Sex a majetek

Je nutno říci, nudným, zaprášeným, ztuhlým a klopotným jazykem, na nějž se omezila většina moderní debaty, že ohledně pohlaví existuje v tuto chvíli stejně oblíbený omyl jako kolem vlastnictví. Ve starší a svobodnější řeči, v níž mohli lidé jak mluvit, tak zpívat, bude pravdivější říct, že týž zlý duch napadl dvě velké síly, které tvoří poesii života, totiž lásku k ženě a lásku k zemi. Hned od začátku je třeba si povšimnout, že obě lásky byly úzce spojeny od té doby co je člověk člověkem, i když byl ještě pohanem. Ba co víc, byly stejně těsně spojeny i v časech úpadku pohanství. Ale ani zápach rozkládajícího se pohanství nebyl tak špatný jako puch rozkládajícího se křesťanství. Zkáza toho nejlepšího…

Během starověku kupříkladu existovaly, jak v počáteční, tak poslední fázi, způsoby modloslužby a obrazů o nichž křesťané byli stěží ochotni mluvit. „Ani takové věci mezi sebou nejmenujte.“ Lidé libovali v pouhé sexualitě sexuální mythologie, prostituci organisovali jako kněžstvo pro službu v jejich chrámech, z pornografie udělali svou jedinou poesii, chlubili se a předváděli symboly, které proměnily dokonce i architekturu v jeden ohromný a chladný projev exhibicionismu. O těchto falických kultech bylo napsáno mnoho učených knih a každý si v nich může najít podrobnosti. Mně zajímá následující věc:

Veškerý tento dávný hřích by v jednom ohledu nekonečně, nezměrně, nadřazen modernímu hříchu. Všichni, kdo o něm píší se shodují přinejmenším na jednom, totiž na tom, že to byl kult neplodnosti. Příliš často byl bohužel propleten s kultem neplodnosti půdy. Přinejmenším ale stál na straně přírody. Přinejmenším Až na poslední křesťany nebo spíš na první křesťany plně oddané znesvěcování a popírání křesťanství, zbylo vymyslet nový druh uctívání sexu, který ani není uctíváním života. Zbylo až na úplně poslední modernisty, aby hlásali erotické náboženství, které současně vyvyšuje vášeň a zakazuje plodnost. Nové pohanství si plně zaslouží Swinburnův odsudek pronesený při oplakávání starého pohanství: „nevychovávají bohatství znamení a neprostírají otcovskou hostinu“ Noví kněží otcovství zrušili a hostinu si nechávají pro sebe. Jsou horší než Swinburnovi pohané. Kněží Priapa a Kotys je předejdou do nebeského království.

Nu, není nepřirozené, že toto nepřirozené rozloučení sexu a plodnosti, které by i pohan považoval za zvrácenost, provází podobné rozloučení a zvrácenost v povaze lásky k půdě. V obou oborech jde o přesně ten samý omyl, který je možné docela přesně popsat. Důvod, proč naši současníci a krajané nechápou, co my myslíme majetkem a jměním je v tom, že oni o něm uvažují jen ve smyslu peněz, platu, ve smyslu něčeho, co lze okamžitě spotřebovat, užít a zahodit, něčeho co poskytne okamžité potěšení a zmizí. Nechápou, že my pod vlastnictvím něco, co takové potěšení obsahuje nahodile, ale počíná a končí něčím mnohem větším a tvořivějším. Člověk, který na místě pole založí sad, který sad vlastní a rozhoduje, kdo ho zdědí, si také pochutnává na jablkách, a doufejme, že ochutná i jablečný mošt. Dělá ovšem něco mnohem většího a v posledku mnohem uspokojivějšího, než že by jen pojídal jablko. Prosazuje svou vůli nad světem po způsobu, který mu dala a k němuž ho zmocnila Boží vůle, prohlašuje že má svou duši a nepatří k Odboru pro dohled nad sady a není ani šéfem trustu pro obchod jablky. Dělá ale také cosi, co bylo implicitně obsaženo v nejstarších náboženstvích světa, v oněch velkých panoramatech slavností a obřadů sledujících cyklus ročních období v Číně či Babylonii, klaní se plodnosti světa. Nu a představa, že zúžíme majetek jen na potěšení z peněz se přesně podobá představě omezit lásku na pouhý požitek ze sexu. V obou případech nahrazuje nahodilé, isolované, podřízené a dokonce tajené potěšení podíl na velkém kreativním procesu, dokonce podíl na věčném tvoření světa.

Obě zlověstné věci lze vidět bok po boku v systému bolševického Ruska, jelikož komunismus je jediným úplným a logickým funkčním modelem kapitalismu. Hříchy, které jsou všude jinde opakovanými omyly, jsou v něm systémem. Přiznává se, že celý systém byl od počátku zaměřen k tomu dělníky povzbuzoval či nutil utrácet jejich mzdy, aby si nic nenechávali do další výplaty, ponoukal je všeho si užívat, všechno spotřebovat a všechno zničit, krátce řečeno chvět se při pomyšlení pouze na jeden zločin, totiž kreativní zločin šetrnosti. Byla to krotká výstřednost, tichá a poddajná marnotratnost. Totiž ve chvíli, kdy otrok přestane celý svůj plat propíjet, ve chvíli, kdy začne schovávat nebo šetřit nějaké vlastnictví, začal shromažďovat něco, zač by si nakonec mohl koupit svobodu. Může se s ním začít trochu počítat ve státě, tedy může stát méně otrokem a více občanem. Vzato z morálního pohledu, nenajdeme nic tak nevýslovně krutého, jako je tahle bolševická velkorysost. Můžeme ale poukázat na to, že stejný duch a tón prostupuje způsob zacházení s druhou záležitostí. I sex má pro otroka být jen rozkoší, nikdy ne mocí. Má vědět co nejméně, nebo alespoň přemýšlet o rozkoši co nejméně jako o čemkoliv jiném, než o rozkoši, nemá vědět nic o tom odkud pochází a kam půjde zašpiněný objekt poté, co projde jeho rukama. Nemá se starat o jeho původ v Božím záměru nebo o jeho pokračování v lidském potomstvu. V každé oblasti je jen spotřebitelem, nikdy ne vlastníkem, i kdyby to měly být první elementy života a ohně, pokud jsou spotřebovatelné. Nemá mít ani potuchu o hořícím keři, který hoří a není stravován (narážka na způsob jímž se Bůh zjevil Mojžíšovi ve Starém Zákoně. Pozn. překl) Takový keř totiž roste jen na půdě, na reálné zemi, kde jej lidské bytosti mohou vidět a půda na němž roste je půda svatá. Proto je tu přesná paralela mezi dvěma moderními morálními či nemorálními ideami sociální reformy. Svět současně zapomněl, že založit farmu je něco mnohem většího než udělat zisk nebo i než něco vyprodukovat v tom smylu, že někomu chutná řepný cukr a že založit rodin je cosi mnohem většího než sex v omezeném smyslu současné literatury, kterou předvídal jeden bezútěšný a oslepující záblesk v jediném verši George Mereditha: „Náš hrnec medu vyjíme na hrobě.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s