Jak se Prus staví (ILN, 18. září 1915)

September 18, 1915 The Prussian Strikes a Pose

Nynější vylomeninycop Prusů, jinak to nazvat nelze, na souši i na moři mají jedno vysvětlení, které není nyní myslím náležitě zvažováno. Pokud jde o Rusko, je situace existující dnes, když píši tyto řádky, převážně taková, jaká byla, když jsem psal tenhle zápisník minulý týden. Prusko zaujímá postavení, a je to sevřené postavení. Prusko žádá, aby bylo zaznamenáno na snímku v okamžiku vítězství—protože to je okamžik. Minulý týden jsem řekl, že tento postoj na východě se zprvu jevil v přímém rozporu s postojem na západě, a že tu byl současně triumf nad Ruskem a pouhá kapitulace před Amerikou. Poznamenal jsem také, že to má jen jediné vysvětlení. Vysvětluje to předpoklad, že Německo si doopravdy myslí, že má převahu, ale opravdu také ví, že tu převahu už nemůže dlouho vydržet, protože zjišťuje, že je to vyčerpávající zábava. To vysvětluje spojení extrémní smělosti v pokusu jednu válku skončit a extrémní pokory ve snaze vyhnout se druhé. Od té doby ovšem rozpory narostly do ještě větší rozpornosti a německá mentalita se zdá být tak složitá, až to hraničí s šílenstvím. Musíme nejen dávat dohromady pýchu nad ohavnostmi minulosti s odřeknutím se budoucích ohavností: musíme teď ještě obojí dávat dohromady s obnovením ohavností přítomných. Někteří si snad myslí, že o žádné z nich není nutné nic povídat, vyjma toho, že je Německo špatné ve všem, co dělá a lživé ve všem, co říká. Jsem ještě víc protiněmecký než většina mých krajanů, protože si myslím, že mírová umění a mírové vědy Pruska, plné pedanterie, perverze a kultu paniky, byly ještě horší než válečnická umění a vědy Německa, plná jedu a mučících nástrojů, přenesených poprvé na bojiště.

Myslím ale, že takhle mávnout nad celou záležitostí je zrovna tak snadné jako nedostatečné. Nepřátelský výklad Pruska může nabýt tří podob: že je Prusko žravě hladové jako vlk, že je Prusko vyděšené jako ovce a že je Prusko vlk v rouše beránčím. Nic z toho ale nevysvětluje potopení Arabic těsně před nakláněním si Ameriky, po potopení Hesperian těsně poté. Ani vlk oděný ve vlně (jako hygienický idealista) se nepokouší přidat se ke skotačení jednoho beránka na palouku, zatímco se právě pokouší urvat si pořádné sousto z druhého. Neběhá po poli, aby střídavě jednu ovci líbal a druhou žral. Pokud pirát zamýšlí pokračovat, nebude naznačovat, že ustoupí, pokud nastavil kurs a zamýšlí podle něj plout, určitě nebude jásat nad stažením vlajky, i kdyby to mělo být jen na chvíli. Pokud by na druhé straně chtěl klamat, pokusil by se klamat. Pokud by chtěl získat výhodu slibem, který později poruší, pak prvně dá slib a pak poruší slib. Ať už pruská vláda doufala omluvou Spojeným státům získat jakoukoliv výhodu, počínaje snem o polovičním odpuštění od papeže po vytržení z vyvolání kratičkého úsměvu na ostré tváři pana Wilsona, je docela nemožné, že by to dosud pruská vláda získala.

Nakolik může jeden posoudit, tyto prudké změny nemohou být součástí jednoho dokonale soudržného plánu. A vysvětlení pro to je, jsem nakloněn si myslit, že nepocházejí z jedné dokonale soudržné vůle. Něco je možná nutné připustit jako důsledek praktických selhání v informování nebo předávání, i když si vážně myslím, že Prusové by raději přiznali cokoliv jiného, než by přiznali skutečné selhání jejich organizace. Něco málo takového připustit lze, ale ne mnoho. Německá říše je materiálně velmi dobře organizovaná. Jsem ale více a více nakloněn pochybnostem o tom, zda je německá říše dobře organizovaná morálně. Jinak řečeno, myslím, že těla Němců jsou docela dobře ukázněná, vážně však pochybuji, zda jsou vůbec nějak ukázněné německé duše. O to, že jsou Němci patriotičtí není naprosto žádných pochybností, to je na nich to nejchvályhodnější—až je člověk nakloněn dodat (ve stavu, do kterého se nyní dostali), že je to to jediné, co je na nich hodno obdivu. Ale jejich národní cítění je pocit. Není to nauka—či spíše je to patero nebo šestero naprosto odlišných nauk. Když pět mužů spáchá z patera odlišných motivů vraždu, přijde chvíle, kdy poznáme rozdíl.

Je třeba mít na paměti, že je nejen moderní, ale také obzvláště hrdé na to, že je moderní. Ve své přehlídce toho, co někteří označují za pokrokové, a já za nedávné, se Německo podobá módnímu krejčímu nebo manažerovi music-hallu. Dernier cri, poslední výkřik módy propaguje stejně široce, ať už jsou to pušky nebo Písma: ten typ války a ten druh moudrosti, které jsou označované za „poslední“—a jak bych si přál, aby tomu tak bylo doopravdy. Mezi Teutony vypukne z času na čas poprask o Naší Poslední Linii v architektuře či žhářství. Tento závod o nahodilou novotu tvoří všude, mezi námi i mezi Němci, výstřední odlišování a onu vysoce rozvinutou formu individualismu, která bývá někdy umisťována do Colney Hatch (útulek pro duševně choré v anglickém Middlesexu pozn. překl.). Fyzické Německo je vystavěno na mentálním Německu a mentální Německo je anarchie. Ostatně všechny jeho myšlenkové školy žily až doposud ve velmi drastickém podřízení malé třídě státních činitelů. Ale ona jednota je prostě tělesnou jednotou a vytvářena je do značné míry prostým tělesným strachem. Konečnou německou doktrínou je, že strach z meče a ne bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti, to ale má za přirozený důsledek, že zlomení meče je počátkem tisícera bláhovostí. Zdá se, že Němci, a mnozí poněmčelí Angličané, jsou naprosto neschopní porozumět reálné ideji autority což není věc, která by se měla poslouchat, když je silná, ale naopak, věc, která se má poslouchat, když je slabá. Poslední příslušník regimentu, který zahyne odříznut v poušti plné divochů, je osaměle stojícím pilířem podepírajícím celá obrovská neviditelná nebesa autority. Respekt k autoritě představuje právě proto, že měl nejméně čeho se od ní obávat a nejvíce čeho se obávat od nepřátel. Jiným jménem Autority je Právo.

Vrátit ránu, když jste udeřeni bezprávně, neznamená přidat křivdu, ale naopak, dodat situaci právo. Tento abstraktní nárok poctivosti zůstává stejný, ať už je úspěšný nebo neúspěšný. Ale vytrvalé pokusy Prusů—nejen pruských vojáků, ale ještě víc pruských profesorů—nahradit toto abstraktní právo konkrétní moci jako základem pro všechny boje mají, vedle všeho svého ničivého účinku na svědomí a srdce, jednu nevýhodu. A to tu, že právo, nebo jakýkoliv srozumitelný nárok na právo, zůstává pevné, a proto se s ním dá počítat. Síla jsou ale svou povahou měnlivé: mocenská síla je nestabilní jako voda a nemůže vyniknout. Může člověka srazit k zemi, ale to může i voda. Nemůže člověka přimět, aby dával přednost tomu být povalen nebo k tomu dokonce přivolit, jak se nechali Poláci a Irové věčně kropit hadicí, než by popřeli jméno svého lidu. Irové říkají, že jsou stát, prakticky víme, že nikdy neřeknou nic víc ani nic míň. Ale pokud Německa drží něco pohromadě, pak to není princip, ale ambice, a ambice je nutně oportunistická. Je to nemesis carlylovské koncepce toho čemu se říká „canning“ (možnosti), nebo schopnosti, že se samotné naše touhy stanou kořistí vnějších okolností. Má nám to dát svobodu jednat, ale na konci nemáme volnost ani si něco přát. Mohou existovat nějací skuteční němečtí nacionalisté, kteří si myslí, že Německo je stát a musí si proto myslet, že Belgie je stát, právě tak jako já tvrdím, že Anglie je stát a proto z logické nezbytnosti, tvrdím, že je Irsko stát. Jsou tu ale jistě i jiní, kteří tvrdí, že Německo není stát, ale tendence, a že až zgermanizuje celou Zemi, jen si dá něco na chuť a půjde germanizovat Měsíc. Proti tak hluboké rozrůzněnosti principů je pruský policajt k ničemu. Je možné, že dospěli k rvačce v samotném srdci systému,? To nedovedu říct, ale pokud ano, pak by se tvář německého chování velmi podobala té nynější.

Zdroj: Illustrated London News 1914-1916, str. 283-287 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s