Bůh válek (ILN, 23. října 1915)

October 23, 1915 The God of Battles

V náhodě, že slovo „psací stroj“ může v angličtině znamenat jak stroj, tak písařku, je ošklivý symbol naší doby. Naše plutokracie je o své strojové krutosti málokdy tak upřímná, jako v tomhle případě. Mechanické nevolnictví popsané už dávno v „Song of the Shirt“ stále existuje, stejně jako většina zneužívání, které odsuzoval Hood a Dickens a velcí humanisté minulosti. Šičce však ve skutečnosti neříkáme šicí stroj. Pracující v továrnách může být, jak říkají socialističtí satirici, pouhým kolečkem v soukolí. Ale neříká se mu se zalíbením „ozubené kolo“, nebo „kolečko“ mezi jeho důvěrnými přáteli. Děvčeti na telefonní ústředně neříkám „telefon“—ať už ji někdy máme chuť pojmenovávat jakkoliv. V možnostech vyvstávajících z dvojího významu anglického slova pro psací stroj je ale celý detektivní příběh. Bylo by snadné sestavit složité vyprávění, ve kterém by nanejvýš neškodný literát, který jen rozebral svůj psací stroj, mohl být uvěřitelně obviněn, že rozsekal a ukryl tělo své sekretářky.

Tvrdím, že jazyk obchodu a podnikání je jen zřídka takhle upřímný, i když se k tomu blíží s běžným výrazem „ruce“ pro dělníky. A jedním ze čtyř nebo pěti nejdůležitějších aspektů současné války je to, že je převážně konfliktem mezi muži považovanými za „ruce“ a muži, kteří jsou, alespoň z času na čas, považováni za hlavy a srdce. To neznamená, že je Německo, víc než kterýkoliv velký moderní stát, pouze a jen mechanické. Lze připustit, že pokud jde o přímo vojenské kvality udatnosti nebo loajality, jsou Němci rovni svým nepřátelům. Ale Němci mají převahu jen v mechanismu, pokud nějakou převahu vůbec mají. Dokonce i v záležitosti čísel je nové předstírání Němců, že jsou slabší a více ublížená strana, docela absurdní. Válka, do níž energicky vstoupili, a z níž doufají úspěšně vyjít, byla válka, v níž měli ohromnou početní převahu proti všem možným protivníkům—v mužích zrovna tak jako v munici. Už tehdy by připustili, že do roka by pro ně válka byla mnohem náročnější. Dodali by ale, že do roka bude po válce. To, že britská a ruská říše mají populace, které mohou být nakonec použity, pokud německý plán selže, byla skutečnost, která přirozeně nehrála roli pro ty, kdo věřili, že uspěje. Je to podobné, jako kdyby Crippen tvrdil, že byl slabší stranou jednající v sebeobraně, protože v Anglii je více žen než mužů. Pokud ale přejdeme od záležitosti mužů k věci munice, pak je německé počínání ještě zřejmějším a více ohromujícím zneužitím síly. V Rusku se vskutku vítr obrací proti Němcům, ale není to ještě ani kvůli tomu, že Rusové by měli lepší nebo i stejné vybavení municí. Je to proto, že Němci potřebují téměř zázračnou materiální převahu, aby soupeřili s morální převahou. Zkrátka velký mechanický stát začal s velkou převahou všech možných otroků, ale měl větší převahu v mrtvých otrocích než v živých! Soustředil se na svou mašinerii jako mašinerii víc než na lidství jako lidství: soustředil se s důkladnou a vědeckou kalkulací, která měla jen jednu logickou vadu.

Tou vadou byl fakt, který nevzali v potaz—fakt, že člověk může vyrábět stroje, ale stroj nemůže vyrobit člověka. Je typické pro Bismarcka, že mu tenhle rozdíl unikl i tehdy, když mluvil o „metodách krve a železa.“ Je zbytečné držet si všechno vaše železo, pokud jste prolili všechnu svou krev. Dokud zůstane ruský rolník natolik pohromadě a zdráv, aby mohl vést nějaký ten pluh, je dost pohromadě a zdravý na to, aby vyrobil nový kanon. Jde je o to, naučit ho, jak ho vyrobit. Ale kroužek pruských profesorů by potřeboval velkou učební vytrvalost a trpělivost, pokud by nový kanon učili, jak vyrobit celého rolníka. Je to velmi praktická záležitost, protože to znamená, že jeden druh plýtvání lze vždy nahradit, zatímco druhý ne. Ale jako většina praktických věcí, je to záležitost současně velmi mystická. Nejlevnější a nejdětinštější provokací pacifistů je myslím pošklebování se bojechtivým, že se dovolávají Boha bitev. Je to směšně nelogické, protože zjevně nemáme právo zabíjet pro vítězství, vyjma těch případů, kdy máme právo se za ně modlit. Pokud není válka svatá válka, je to válka nesvatá—masakr. Pan Bernard Shaw v marné snaze najít nějaké téma, na kterém by se svými krajany v této věci mohl neshodnout, upadl do tlachu, který jej podivně není hoden, když řekl, že kostely by měly v době války zavřené. Jistěže by v době války měly být zavřené, pokud mají být zavřené kostely, i vojenská náborová střediska. A to chce pan Shaw stejně málo, jako my ostatní. Ale zatímco tvrzení, že Bůh je na naší straně, je jen jinak řečeno, že máme oprávněně svou stranu, je tu další a zvláštnější smysl, ve kterém tak transcendentní slova můžeme použít. Ony primární a před-lidské prvky, jejichž působení jsme dílem, nás drží proti sebejistotě království mašinerie. Bůh je na naší straně, protože Člověk je na naší straně a člověk je jednou z věcí, kterou lidé nemohou vyrobit.

V tomto věku nerozumu může být nutné zde poznamenat, že odpovědí na tuto kosmickou sebedůvěru rozhodně není tvrzení, že Němci vznáší stejný nárok. Je zrovna tak málo nelogické dovolávat se Boha, když se jej dovolávají Němci, jako je doufat ve vítězství, když v ně doufají i Němci. Říci, že našemu přesvědčení lze odporovat, znamená prostě jen říct, že mu lze porozumět. Nejsem povinen opustit svou paradoxní fantasii v tom smyslu, že Shakespeara napsal Shakespeare, protože někdo jiný věří, že to byl Bacon a další, že to byl John Knox. Zákony logiky mi dovolují předložit důvody mé jistoty proti jeho, a ne jen jeho jistoty proti mojí jistotě. Ale v tomto případě je spor vskutku obzvláště zbytečný. Ona masa, jež je myslí německého národa, není přesvědčena o Bohu, ale naopak, o nepřítomnosti Boha. A Němci míní, výtečně důvodně, že nepřítomnost Boha by byla velmi na jejich straně. Pokud jde o německého císaře, není to ani satanista, ani vyznavač božského práva králů. Je to žurnalista. Když inteligentně prozkoumáte kteroukoliv z jeho slavných frází, dojdete k závěru, že je to unavený žurnalista. Jeho božstvem je klišé, ne konfese. Jedním z jeho klišé například bylo, že Němci jsou „solí země“, zjevně to slovo použil ve vulgárním, bezmyšlenkovitém smyslu hlavní složky nebo látky—tedy masa země. Ale sůl není piece de resistance. Je to korektiv. Je to kněz, ne člověk. Smyslem soli je, že je tu cosi z čeho nemůžeme být živi, ale bez čeho se neobejdeme.

Císař proto neměl na mysli božskou pomoc, protože neměl na mysli nic. My ale, jak jsem už řekl, můžeme tu frázi použít ve smyslu, který něco znamená. Znamená to za prvé, že bojujeme za jisté prohlášení přibité císařem Konstantinem, které byla většina kmenů za Rýnem připravena strhnout tehdy, a je připravena to udělat to právě teď. Znamená to ale i to, co už tu bylo naznačeno: že síly na naší straně, jsou síly přírodní, rukama nevytvořené, které povstaly proti němu. A právě tak jako tvrzení, že Bůh je na naší straně je přesnější, než si uvědomujeme, když je používáme, tak i další tvrzení, které používáme, že čas je na naší straně, je také přesnější. V souboji mezi člověkem a motorovým vozem, člověk vždycky padne první. Ale pokud člověk není zabit, zotaví, a pokud se zotaví, může auto rozebrat na kousky, protože člověk je složil dohromady. Slyšel jsem motoristy zuřivějšího a útočnějšího založení, velmi klidně hovořit o tom, jak právě projeli vsí a téměř přitom projeli i nějakým vesničanem. Jejich sociologická teorie říká, zdá se, že se vesničan oddával velmi nebezpečnému a sebevražednému experimentu života ve vlastní vsi. Stejně tak jako tyto velmi prosperující osoby považují od anglického vesničana za velmi neopatrné, že se ocitá uprostřed silnice, že si Němci myslí, že od ruského rolníka je velmi neopatrné, že žije uprostřed země. Tyhle věci jsou velmi praktickou alegorií. Pokud nynější Rusové nedokáží vyrobit dělostřelecký granát, naučí se to jejich děti. Ale motory nejsou matkami motorů, ani děla neplodí děla, říct, že oni věří ve své válečné vozy, zatímco my ve Stvořitele světa, není fráze, ale filosofie.

Zdroj: Illustrated London News 1914-1916, str. 305-309 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXX, Ignatius Press, San Francisco 1988

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s