Co je Nové myšlení? (Illustrated London News 8. března 1913)

March 8, 1913 What Is the New Thought?
Copak je to Nové myšlení? A kdo je myslí? Je to velice tajuplná záležitost, která vyčerpala všechny moje skrovné schopnosti amatérského detektiva. Vím, že na sebe a na místního pošťáka nevkládám kladením takových otázek lehké břímě, protože lidé v těchto hnutích vždy předpokládají, že o hnutích nic nevíte, a proto vám o něm vypráví na hromadách a hromadách dopisního papíru. To ale není moje potíž. Moje potíž je v tom, že jsem četl, co se o Novém myšlení říká, četl jsem o něm sloupce a sloupce v tisku, jen to myšlení se mi přitom nedaří najít. Nová myšlenka je velmi vzácná záležitost a bylo by úžasné takové stvoření najít. Jediné věci, o kterých by myslím člověk mohl říct, že to jsou „nové myšlenky“, by byly určité slavné vtipy, jisté vědecké objevy, několik málo méně častých případů skutečně originálních argumentů používaných ve starém sporu. Jako příklad první třídy bych mohl označit za případ nového myšlení představu paní Togers o dřevěné noze. Jako příklad druhé třídy lze myslím za novou myšlenku označit Newtonův vynález diferenciálního počtu. Pro třetí bych jako příklad dal argument sv. Tomáše Akvinského pro vzkříšení těla a námitku, již vznesl pan Poincaré (matematik, ne jeho příbuzný, president) proti pouhé logice determinismu.

Nic takového, velkého nebo malého, lehkého nebo těžkého, nemohu najít ve výkladech Nového myšlení. Nacházím některé myšlenky, které jsou staré, a lidé je berou za dané, protože jsou pravdivé—jako to, že „choroby a nemoci jsou zaviněny neporozuměním zákonům života.“ Nacházím některé staré myšlenky, které jsou také pravdivé, ale které jsou tak staré, že je mnozí moderní lidé opustili jen proto, že byly staré-jako to, že duše může uzdravit tělo, způsobem, který je obecně považovaný za zázračný. A konečně nacházím některé staré myšlenky, které vůbec pravdivé nejsou—jako tu, že „ve starém myšlenkovém světě byl život považován za trest, příčinou života byl hřích, účelem života byla bolest a utrpení.“ Z toho bylo křesťanství obviněno milionkrát, ale je to naprosto jednoduchý faktický omyl. Ovšem po nové ideji, ani po novém předložení ideje, ba ani po nové aplikaci ideje nenacházím ani stopy. Proto hlasitě volám a opakuji svou otázku: „Kdo myslí Nové myšlení? A co to je?“

Mám před sebou vysvětlení principů, tak jak je vyložila lékařka, která je zjevně zakladatelkou oné sekty. První důležité sdělení o této dámě je, že nečerpá žádné uspokojení z žádné existující formy náboženské organisace, protože, řečeno jejími vlastními slovy, „pořád něco stavěly mezi mě a Boha.“ To, doufám, není Nové myšlení. Chudák pak Kensit by se hrozně trápil kvůli stavu Latimerovy svíce, pokud by myslel, že tento konkrétní argument proti kněžourství je světu zcela nepovědomý. Co dělají Wycliffovi kazatelé, že tato lékařka musí tak ohromující objev učinit sama? Dokument pak pokračuje tím, že pracovala jako lékařka a „každý metafysický zákon ověřovala vědeckou prací mezi svými pacienty.“ To nemůže být Nové myšlení. Na doktorech, kteří ověřují své názory na pacientech, které mají léčit, není nic moc nového. Většina z nás se setkala s doktorem, který ve svém honu za mizející hypothesou „zkouší každý metafysický zákon “—včetně nejhlubšího a nejtemnějšího ze všech metafysických zákonů—zákon Jak dlouho to máme snášet? Dokument pak říká, že dáminy pokusy „potvrdily její přesvědčení, že existuje jen jedna podstata, které se dávají různá jména—hmota, mysl, duše, Bůh.“ Zdá se mi, že tohle taky není Nové myšlení. Je to jedna z nejstarších a myslím též, že jedna z nejhloupějších, z oněch šílených simplifikací, které se pokouší z problému dobra a zla uniknout pouhým prohlášením, bez důkazů, že problém neexistuje. Vůdkyně Nového myšlení ponechává v tomto případě všechny metafysické zákony zcela neověřené. Neptá se ani, například, jak nabyla podstata formy a to formy tak velmi komplikované. Poté se dozvídáme, že „začala zjišťovat, že tělo bylo možné uzdravit skrze mysl, bez léků. “ To nemůže být, jak jsem řekl, Nové myšlení, je starší než křesťanství, naplňuje evangelia a středověk a začalo být pro svou starobylost odmítáno jen proto, aby se k němu znovu hlásili stoupenci křesťanské vědy a mnozí další. „Nové myšlení chápe Boha jako dobrého— “, ale ts! ts! to jistě nemůže být Nové myšlení. Vykladač pak překládá jakousi theorii kvietismu nebo podrobení se všemu zlu a tyranii našeho prostředí, které je zrcadlovým odrazem nás samých—neboli jinými slovy, je to v zásadě to, co si zsaloužíme. Takové učení je mi veskrze protivné, ale ani v nejmenším mě nepřekvapuje. Kvietismus je starý jako kopce, a právě tak tichý. Dáma pak praví: „Nejsme reformátoři, alel uznáváme, že všechny reformy jsou dobré z té myšlenkové pozice, kterou reformátoři zastávají.“

Tak to v žádném případě nemůže být Nové myšlení. Tu myšlenku známe všichni. Všichni jsme si uvědomili, že reformy jsou dobré z myšlenkové pozice politiků, kteří je zavádí. Naše intelekty jsou dostatečně bystré (jak v jedné hře říká pan Charles Hawtrey), abychom to viděli. Ať už mám pan Lloyd George jakýkoliv důvod pro zavedení pojišťovacího zákona, musel být z jeho myšlenkové pozice žádoucí, jinak by to nedělal. Je-li ale pro rovněž tak správné, z mé myšlenkové pozice, pojišťovací zákon proklínat, horšit se nad ním, hanobit jej, pokud možno jej zničit, pak můžeme jen sotva říci, že nás nové myšlení dovedlo někam příliš dál.

Prorokyně pak hlásá, že dovede církvi navrátit staré schopnosti jazyků, uzdravování a proroctví, které byly divy jejích prvních dnů. To není Nové myšlení, ale myšlení nejen staré, ale takové, které se opakuje ve všech zemích a dobách. Musím říct, že pokud mají něco společného všechny zuřivé a mystické sekty, které se odloučily mezi věkem gnostiků a věkem agnostiků, pak je to právě toto tvrzení o obnově nadpřirozeného života apoštolských časů. Nakonec prorokyně uzavírá tím, že paní Eddy se docela mýlí: což má, pokud jde o mne, k novému myšlení velmi daleko.

Zdroj: Illustrated London News 1911-1913, str. 457-460, G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXIX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s