Současná scéna (ILN 21. listopadu 1914)

November 21, 1914 The Current Scene

(pozn. ed.: Chesterton na podzim roku 1914 vážně onemocněl, po této eseji se musel odmlčet a ke svýmn pravidelným příspěvkům se mohl vrátit až v květnu 1915)

Na každý meč zhotovený člověkem, dokud budou světové dílny tyhle ukrutné náčiní vyrábět, by měly být vyryty dvě tajemné věty, které kdysi bývaly na pohádkovém meči Artušově. Na jedné straně bylo napsáno „Vezmi mě“ a na druhé „Zahoď mě.“ I kdyby nejistého hrdinu Camelotu nepřipomínalo nic víc než toto, měli bychom vědět, že hájil křesťanstvo proti pohanům. Nejvyšší známkou křesťanské civilisace je tato schopnost cítit, že meč je současně ušlechtilý a nepřirozený a že čím je nepřirozenější, tím je i ušlechtilejší. Lidé mluví o tasení meče a zahození pochvy, ale když je dosti skvěle tasen, člověk má vždycky pocit, že by šermíř ten meč mohl rovnou i zahodit. Možná nejpravdivějším podobenstvím ústředního a civilizovaného ducha Evropy je to o normanském rytíři, které vyjel do boje jako žonglér, ale také jako jongleur, nejen zpíval verše o Rolandovi, ale také vyhazoval svůj meč do vzduchu a znovu jej chytal—a hluboce křesťanským paradoxem tak vyjadřoval jak svou obratnost se zbraní, tak svou lhostejnost k ní. To je vskutku velmi symbolické k reálné historii našich mírů a našich válek. Evropa (a zejména Francie) nikdy nevyhodila houbu, ale Evropa (a zejména Francie) často vyhazovala meč a posílala jej do sedmého nebe odpoutaného idealismu, vždy ale s podvědomým přesvědčením, že jej vždy lze znovu chytit, bude-li třeba. Někdy znovu zachycen není, a výsledkem je neočekávaná katastrofa a triumf čehosi nižšího. Někdy znovu chycen je, jako byl zcela jistě znovu zachycen Francouzi v posledních pár měsících. Ale i když byli Francouzi v tomto tažení vítěznější než všichni jejich otcové pod Ludvíkem nebo Napoleonem, nezaložili žádné impérium—rozhodně ne impérium, které by přetrvalo. Francouzi svůj evopský vliv nikdy nepostavili na pevném základě, protože pevné základy zakazují květům a trávě světa růst. Myslím, že každý může vidět cosi téměř vědomě dočasného na ohromné všudypřítomnosti Napoleonově, něco jen naznačujícího, jako když rozhodný muž dělá rychlou skicu a zbytek zanechá svým stoupencům—nebo i svým nepřátelům. Tak velký úspěch je abnormální, a skutečně velcí mužové vědí, že je abnormální. Na druhé straně čepele je napsáno „Zahoď mě.“

K druhořadým či polodivošským rysům moderního Německa patří právě nepřítomnost tohoto smyslu. Mnozí z pruských autorů zjevně dospěli k myšlence, že válka je normální. Ba co víc, mnozí se přivedl k tomu, že považují ozbrojený mír za normální, což je ještě nelidštější a výstřednější. Prus chodí do postele v uniformě. Jeho hlava se stala součástí jeho přílby. A jakkoliv jsme upřímní v našem přání zničit německý militarismus bez zničení německé kultury, zjistíme nejspíš (se vší pravděpodobností), že bude potřeba velmi jemné a přesné mušky ostrostřelce k odstřelní jeho přílby bez ustřelení hlavy. Jakýmsi zmateným způsobem dospěl k tomu, že všechna kultivace v  umění či vědě, všechnu organizace v práci či družnosti je prostředkem k nějakému cíli. A tím cílem je to, co by většina z nás, obecně, označila za konec světa. Násilí, které je pro nás nahodilé, je pro něj předpokládané a zahrnuté. Kmen stromu může být stará německá věž, občanský a třeba i ospalý strážce tolika starých německých měst. Kmen, jak říkám, může být věž, květina může být vlajka, ale plod je dělová koule. V děsivé parodii staré poučky asketické zbožnosti bychom o tomto velkém a prosperujícím národu mohli říci, že celý život je výukou umírání!

Hun si totiž tak zvykl na koně, že se přilepil k sedlu a stal ze z něho čtvernožec podobný kentauru. Není to falešné přirovnání. Propadl se na žebříčku zvířat přesně proto, že si dopřál z militarismu udělat ne spiknutí, ani okázalou přehlídku, ale návyk, podobný návykům zvířat a ptáků. Dá se tvrdit, že nemůže odzbrojit, podobně jako dříve přátelsky argumentovalo, že kdyby se někteří ze starých žebráků umyli, nic by z nich na dně vany nezbylo. Nu, nelze pochybovat, nejmírněji řečeno, že lze sestavit komplexní a chápavou obranu Fridricha v sedmileté válce, nebo i v zacházení s emskou depeší a jistě ještě mnohem víc ohledně zloby proti Francii po Jeně a napoleonské okupaci. Je tedy docela lidské a představitelné, že se po Rosbachu, Lipsku nebo Sedanu zdálo, že se Prusové vyšvihli na docela vysokého koně. Je ale špatné vyskočit do sedla tak vysoko, že pak člověk nemůže dolů, a s Prusem ten kůň prostě utekl. To, co možná původně byla série energických sebeobran, se teď už propojilo a prodloužilo do jedné dlouhé perspektivy trvalého útoku. Výjimka se stala pravidlem, a to je nejhorší z možných tyranií. A taková záležitost je docela odlišná od jakéhokoliv postupu, jakkoliv fantastického nebo přísného, pro který se může rozhodnout stát v krizi, o níž ví, že je to krize. To druhé je známkou síly v tom smyslu, že je to známka síly snadno uskočit stranou. První je toliko známkou síly ztěžka se posadit.

Abychom si vzali příklad k věci: uvažme otázku alkoholu na Blízkém Východě. Mám za to, že tomu na Blízkém východě říkají „alkohol“ a ve dnech turecké nadvlády tento zvláštní arabský výraz používali také profesoři a politici v Anglii. Je ale věcí obecné známosti, že Mladí Turci, čili kosmopolitní strana v Konstantinopoli, přestala starobou arabskou hrůzu ze starého arabského slova brát vážně. Začali flirtovat se šampaňským, protože bylo jen úřední. Flirt pak přešel (zjišťujeme) do manželské lásky a pak v to, co někteří považují za vyšší nebesa volné lásky. Některé oblasti islámu (podle upřímných cestovatelů) se dnes zdají být posety právě tak hustě a jiskřivě barevnými lihovinami jako barevnými drahokamy. Nu a zmiňuji se tu o tom jen v následujícím smyslu: že tento druhu emancipace musí být také vykleštěním. Tito muslimové nezaložili další náboženství jako Mohamed. Dokonce ani nepřidali k jinému náboženství místo Mohamedova. Nemají žádnou obnovu bádání či inspirace k tématu: prostě jen víc a víc dělají, co se jim líbí. Tohle není stažení všeho morálního svalstva, jako je to, které předchází všem úderům války. Je to jen uvolnění morálního svalstva, jako je to, které může předcházet období míru—nebo toho, co je příliš často týmž nevolnictvím. Když společnost nabere tento směr, vůdčí a blahobytní lidé dostanou, cokoliv chtějí. Pokud bude společenská atmosféra dostatečně horká, lahve šampaňského začnou takříkajíc praskat samy od sebe.

Ruské rozhodnutí omezit dočasně vodku se mi na druhé straně jeví jako skutečné národní úsilí vyhnout se v konkrétním čase konkrétní hrozbě. Nejde o jakýkoliv polovzdělaný strach ze silného pití: ruské pravoslaví si, mám za to, nic takového nemyslí—myslím, že s takovou by velmi brzy skončili mezi ruskými heretiky. Znamená to, že nejzbožnější plémě v Rusku přijalo půst a je v povaze postu, že dospěje ke svému konci. Tak, jak si někteří křižáci nestříhali vousy, dokud nevešli do Jerusaléma, tak někteří skuteční Rusové, představuji si, skutečně nevytáhnou zátku nebo nenarazí sud, dokud nevejdou—nu do místa méně duchovně zajímavého než Jerusalém, ale téměř stejně plného Židů. Záměrně jsem v tomto případě volil příklad proti sobě samému, protože já nemám nic proti vínu a žádnou námitku proti vodce, až na to, že jsem ji jednou ochutnal. Rozdíl je v tom že změna v Turecku je rozplihnutí, změna v Rusku je rozhodnutí.

A tento důkaz se velmi ostře vztahuje na naše vlastní pokusy ovládat anglický lid během tak positivního přechodu jako je ten od návyku míru k návyku války. Ale naše vlastní zvláštní pochybení je v okázalých způsobech, ty ale budou vyžadovat vlastní článek.

Zdroj: Illustrated London News 1914-1916, str. 202-206, G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s