Dvě poznámky o eugenicích (The Illustrated London News 15. března 1913)

March 15, 1913 Two Points about the Eugenists
Mohlo by se zdát, že sotva stojí za to obnovovat kritiku profesorů eugeniky, jejichž pokus již vyprchává v dýchavčivých mnohoslabikách. Holomek je, svými neřestmi, nebezpečný. Hlupák může být, svými ctnostmi, někdy ještě nebezpečnější. Obyčejně ale není nutné střežit sebe nebo své krajany proti nudnému patronovi. V případě eugeniky je tu ale velmi praktický důvod, proč tohle naprosto neplatí. Eugenikové nejsou populární, ale vládě této země záleží čím dál méně na lidové podpoře Eugenici se nemohou přít: ale rozhodnutí Dolní Sněmovny jsou čím dál méně určována argumenty, ale čím dál víc o nich rozhodují dohody. Takové proslovy,jaké se přednáší na eugenickém kongresu nemohou získat podporu poslanců, protože dokonce i členové parlamentu jsou také přece jen hlavně milí, vážení Angličané, otcové rodin. Takové řeči dokonce nemohou získat ani pozornost poslanců, protože dokonce i poslanci jsou pořád většinou muži vzdělaný a světaznalí, navyklí na to, že jejich knihy či noviny mají v sobě něco bystrosti. Pochybuji, zda by se jim vůbec někdy mohlo podaří zajistit účast poslanců, protože ti už dávno zjistili, že cigarety a lidskou konversaci najdou v kuřárně, kde mohou setrvat, dokud nebudou zvonit k hlasování. Když ale dojde na otázku, zda eugenici dokážou získat poslanecké hlasy—ta se otáčí na jiných čepech, a já myslím, že je získat mohou. Je proto nutné činit poznámky o menšinách, které by byly zcela zanedbatelné, kdyby mělo veřejné mínění mělo moc v jakémkoliv smyslu. A první, co je třeba v každém případě zdůraznit, je to, že slabost eugenická sekty je slabostí intelektuální. Skutečně postupují proti morálnímu svědomí člověka a téměř proti jeho fysickým instinktům. To ale není to hlavní na nich, člověk by mohl říct, že řemeslo špiona jde proti morálnímu svědomí, nebo že život asketika je proti fysickým instinktům. Hlavní na nich je to, že na rozdíl od špehů nebo asketiků, nejsou schopni souvislého myšlení. Špion může dělat něco velmi špatného, ví ale, proč to dělá. Asketik je možná šílený v tom, čeho se vzdává, ví ale, co se pokouší získat. Výmluva či omluva eugeniků ale nikdy není zřejmá, a to ani jako výmluva či omluva. Oběť eugeniků nedává smysl, a to ani jako oběť. Silným stálým paradoxem jejich posice je jejich velmi ojedinělá moc ve vládě a jejich ojedinělá slabost v diskusi.
Tady je jeden příklad. Jeden večerní list informoval o názorech přední eugeničky a tajemnice jedné z eugenických společností, paní Gotto. Zdá se že ona a její skupina mají hodně co do činění se schválením zákona o mentální nedostatečnosti. To říkám jen proto, že to říká ona sama: je to obvinění, které by mě ani ve snu nenapadlo vznášet proti dámě, vyjma případu veřejného a slavnostního doznání. Doznává se také podporu zákona o opilství, já ale nechci proti ní vršit takové věci, chci jen poukázat, že sdružení, které se může chlubit takovými vítězstvími nad tradiční morálkou zdravým rozumem zjevně vládne velkou mocí ve státě. A pak, bezprostředně poté, máme příklad definice používané touto despotickou menšinou. Paní Gotto tvrdí, že prokázala, že rozvod má nýt přiznán za příčinou „šílenství, opilství nebo obecné degenerovanosti.“ Co je to obecná zdegenerovanost? Pokud to má znamenat postup od špatného k horšímu, je toho ona věta výtečným příkladem. Začíná totiž „šílenstvím“,se kterým se, ať už jakkoliv tajemné a hrozné, zacházelo se s ním více méně právními definicemi a vymezovalo se více méně lékařskými testy. Pak pokračuje „opilstvím“, což může znamenat cokoliv od toho, že se člověk jednou opil po to, že nikdy nebyl střízliv. A pak končí s totálním úderem a tichem ve frázi „všeobecná degenerace“. Ve starém populárním smyslu znamená degenerace to, že člověk je horší, než byl jeho otec: v tom smyslu jsem degenerovaný. V moderním a subtilnějším smyslu to obecně znamená, že osoba není intelektuálně na úrovni práce, kterou dělá: v tom smyslu jsou eugenisté degenerovaní. Ale i pokud je degenerovaný člověk tak stinnou a ohromující bytostí, jakým druhem bytosti je všeobecně degenerát? A kdo má být veřejně zneuctěn a zbaven svých dětí kvůli tomu, že čímkoliv tak idiotsky neurčitý. Paní Gotto v odpovědi na tuto otázku tvrdí, že odpor, na který eugenici narazili, spočíval „především v urážkách“. Proti tomu nemám námitek, protožr je to vlastně docela férový popis formy, které nabylo pobouření těch, kdo rádi přemýšlí o výmluvnosti, těch kdo nemyslí. Někdy mívám pocit, po přečtení stránky či dvou těchto pseudovědeckých nesmyslů, že nic než srdečná nadávka je jediné, co je na úrovni věci. Zajímalo by mě ale, zda paní Gotto někdy i jen napadlo, že pokud člověka, který se jí nelíbí jako „všeobecně zdegenrovaného“, je to prostě jen urážka. Nebesa vědí: třeba si myslí, že je to něco vědeckého.
Na eugenicích je zvláštní ještě jedna věc. Každý konstruktivní politický návrh projde zkouškou, když se ho podaří převést z abstraktního ke konkrétnímu. A to je nebezpečná věc, protože právě tu se probouzí smích, jako skrytý hlídací pes. Nikdo nepropukne ve smích, když řeknete slovo „biskupství“. Odstrčte slabiky na začátku a na konci, řekněte „biskup“ a někdos vzpomene na kamaše a začne se hihňat. Nevím, proč by měly být kamaše směšné: jsou mnohem méně ošklivé než kalhoty, jsou ale v jistém spojení myšlenek, legrační. Nu a pokud pak řeknete, „ačkoliv jsou kamaše legrační, pořád věřím, že biskupové jsou žádoucí,“ pak v biskupství skutečně věříte a příštímu církevnímu kongresu můžete čelit se zářivým svědomím. Je ale zcela ojedinělé pro eugeniky, že nemají žádný odhad ani postřeh o této počáteční absurditě, která by ohromila svět v okamžiku, kdy by byly uvedeny do praxe. Na konferenci bylo například ve vší vážnosti debatováno, zda by měl být ve škole vyučován „smysl pro rasovou odpovědnost“, zda by neměli učitelé svým žákům vtiskat „eugenický ideál“, aby „vedl jejich cítění v dalších letech,a až si budou vybírat partnery.“Nu, nechme jakéhokoliv dvounohého smrtelníka v tomto slzavém údolí aby se z těchto slovo pokusil udělat nějaký konkrétní obrázek. Vzpomínám si na svou školu. Představte si množství lenivých, pilných nebo hluboce zamyšlených chlapců u inkoustem potřísněných stolů: z vyššího stolku před nimi sedí atletický, ale nervosní mladý muž z Cambridge, jak kouká mrkajícíma očima přemítá, kterou slovní stezkou se k tématu přiblížit: a to k tématu, jak velmi vybíraví mají být, pokud jde o kvetoucí zdraví a tělesnou dokonalost dívek, které milují. Který chirurg vyoperoval všem těmto lidem z hlavy svaly ovládající úsměv? Viděli vůbec někdy školáka? Chodil jsem do velké školy a viděl jsem jich mnoho různých druhů, a nenapadá mě ani jeden druh hocha, na kterého by taková scéna neměla účinek buď bláznivý nebo přímo mravně kazíci. Jediným možným výsledkům horké mučivé zahanbení nebo ohromný nárůst zábavné, ale nepřípadné konversace. A jaké pitomosti si myslí, že budou vykládat školačkám o Ideálním muži?
Neměl bych těmto lidem vyčítat, že jsou, jako proroci sou připraveni čelit výsměchu, ale zjevně na výsměch připraveni nejsou. Nemají ponětí o burácivém pobavení, které se z kolektivity lidstva rozlehne při jakémkoliv náznaku snah vyučovat školáky, dokud nebude mít dobrý fysický vkus ve výběru manželek. Eugenici totiž musí, ať jsou jakkoliv neurčití, musí myslet tohle, pokud něco myslí. Pouhé vyučování, že ctnost je lepší než neřest nemohou označovat za vnášení nového eugenického svědomí. Všichni mladí lidé, ve všech školách, se učí, že ctnost je lepší než neřest. Opět, otázka soukromého varování dětí rodiči, kněžími nebo lékaři před úklady jejich věku je zcela jiná záležitost. Nic takto prováděného by jim nemohlo dodávat „rasovou odpovědost“ nebo je učit „vybírat si partnery“. To musí znamenat hovořit ve třídě o lásce a manželství, a pokud mají eugenici na mysli toto, pak ji ve vší úctě říkám, že jsou šílenci, kterým nelze svěřit ani panenku, natož dítko.

Zdroj: Illustrated London News 1911-1913, str. 461-464, G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXIX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s