O politických tajnostech

On Political Secrecey

Obecně a pokud k tomu nejsou nějaké zvláštní důvody, lidstvo instinktivně nenávidí představu čehokoliv skrývaného, tedy nenávidí ideu čehokoliv úspěšně skrývaného. Hra na schovávanou je populární zábava, ta ale předpokládá, že text „hledejte a naleznete“ je pravdivý. Obyčejné lidstvo (gigantické a nezdolné ve své síle radosti) se dokáže velmi pobavit hrou na schovávání náprstku, ale to jen proto, že ve skutečnosti je to hra na hledání náprstku. Představme si ale, že by na konci takové hry nebyl náprstek vůbec nebyl nalezen, představme si, že by místo, kde byl skryt zůstalo na věky neznámo: účinek na hráče by nebyl hravý, ale byl tragický. Onen náprstek by je pak strašil ve všech snech. Všichni by pomřeli v blázincích. Celé potěšení spočívá v onom palčivém momentu přechodu od neznalosti k poznání. Detektivky a tajuplné příběhy jsou velmi oblíbené, zejména ty, které se prodávají za sixpenci, je to ale proto, že autor příběhů s tajemstvím odhaluje. Je v oblibě ne proto, že tajemství vytváří, ale protože je ničí. Nikdo by neměl odvahu publikovat detektivní příběh, který by nechal problém právě tam, kde ho našel. To by dokonce i londýnskou veřejnost rozzuřilo natolik, že by vyvolala revoluci. Nikdo si netroufá vydat detektivku, ve které detektiv nepátrá.
Jsou tři široké třídy zvláštních věcí u nichž lidská moudrost dovoluje soukromí. První je případ, který jsem zmiňoval—to je hra na schovávanou, nebo policejní román, ve kterém se soukromí připouští jen proto, aby bylo rozmetáno a rozdrceno. Autor nejprve pečlivě utajuje, jak byl biskup zavražděn, ale to jen proto, aby mohl na konci jakoby z vysoké věže po celé demokracii rozhlásit velikou a šťastnou novinu, že ho zavraždila guvernantka. Nevědomost je v takovém případě z toho důvodu, že být nevědomý je ta nejlepší a nejčistší příprava na přijetí hrozného zjevení o vyšším životě. Jaksi podobně je agonosticismus nejlepší a nejčistší přípravou na přijetí šťastného zjevení sv. Jana.
První druh tajemství můžeme přehlédnout, protože jeho posledním cílem není tajemství udržet, ale říct. Pak je tu druhá a mnohem důležitější třída věcí, kterou lidstvo ve shodě skrývá. Jsou to věci natolik důležité, že se tu jimi nemůžeme zabývat. Každý ale bude vědět, jaké věci mám na mysli. Chtěl bych podotknout, že i když jsou v jednom slova smyslu tajemstvím, jsou také vždy „sécret de Polichinelle.“ Pokud jde o sex a podobné věci, jsme všichni členy lidského svobodného zednářstva, které je sice ukázněné, ale svobodné. Jsme žádáni, abychom o těchto věcech zachovali mlčení, ale nejsem žádáni, abychom o nich zachovali nevědmost. Naopak základní lidský argument je přesně opačný. Právě to, co je lidstvu nejspolečnější je lidstvem nejvíce skrýváno. Právě proto, že všichni víme, že to existuje, nemusíme o tom, že to existuje mluvit.
Je tu také třetí třída věcí v nichž nejlepší civilisace dovolují soukromí a která vzdoruje všemu bádání a zkoumání. Je to případ věci, které není třeba vysvětlovat, protože je vysvětlit nelze, věcí příliš vzdušných, instinktivních nebo neuchopitelných—vrtochů, náhlých impulsů a předsudků nevinnějšího druhu. Nesmíme se člověka ptát, proč jeho hovorný nebo mlčenlivý a to prostě proto, že to neví. Člověka se neptají (dokonce ani v Německu ne) proč si vykračuje pomalu nebo rychle, prostě proto, že nedokáže odpovědět. Člověk si musí najít vlastní cestu lesem a vlastní způsob, jak užít dovolené. Důvod k tomu není v tom, že by měl silný rozum, ve skutečnosti je to naopak proto, že má rozum slabý, protože má slabý a prchavý pocit o záležitosti, kterou by nemohl vysvětlit policistovi a kterou by možná dokonce náhlé vynoření se policisty z křoví mohlo zničit. Musí jednat z náhlého podnětu, protože je to nedůležitý impuls a možná už nikdy žádný takový nepocítí. Chcete-li, lze říci, že musí podle toho podnětu jednat proto, že nestojí ani za okamžitou myšlenku. Všechny tyhle fantasie, které lidé pociťují mají být soukromé a dokonce ani fabiáni se do nich nikdy nechtěli vměšovat.
Nu, poslední dva týdny byly noviny plné velmi rozmanitých komentářů o problému utajování některých částí našich politických financí a zejména o problému stranických financí. Některé noviny naprosto nepochopily o čem v celém sporu vlastně jde. Zdůrazňovaly, že stín padá i na irské a labouristické poslance, nebo jak někteří říkali, na ně padal obzvlášť. Když se nad tímto ukvapeným tvrzením v klidu zamyslíme, zjistíme, že jde prostě o to, že irští a laburističtí poslanci dostávají peníze za to, co dělají. Pokud vím, tak všichni lidé na této zemi dostávají peníze za to, co dělají, jediný rozdíl je v tom, že někteří lidé, třeba irští poslanci, to dělají.
Nedokážu si představit, že by si nějaká lidský bytost dokázala o jiné lidské bytosti myslet, že by zastávala názor, že lidé nemají dostávat peníze. Jde tu jednoduše o to, že víme, že některé peníze lidé dostávají po právu a jiné ne a obyčejný zdravý rozum nás pak vede k tomu, že se lhostejností na peníze rozdávané uprostřed Ludgate Circus se díváme s lhostejností, zatímco na peníze, které nám kdosi nedá, pokud není zavřený v krabici nebo koupací kabince, se díváme s obzvláštním podezřením. Je zkrátka příliš hloupé předpokládat, že by kdokoliv kdy rozvažoval, zda jsou stranické fondy žádoucí. Jediná věc, kterou by kdy i naprostí idioti rozebírali, je to, jak fondy skrýt. Celá otázka, kterou se máme zabývat je to, zda maskování politických peněžních transakcí, kupování šlechtických titulů, placení volebních výdajů patří k ke skrývání, které by spadalo pod kteroukoliv ze tří tříd, které jsem zmínil jako ty, u nichž nám lidský obyčej a instinkt skrývání dovoluje. Naznačil jsem tři druhy tajností, které jsou lidské a hajitelné. Lze tuto instituci hájit jako kteroukoliv z nich?
Nu, otázka zní, zda toto politické utajování je kterýmkoliv z těchto druhů, které lze označit za legitimní. Legitimní tajemství jsme zhruba rozdělili do tří tříd. Na prvním místě je to tajemství zachovávané jen proto, aby bylo odhaleno, jako třeba v detektivních příbězích, za druhé tajemství uchovávané proto, že je každý zná, jako v případě sexu a za třetí tajemství uchovávané proto, že je příliš jemné a neurčité, než aby se vůbec dalo vysvětlit, jako v případě toho, jakou si vybereme trasu vycházky po venkově. Pokrývá kterákoliv z těchto široce pojatých lidských skupin něco takového, jako je tajemství politického a stranického financování?, Bylo by absurdní a to dokonce velmi vesele absurdní předstírat, že se na to vztahuje kterákoliv z nich. Byla by to divoká a okouzlující šaráda tvrdit, že naši politici drží politická tajemství jen proto, aby dělali politická odhalení. Moderní peer jen předstírá, že si svůj titul zasloužil jen proto, aby mohl ještě dramatičtěji prohlásit, s výkřikem pohrdání a radosti, že si ho doopravdy koupil. Baronet předstírá, že si svůj titul zasloužil jen proto, aby učinil ještě výtečnějším a víc dech beroucím velký historický fakt, že si ho nezaslouží. Jistěže to zní nepravděpodobně. Všichni naši státníci si jistě nenechávají velké vzrušení z pokání až na smrtelné lože. Autor detektivních příběhů udělá z člověka vévodu jen proto, aby na něj uvalil obvinění z vloupání. Předseda vlády ale jistě z někoho neudělá vévodu jen proto, aby na něj udeřil s obviněním z korupce. Ne, theorii o tajení politických fondů kvůli detektivnímu případu musíme (s povzdechem) odložit.
Nemůžeme ani říct, že by celou věc vysvětlovat druhý případ lidského tajemství, které je natolik tajné, že je těžké o něm veřejně mluvit. Ohledně jistých primárních lidských záležitostí se zachovává slušnost právě proto, že o nich každý ví. Ovšem slušnost pokud jde o příspěvky, nákupy a tituly se nezachovává proto, že by většina obyčejných lidí věděla, co se děje, zachovává se právě proto, že většina obyčejných lidí neví, co se děje. Běžná záclona slušnosti skrývá běžný postup. Nikdo ale nebude tvrdit, že být uplácen je normální postup.
A pokud na tento problém politického utajování vztáhneme třetí test, pak je celá věc nejen jasnější, ale i zábavnější. Nikdo jistě nebude tvrdit, že koupě titulů a takových věcí se uchovává v tajnosti z toho důvodu, že to jsou věci tak lehké, impulsivní a nedůležité, že musí být ponechány individuální zálibě. Dítě uvidí květinu a poprvé pocítí chuť ji utrhnout. Nikdo ale jistě nebude tvrdit, že majitel pivovaru uvidí šlechtickou korunku a najednou pocítí, že by byl rád peerem. Dětský impuls není nutno vysvětlovat policii z toho prostého důvodu, že ho nelze vysvětlit nikomu. Věřil by ale někdo namáhavá politická ambice moderního podnikatele měla kdy tuhle lehkou a nesdělitelnou povahu? Člověk, když leží na pláži, může házet kamení do moře bez nějakého zvláštního důvodu. Věřil by ale někdo, že pivovarník bude házet pytle zlata do stranické kasy bez nějakého konkrétního důvodu? I tuto theorii utajování politických fondů musíme tedy s politováním opustit a spolu s ní i dvě další možné výmluvy či omluvy. Toto tajemství nelze ospravedlnit ani jako sensační vtip, ani jako obecné lidské svobodozednářství, a ani jako nepopsatelnou osobní libůstku. A věru toto tajemství porušuje všechny tři podmínky a třídy současně. Není skrýváno, aby bylo odhaleno, je skryto, aby skryto zůstalo. Není chováno v tajnosti proto, že by šlo o společné tajemství lidstva, ale proto, že se o něm lidstvo nesmí dozvědět. A není tajeno proto, že by bylo příliš bezvýznamné na to, aby se o něm mluvilo, ale proto, že je příliš důležité, než aby se o něm mohlo mluvit. Zkrátka, to co tu máme je skutečný a možná vzácný politický fenomén okultní vlády. Máme exoterickou a esoterickou nauku. Anglii ve skutečnosti vládnou kněžské praktiky, ale ne kněží. Máme v této zemi vše, co kdy bylo vznášeno jako obvinění proti zlé stránce náboženství: zvláštní třídu s výsadami, nevyslovitelná posvátná slova, důležité věci, které jsou známy jen hrstce zasvěcených. Ve skutečnosti nám, až na to náboženství, neschází nic.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s