Prostý občan a zahraniční politika (Illustrated London News 2. prosince 1911)

December 2, 1911 The Common Citizen and Foreign Policy

Pořád po mně i po vás v těchto dnech někdo chce, abychom podepsali nějakou petici, nebo se přidali k protestu proti nějakému skandálu, zpravidla zahraničnímu. Nechci ze sebe v těchto záležitostech dělat soudce kohokoliv jiného, ale zahraniční případy alespoň já sám za sebe jednoznačně odmítám. Můj první důvod pro to je až bolestně prostý a praktický. Budu-li mluvit jako obyčejný Evropan, který miluje svou zemi a obdivuje téměř všechny ostatní, vím, že takové protesty vždy mají, a vždy musí mít, přesně opačný účinek oproti tomu, o který usilují. Pokud chcete Irům zostřit vyhazování z farem a Búrům přiložit pod vypalované statky, pak nemáte účinnější možnost, než říct běžným Angličanům, že v té záležitosti jsou s Irskem nebo Transvaalem ve spolku cizinci. Kdokoliv, kdo takovému mezinárodnímu podráždění při krisi nebo konfliktu vážně nerozumí, si ani nezaslouží, aby měl nějakou rodnou zemi, pokud ostatně vůbec nějakou má. Byl jsem proti jihoafrické válce a hodně jsem se kvůli tomu narozčiloval. Nikdy jsem ale nebyl tak hloupý, abych argumentoval tím, že kontinent je polepený plakáty ostouzejícími naši vlajku a vysmívajícími se naší armádě. Nezajímala mě agitace, ale Búrové. Vůči pouhé touze „zaprotestovat si“, tedy jen si užít nějaké emoce, nechovám žádného respektu. Když někomu říkáme, aby něco udělat, mám to jediný účel: aby udělal žádanou věc. A pokud mu to říkáte, když naprosto jasně víte, že kvůli tomu udělá pravý opak, pak nejenže váš zápal označím za hysterii, ale zajdu až tak daleko, že si vás dovolím označit za neupřímného člověka.
Je tu ale ještě jeden hlubší a více zneklidňující důvod, proč se k těmto periodickým výbuchům spravedlivého hněvu proti Francouzům, Rusům, Belgičanům nebo Italům já sám za sebe nepřidávám. Abych to řekl docela stroze a stručně, nebudu svým bližním nadávat dřív, než si budu jist tím, že mohu věřit těm, kdo mi na ně donášejí. Jsem si docela jist, že pokud jde o masy, je jejich hněv a rozhořčení opravdové a nepochybuji o tom, že v mnoha případech jsou křivdy, kvůli kterým se hněvají, křivdami skutečnými. Vůbec si ale nejsem jist, zda příslušná agitace počíná vždy z dobrých motivů nebo zda je namířena k dobrému cíli. Pokud tohle nevím, může se mi stát, že pomáhám budování nějaké tyranie nebo loupeže skryté za zástěnami peticí, které mohou být mnohem horší než ty, proti nimž se používá můj podpis.
Těchto mimořádných pomíjivých rozruchů jsem viděl mnoho a začal jsem rozeznávat proces, který se vždy opakuje. Někdo najde safírový důl míli nebo dvě od Pekingu. O tom se neřekne ani slovo: ovšem asi tak měsíc poté začnou v Claphamu a Streathamu působit hrozný skandál marnotratné způsoby tetičky čínského císaře. Nějaký konkrétní přístav na Islandu by se náramně hodil pro zcela novou taktiku našeho válečného námořnictva. Naši námořní experti zachovávají náležitou oficielní zdrženlivost, ale poprvé začínají na veřejnost pronikat odporné tajnosti o islandském lovu mrožů. Jistá část veřejnosti začne projevovat sympatie k Bílé Hoře (Monteblanco je očividná hra s Montenegro Černou horou, proto se jí držím, vtip nijak nesouvisí s českou Bílou Horou pozn. překl.), což by bylo velmi ku škodě naší slibné protibělohorské politice. O politice nepadne ani slovo: ale dosud mírná tvář knížete bělohorského se před našima očima začíná měnit a pomalu se křiví v obličej démona. Je odhalen jako zrádce své vlastní choti, tyran svých dítek, prokletí pro svou zemi a zhouba pro celý lidský rod. Možná je to všechno pravda—podobné věci platí pro mnoho vysoce vážených a uznávaných lidí. Zdá se ovšem zvláštní, že nyní slyšíme jen o jeho zločinech, když jsme před tím slyšeli jen o tom, jak velké vážnosti se těší. Zkrátka proces, se kterým jsem se tak důvěrně obeznámil je dostatečně banální a v každém jednotlivém případě se mění jen velmi málo. Negr má kokosový ořech a vy ten ořech chcete. Nu kokosový ořech je maličkost, o kokosovém ořechu není třeba mluvit. Jenže lidská duše, bratři moji, je vážná záležitost a stav negrovy duše je takový, že až strach pomyslet. Zničilo ho obžerství a jeho jedinou nadějí je prostý život. Dlužno zopakovat, že když tvrdím, že tyhle rozruchy jsou umělé, neznamená to, že jsou zcela nepodložené. Transvaal byl špatně spravován, mizernou vládu měla i Kuba, Leopold Belgický byl starý mizera a všichni se shodneme, že Dreyfus byl člověk, kterému se stala velká křivda. Ovšem všechny tyto záležitosti by se na nás nehrnuly s tak naprosto neuměřeným opakování a výstředností, s tak bezohledným přeháněním a ještě bezohlednějšími vynechávkami, pokud by za tím vším nebyl nějaký plán, spiknutí či tažení přesahující a překračující onu spravedlivou a normální nesnášenlivost, kterou bychom měli chovat vůči všemu lidskému zlu a to zejména našemu vlastnímu. Pokud a dokud neznám cíl plánu, pokud a dokud neznám morální podklad tažení nepohnu se. Nepřidám se k protestu žížal proti tyranii ptáků jen proto, abych zjistil, že jsem hračkou v kočičí tlapě.
Na tohle zazní docela upřímná odpověď: „Běžný občan tedy nemůže mít žádný názor na zahraniční politiku?“ To je rozumná námitka a jsou na ni dvě odpovědi. První zní, že moje námitka samozřejmě platí jen tehdy, když jsme osedláni, navlečeni do postoje (a docela upřímně řečeno, jsou nám ústa ucpána ne uzdou ale roubíkem pozn. aut.) a poháněni malým kroužkem publicistů, kteří mohou veřejnosti vykládat vše, co ji rozněcuje, aniž by jim pořádně řekli, proč a k čemu je rozněcují. Pokud bychom tento kruh dokázali zničit, pak bychom našemu obecnému dojmu z veřejných výroků mohli důvěřovat asi tak stejně jako důvěřujeme našemu obecnému dojmu z místních klepů. Jenže zprávy nyní pronikají jen jedním či dvěma průsmyky v horách. A dokud nemohu věřit strážím, do války se nevydám.
Druhá odpověď je následující. Existuje jeden způsob, jak můžeme ověřit upřímnost takových odhalení. Falešnou a podloudnou agitaci můžete opravdu odhalit podle jedné její známky, totiž známky náhlého, tichého a naprostého zmizení. Vyměňujeme si komplimenty a sestavujeme koaliční vládu s Búry: jsou to titíž Búrové, kvůli jejichž špinavým zvykům a hrůzné krutosti jsme kavalírsky spěchali na pomoc ženám v Gold Reed City, jsou to oni lidé, kteří porušovali dohody, zrazovali posádky a velvyslance zpráskali biči. Teď o těchto obviněních nikdo nemluví a ani by nikoho ve snu nenapadlo o nich mluvit. Vedli jsme konsultace a téměř byli v alianci s francouzským vojenským systémem, jemuž vládli ti samí francouzští důstojníci, ti vyvrhelové, kteří kvůli tomu, aby zostudili jednoho nešťastného Žida, nasypali Picquartovi do omelety rozbité sklo a do Laboriho zad vpálili kulku. Po celou dobu Entente Cordiale o těchto věcech nikdo nemluvil. To je tedy zkouška mechanické agitace. Podobně jako vše mechanické, a na rozdíl od všeho živého, se může zcela zastavit a ustrnout. Koně nenastartujete tak rychle jako motor.
To je důvod, proč jsem tak staromódní radikál, že věřím ve starou Gladstoneovu tradici proti Turkům v Evropě: totiž proto, že tyranie Turků, ačkoliv je nepochybně přeháněna a informace o ní jsou stejně překroucené jako o většině věcí, které mají lidé důvod nenávidět, takhle zprudka nekončí. Nekončí vůbec. Objevuje se zas a znova, i když zrovna není potřeba pro nějaké křižácké tažení a když se zrovna tomu či o nomu politikovi nehodí. Lze tvrdit, že ukrutnosti v Bulharsku se panu Gladstoneovi hodily. Nikdo nebude tvrdit, že ukrutnosti v Arménii přišly vhod lordu Roseberymu. A nikdo nebude prohlašovat, že nedávné násilí v Albánii se hodilo komukoliv, leda snad přátelům Abdula Hamida, což musí být malá a vybraná společnost. To je jediný test, který nyní máme: pečlivé pozorování věcí, které se opakují a které se neopakují. Musíme vystačit s historií, nynějším zprávám důvěřovat nemůžeme.

Zdroj: Illustrated London News 1911-1913, str. 196-199, G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXIX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s