostnou, že není vůbec snadné mluvit v autě. Jsem tomu velmi rád. Za prvé mi to vcelku brání autem jezdit a za druhé v mi to v příslušných chvílích znemožňuje mluvit. Problém není až tak docela ve fysických podmínkách i když ty rozhovoru zcela jednoznačně nepřejí. FitzGeraldův Omar jsa pesimistou, byl nejspíš bohatý a protože to byl líný chlapík, nejspíš to byl motorista. Kdyby o tom snad panovaly nějaké pochybnosti, stačí připomenout, že když Omar hovořil o bláhových ziscích definoval přitom problémy spojené s hovorem za jízdy autem s přesností, která nemohla být nahodilá. „Jejich slova jsou rozptýlena do větru a jejich ústa umlčí prach.“ Z toho neplyne (jak by řekla řada se vším hned hotových filosofů) divošské mlčení a vzájemná nevraživost, ale spíše jedno o z oněch bohatých tich, které tvoří podstatu a základ všeho přátelství, ticho mužů veslujících v téže loďce nebo bojujících na téže bitevní linii.
Onehdy se stalo, že jsem si najal motorový vůz, protože jsem chtěl velmi rychle postupně navštívit různá bojiště a úkryty Alfréda Velkého. Pro takové účely je auto velmi příhodné. V žádném případě to není nejlepší způsob jak si prohlédnout krásy kraje, tu si lépe vychutnáte při procházce a vůbec nejlíp, když se v klidu posadíte. Ale je rozhodně dobrá metoda pro každý podnik, který zahrnuje parodii vojenské či vládní vlastnosti–vůbec na cokoliv, co potřebuje velmi rychle znát celý obrys krajiny nebo hrubou, relativní polohu lidí a měst. Na této cestě podobné rozeklanému blesku jsem od rána do noci seděl vedle šoféra a vyměnili jsme si sotva slůvko za hodinu. Myslím ale že když už se pak ve vsích rozžehly žluté hvězdy a na obloze vyšly bílé, porozuměl jsem jeho povaze a obávám se že i on pochopil moji.
Pocházel z Cheshihre a měl nevrlou, trpělivou a komickou tvář, na venkovana ze severu byl slušný a na to, že byl expert i žoviální.  Když promluvil, pokud vůbec mluvil, měl silný severský přízvuk; na krásném jižním venkově byl zjevně nový, což bylo zřejmé jak z jeho pochval, tak z jeho stížností. I když ale pocházel ze severu byl ze zemědělského ne obchodního rodu, prohlížel si spíš půdu než města, třebaže ji sledoval poněkud ostřejším a praktičtějším okem.První poznámku po několika hodinách pronesl právě když jsme přejížděli hrubší a pustější nížiny na Salisbury Plain. Už je to prokazovalo, že je tady nový.  Jenže on, s kriticky podmračeným výrazem také řekl: „Spousta té půdy tuhle musí být docela dobré. Proč ji neobdělávají?“ Pak byl zticha několik dalších hodin.
V jednom prudkém zákrutu na svazích toho, čemu s nemalým vtipem říká salisburská planina jsem najednou, jakoby náhodou zahlédl cosi, co jsem hledal, chci říct, něco jsem nečekal. Od nás všech se čeká, že se budeme snažit kráčet do nebes, ale jistě bychom byli neobyčejně překvapeni, kdybychom do nic znenadání vešli. Zatímco jsem opouštěl, řečeno zhruba, salisburskou pláň, zdvihl jsem hlavu a spatřil britského Bílého koně. 
Jeden či dva skutečně výborní básníci toryovského či protestantského typu jako třeba Swinburne a pan Rudyard Kipling, pěli chválu na Anglii v obraze bílých koní – měli na mysli bělohřbeté vlny Kanálu (míní se Anglický/Lamanche kanál). To je dostatečně přirozené a správné. Skutečně filosofcký Tory půjde zpět k dávným věcem v domnění, že budou anarchické. Velmi by ho rozrušilo, kdybychom mu pověděli, že v Anglii jsou umělí či umělečtí Bílí koně, kteří jsou možná starší než oni divocí koně živlů. A přece je tomu právě tak. Nikdo neví, jak jsou staré ony divné zelené a bílé hieroglyfy, oni roztroušení čtvernožci z křídy vynikající do dáli na tolika svazích Southern Downs. Jsou asi starší než Sasové a přecházejí možná i dobu římskou.
Docela dobře mohou být starší než Britové, starší než naše dochované záznamy. Nakolik víme, mohou pocházet až z dob prvních slabých semének lidského života na této planetě. Lidé mohli koně vytrhávat v trávě dávno před tím než začali koně vyrývat na vázy a hrnce, nebo před tím , než zhnětli a uplácali prvního koně z jílu. Může to být vůbec první lidské umění–starší než stavění a rytectví. A pokud by to tak bylo, mohlo se poprvé projevit v jiné geologické epoše, předtím, než se moře provalilo Doverskou úžinou. Bílý kůn mohl začít v Berkshire, když ještě nebyli žádní bílí koně u Folkestone nebo Newhavenu. Onen hrubý, ale zřejmý bílý obrys, který jsem zahlédl přes údolí se mohl poprvé objevit, když ještě Británie nebyla ostrovem. Zapomínáme na to, že je mnoho míst, kde je umění starší než příroda.
Vydali jsme se dlouhou oklikou po poněkud snazších cestách, až jsme dorazili k průrvě či strži v údolí, odkud jsme našeho přítele Bílého koně uviděli ještě jednou. Přinejmenším jsme se domnívali, že je to náš přítel Bílý kůň, ale po troše zjišťování jsme dospěli k udivujícímu poznatku, že je to jiný přítel a jiný kůň. Na svažitých úbočích téhož jasného údolí byl, zdálo e, jiný bílý kůň, stejně hrubý a čistý, stejně dávný i moderní jako ten první. Napadlo mne, že tohle musí být přinejmenším ten prapůvodní Alfredův Bílý kůň, kterého jsem vždy slýchal spojovat s jeho jménem. A přece, než jsme dojeli do Wantage a uviděli ve slunci Alfredovu zvláštní šedou sochu, viděli jsme ještě třetího bílého koně. A ten třetí bílý kůň byl koni tak zoufale nepodobný, že jsme si byli jisti, že autentický. Poslední a originální bílý kůň, bílý kůň z Údolí Bílého koně, měl onu velkou, poněkud dětskou povahu a podobu, již oprávněně spojujeme s našimi nejvzdálenějšími předky. Měl opravdu ony prehistorické, absurdní rysy novozelénadských domorodých rytin či kreseb Zulů. přinejmenším tenhle byl dozajista vytvořen našimi otci, když byli sotva lidmi, dávno před tím, než se z nich stali civilisovaní lidé.
Jenže proč ho vytvořili? Proč si dali barbaři tolik práce, aby udělali koně velkého pomalu jak vesnice, koně, který nemohl nést žádného lovce, Koně, který nemohl táhnout žádný náklad? Co to bylo za titánský, podvědomý instinkt pokazit krásný zelený svah velmi ošklivým bílým čtvernožcem. A co si vlastně počít, když už jsme u toho, s celou tou nebezpečnou vymyšleností o lidstvu vládnoucímu nad zemí, která mohla začít u bílých koní a která rozhodně neskončí u aut s pohonem o síle dvaceti koní?  Zatímco jsme z onoho kraje odjížděli, stále jsem zamračeně rozvažoval, jak se to mohlo stát, že obyčejní lidé vůbec mohli chtít takové divné koně z křídy dělat, když mě najednou zprudka vyrušil můj šofér, protože po víc než dvou hodinách znovu promluvil. Pustil najednou jednu z pák a ukázal ohromnou hmotu zelené pahorkatiny, která se zdvihala nad námi.
„Tohle by bylo dobré místo,“ řekl.
Přirozeně jsem si to dal do souvislosti s jeho posledními slovy před pár hodinami a domníval se, že je považuje za slibné z hlediska zemědělského. Abych řekl pravdu, vypadalo velmi neslibně; a díky tomu jsem náhle porozuměl tichému zápalu v jeho očích. Zčistajasna jsem pochopil, co měl ve skutečnosti na mysli. Ve skutečnosti měl za to, že tohle by bylo úžasné místo pro vytrhání dalšího bílého koně. Nevěděl o nic víc nebo líp než já, proč se dělali, ale  on náležel k jakési nepředstavitelné prehistorické tradici, protože to chtěl udělat. Získal tak jemný cit, že nemohl jen tak lehce minout široký svěží travnatý kopec, na němž nebyl bílý kůň. Měl co dělat, aby udržel své ruce dál od kopců. Měl co dělat, aby nějakou živou zelenou trávu nechal být.
Tehdy jsem si přestal lámat hlavu nad tím, proč primitivní lidé vytvořili tolik bílých koní. Přestal jsem trápit nad tím, v jakém smyslu se obyčejný věčný člověk snažil zjizvit či znetvořit kopce. Spokojil jsem se s tím, že to chtěl, protože jsem to chtění viděl.

Reklamy

2 comments on “Bílí koně

  1. […] Proč je lidé ve Wiltshire začali tvořit se taky mnoho neví, k slavné básni a také k pěkné eseji tihle koně inspirovali třeba […]

  2. Jana napsal:

    Ahoj je to moc hezky

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s