III. O člověku z místa

ON THE MAN ON THE SPOT
Člověku z místa jsem nikdy nedůvěřoval, protože se mi zdá, že je to člověk ve světle ramp. Je to dojem trochu podobný turistovi, který pošle odněkud obrázkovou pohlednici, kterou si tam koupil, to pak máme podezření, že je to místo až příliš známé svými krásnými vyhlídkami. Světla ramp publicity si vybírají konkrétní mista a lidi způsobem, který není vůbec representativní. Vlastně jsem vždy sám měl ten dojem, že nejšťastnější je taková výprava, kdy se vydáte na nějaké slavné místo, ale nakonec zjistíte, že jste někde jinde. Nejspíš bude mít všechny kvality a přednosti onoho prvního místa, jen ty přednosti nebudou zvulgarisovány. Potká vás obrovské štěstí, že najdete staré, původní, slavné místo před tím, než je dostihne proslulost.
Ještě pravdivější to je o jisté zemi, kterou zmítá jakýsi spor, kde stojí znesvářené svatnyě nebo centra učenosti či konkurenční nositelé a podněcovatelé kultury. Jinými slovy řečeno, člověk z místa je ještě víc matoucí a závádějící v zemi, kde se tak říkajíc dá čekat, že má svých míst až moc. Dá se očekávat, že tahle vyrážka či výbuch lokálních zájmů propukne v každé veřejné debatě o politice a náboženství, případně o čemkoliv, na čem skutečně záleží, ale co je poměrně těžké posoudit skutečně proporčně. Člověk, který v nás bude chtít vzbudit zájem řekněme o kult nudismu nám poví, že je ve své podstatě nordický, i když mi vůbec není jasné, proč by chtěli nosit méně šatů lidé žijící v chladnějších zemích. Z knihy, již jsem nedávno četl, jsem se dozvěděl, že vám řekne, že že Švédsko, či jiná taková skandinávská země, je původním a posvátným domovem nudismu. Jenže přímo ve Švédsku musí být pěkná řádka místních lidí, kterým se vůbec nezamlouvá, že by se jejich místo mělo jevit zrovna takhle. V tomto případě, jak jsem už řekl, nejde o problém místa, ale o bodový reflektor, který na něj míří. Potřeštěnci tohoto druhu mají zpravidla reklamu, a tor eklamu o niž se postarají sami. Takový místní z místa je zkrátka na obtíž. I když lze oprávněně věřit, že Herr Hitler není člověk, kterém bych se nějak zvlášť klaněl a že s se zrovna nechystám dát se k nacistům o nic víc než bych se chtěl dát k nudistům, přesto Herr Hitlerovi nemohu vyčítat,že zrovna tehhle reflektor vypnul a dokážu porozumět jeho pokušení, pěkně si na něj ma druhé straně (řečeno po americku) posvítit.V každém případě náš úsudek o vzdálených problémech zahrnujících rasy či náboženství spíše komplikují, než by mu pomáhaly, místní světla ramp, která se soustřed na tu či onu postavu jako na představitele a zástupce skutečného stavu věcí. Mohlo by být téměř lepší odvodit pravděpodobnosti z obecných principů lidské přirozenosti než přijímat jako absolutně neomylné soukromé zkušenosti s lidskými bytostmi. Sám jsem vpravdě také dospěl k závěru, že methoda, jež je začasté nejvíce zapotřebí je pravý opak moderní methody zvané pokus či zkušenost. Sociální experiment se liší od chemického, či vůbec od čehokoliv, co je opravdu praktické po způsobu vědeckého experimetu. Rozdíl spočívá v tomto zásadním ohledu: badateké společenských věd se přou nejen o tom, co se stane, ale i o tom, co se stalo. Dva chemici neskončí v dlouhé hádce o tom, zda došlo k hlučnému výbuchu. Jestliže k němu došlo, pak se oba shodnou na tom, že z nějakého důvodu nastal stav nestabilní rovnováhy a ten že se stabilisoval a s velkou ránou se vesele vrátil k rovnováze. Ovšem dva sociologové se budou dál přít, zda skutečně existovala nestabilní sociální rovnováha, zda byla sociální explose malá či velká, umělá nebo skutečná, náhodná, nebo zda měla své důvody a také o tom zda rána byla natolik silná, že si jí někdo všiml.Tyto názorové různice se projevují, víc než kde jinde, na místě samém. Specialista na místě je víc než co jiného straník. Tak se můžeme kdykoliv dozvědět, že vynikající badatel dr. Huggs je specialistou na Kanibalské ostrovy či co, a lidé budou sedat u jeho nohou, jako by nebyl expertní soudní znalec, ale přímo sám nestranný a nezaujatý soudce. Ovšem, konec konců skutečným specialistou na Kanibalské ostovy bude kanibal. Nikdo nedokáže být rychleji a úžasněji na místě než on, když se tu rozbíhá nějaký kanibalismus.Námitkou proti kanibalovi jako sudímu kanibalismu není to, že o kanibalismu nic neví, nebo že k němu má daleko, nebo že není na místě jako specialista na kanibalismus. Jde o to,že je maličko zaujatý. O dr Huggsovi platí totéž.
Proto jsem už dlouho tíhl k velmi nepopulárnímu názoru, že to, co se se dá označit za Theorii je mnohem důležitější, než si většina moderních lidí, pyšných na to, že jsou lidmi praktickými, zvykla předpokládat. Zjistil jsem , že obecně vzato je praktický člověk téměř vždy člověkem stranickým. Je to ale straník, kterého je obyčejně velmi těžké s něčím spojit, zejména pak se stranou, protože teorii svého jednání se nikdy nezabýval a zcela jistě nemá ani pojem o theoriích ostatních lidí. Nuže, já chci teorie druhých lidí znát, i kdyby to měly být theorie, které narad vidím spojené s lidmi, které nemám rád. Když znám principy, na jejichž základě mohu očekávat, že budou lidé jednat, mohu z nich buď jejich počínání odvodit, nebo je přesvědčit o jejich nedůslednosti či rozpornosti. Pokud ale o sobě někdo říká, že je člověk praktický, protože cosi dělá a neví proč, pak mezi našimi způsoby myšlení není žádný vztah. Raději se budu bavit s člověkem, který skutečně chápe theorii kanibalismu, než s člověkem, který ke tak veskrze praktický, až se málem sám uvaří v kotli.
Použiju příklad v němž jsem sám spíše opravdu agnostikem, či jednoduše řečeno, skoro nic o něm nevím. Pan Gándhí byl po velmi dlouho dobu můžeme říct mužem v centru pozornosti, třeba tím centrem bylo velmi dlouho místo, řečeno s Mikadem, „vždy nepřístupné a ohrazené“. Na místě a v centru pozornosti jsou i nepřátelé pana Gándhího a revoluční změna je docela dobře může poslat na druhou stranu mříží. To mi ale nijak nepomůže, když poslouchám dámu v sandálech, theosofku a socialistku, která říká, že byla celá léta na stejném místě jako pan Gándhí a ví, že je to světec, nebo raději spíš Mahátma. Nepomůže mi to nijak, ani když musím poslouchat cholerického anglického koloniálního majora, který tvrdí, že by tam byl celé roky taky a ví, že Gándhí je nastrčený šarlatán. Myslím, že obě tyto vynikající osoby jsou velmi dobře schopné věřit tomu, čemu věřit chtějí. Kdybych ale chtěl ukojit svou zvědavost, mysleli by si, že je to zvědavost toho nejžalostněji řídkého, nepraktického a theorerického druhu. Mně by v první řadě zajímalo, co je to Mahátma, za druhé,zda je Gándhí skutečně Mahátma, za třetí jak člověk pozná, že je Gándhí Mahátma a za čtvrté, jak to všecho jde dohromady s tím, že Gándhí je zcela nesporně rodem Hind, pokud vím třetí či obchodní kasty. Ptám se opravdově, protože nic nevím. Ptám se jen po informacích, jako Sokrates či Miss Dartie. Mahátmy měli ve zvyku vzývat theosofové a theosofové bývali představováni jako esoteričtí buddhisté. A i když jsem ignorant vím, že buddhismus a brahmánismus nejsou jedno a totéž. Když někdo vyjasní theorii, dokonce i v takovýchto maličkostech, pomůže mi to pochopit Indii mnohem lépe než emoce praktických lidí nad tím, co se jim líbí nebo nelíbí, než pouhé vzteky a zaliby lidí z místa. A právě tímhle se noviny nikdy nezabývají a jen zřídka o tom podají zprávu cestovatelé. Možná to má velmi prosté vysvětlení, ale měl a chtěl bych ho znát, protože bych chtěl zjednodušit základní principy problému. Zatím to vypadá, že nejde jen o to, co se komu libí nebo ne, ale možná o to, kdo je loyajální a kdo ne. I když o Indii nic nevím, je mi jasné, že musí být mnoho věcí, o nichž Indové cítí, že k nim mají být loayální a to dávno před a zcela mimo politickou otázku loyality k britskému impériu. Nu, noviny se soustředily na onu politickou otázku, protože je označována za otázku praktickou. Ale, třebaže zůstávám (jako Sókates) v čiré nevědomosti, docela bych řekl, že je tu jedna věc, která by mohla být o Indii a o celé Asii známa a to , že se vždy soustředila a vždy soustředit bude převážně na theoretické záležitosti. Vynechávat theoretické záležitosti je příliš šíleně nepraktická věc, dokonce i pro praktického člověka.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s