Zasahování tisku do vedení války (ILN 18. března 1916)

March 18, 1916 Press Interference in the Conduct of the War

Průměrný občan dnes už má, což rád říkám, docela urovnaný přístup k politickým skandálům a panikám vytvářeným pesimističtějším tiskem. Je to v mnohém přístup muže, který řekl, že nevěří v duchy, protože jich viděl příliš mnoho. Taková znepokojivá odhalení jsou nepřesvědčivá, ne tolik ve svých detailech, jako spíše ve své rozvržení a především ve svém opakování. Skutečné vzrušení války má docela odlišný rytmus od vzrušení zpráv, opakuje se v různých a mnohem delších intervalech a jejich stálý přísun můžeme očekávat zrovna tak málo, jako Vánoce každý den nebo žne po celý rok. Jsem připraven věřit, vlastně jsem předem připravený věřit, že politici často selhávají, ale nevěřím tomu, že by selhání a nezdary politiků byly načasované tak, aby vyhovovaly úspěchům novinářů. Voják denně neumírá pro účely denního tisku, a ten nejhůř vyzbrojený a nebo nejhůř vedený batalion nepodává v okamžiku nejvážnějšího ohrožení hlášení po způsobu seriálu, ani se nerozpadne na kusy přesně ve chvíli, kdy se to hodí do uzávěrky.

Je dostatečně běžné spojovat chmuru s tupostí, ale ve skutečnosti není náš pochmurný žurnalismus dost tupý na to, aby byl pravdivý. Válka je, krom jiného, práce, a to práce velmi tvrdá. Nu a těžká práce je jednou ze dvou nebo tří věcí, které kvůli jejich povaze nelze sdělit v literatuře a tím méně v žurnalismu, To je důvod, proč se literatura, zejména ta moderní, tolik zaměstnává zmatky malé menšiny vlastnící peníze. Soukromé rozvody a soukromé nové sňatky, které zaplňují dlouhé salonové scény v tolika moderních hrách se ve velké většině ukazují jako záležitosti soukromých prostředků. V dramatu není možné něco takového jako je scéna v dílně, přinejmenším scéna v dílně, kde kdokoliv dělá nějakou práci. Dramatik musí udělat něco, o čem někteří tvrdí, že žádný gentleman dělat nesmí—totiž udělat scénu. Pokud náhodou známe pravdu o tom, čemu noviny říkají „scéna v Dolní sněmovně“, víme, že velmi často je scéna, kterou dělají novináři a Dolní sněmovna, která si ji údajně měla dopřávat, o ní nic neví. Politici se druhý den ráno z novin dozvídají o světem otřásající krisi, jíž se účastnili. I zákonodárci dělají jen o něco málo víc práce, než lze porovnat se sérií nepřestávajících scén. Ale protože z kdysi svobodného anglického parlamentu se bohužel stala jakási dosti umělá a nereprezentativní záležitost, nedělají takové padělky čehosi již falešného příliš velkou škodu. Když se ale tato každodenní záliba pro dramatické výjevy aplikuje na válku, drama pohybující se na odlišných osách slunce a měsíce, měsíců, ba i let, stává se z ní chabá a zlá choutka, protože padělá cosi, co je skutečně důležité, skutečně representativní a skutečně lidové. A pokud máme zhodnotit, v čem je válka skutečně významná, musíme si se vším důrazem uvědomit, že je v první řadě převážně monotónní.

Můžeme si to uvědomit docela dobře, pokud si vezmeme případ jakéhokoliv namáhavého a převážně materialistického podnikání, které se více či méně podobá válce. Pokud člověku řekneme, aby vykopal tunel sto mil dlouhý, nemůžeme očekávat, že vždycky najde zakopané poklady právě včas, aby to udělalo rozruch ve večerních novinách. Pokud vláda vyšle loď, aby našla Jižní pól, můžeme ve světle toho, co o vládách víme, docela dobře očekávat, že se ukáže, že s vybavením lodi je toho hodně v nepořádku, a v při vytýčení jejího kursu byla přehlédnuta mnohá nebezpečí. Představme si ale, že by někdo každý den vydával cosi, co by vydával za lodní deník, a představme si, že by pozůstával výlučně z černých pasažérů nacházených v každém koutě a lidí vysazovaných na každém pustém ostrově, jak v nějaké klukovské dobrodružné knížce. Kapitána můžeme považovat za běžnou, třeba i nedostatečnou osobu, ale představme si, že by podle tohoto podání první den zažil ztroskotání, druhý den vzpouru posádky, třetí den byl poražen piráty, představme si, že další vydání by ho odsoudilo pro neodpustitelný nezdar, když nechytil Velkého mořského hada, a to následující pak obsahovalo podrobný a děsivý popis mořského dna. Troufám si říct, že v takovém případě bychom nevěřili, že onen podnětný deník je skutečně lodním deníkem. Důvodem naší nedůvěry by nebylo přesvědčení, že kapitán má všechny kvality Nelsona a Kolumba. Důvodem naší nedůvěry by měla být naše povědomost, že plavby po moři pozůstávají především z moře. Ať už je práce úspěšná nebo ne, obvykle je to pomalá práce. Když jsme se zamysleli nad tím, že hlavním zaměstnáním námořníka je námořní plavba, mohli jsme svoje mysli připravit na paradox, že hlavním zaměstnáním vojáka je vojákování: což je zaměstnání, které je pro něj samotného často nudné a pro nás obvykle nesrozumitelné. Ale toto dávání přednosti novinovým zprávám před fakty přineslo jeden účinek, který otravuje něco, co by jinak mohlo být docela legitimní kritikou. Mám na mysli zmatení, v němž je praktičnost považovaná za totožnou s aktivitou. Je tu sklon ptát se falešného „muže činu“, což je ve skutečnosti člověk, který pořád něco dělá, zatímco jediný hodnotný muž činu je ten, který ví, kdy jednat. Vláda je neustále pobízena, aby něco udělala, když ve skutečnosti to něco by jen zabránilo tomu, aby se udělaly jiné věci.

Neznám lepší příklad než je případ Zeppelinů. Nebudu posměšně zasahovat do plánu předloženého legitimní autoritou: když rozsvítím lampu, stáhnu rolety, a bude-li nutno, dám si na hlavu pytel, když si zapálím doutník. Ale když náš pesimistický tisk volá naše vládce a naši administrativu, aby se soustředili na kampaň proti Zeppelinům, pak si, abych tak řekl, sundám pytel z hlavy a budu připraven říct svoje mínění dosti nahlas. Pokud už mám vládě vůbec nadávat, pak jí budu jistě nadávat proto, že dělá kvůli Zeppelinům tolik cavyků, ne že jich dělá příliš málo. Nerad dávám Němcům potěšení ze zhasnutí jediné svíčky a spálení celého německého města bych nepovažoval za příliš malou náhradu. Jistě, ideál, o který bychom měli usilovat by bylo to, aby nepřítel tyhle nálety Zeppelinů odepsal jako špatný dluh, výdaj, který ukazuje právě tak malou návratnost v morálním ohledu, jako ji lze říci ukazuje, ve vojenském ohledu. Chceme z té záležitosti udělat obyčejné plýtvání municí. Představme si, že Němcku dochází zásoby zeleniny a že přesto považuje za vhodné dát stranou jisté množství tuřínů, aby z nich nadělalo tuřínové duchy. Radím, abychom v takovém případě přestali na tuřínové duchy věřit. A konkrétně radím, abychom nedávali lordu nejvyššímu vymítači tuřínových duchů větší důležitost než našim kapitánům bojujícím na zemi a na moři.

Muži pracující s neviditelnou a monotónní dovedností, o níž jsem výše řek, že je duší vojenské vědy, přivedli anglické letectví na vysokou úroveň efektivity, zejména pokud jde o účely vojenského pozorování, které jsou účelem zdaleka nejdůležitějším. Přesto se objevily skutečné návrhy, aby všechny formy letectví byly sloučeny do samostatné zbraně: neboli jinak řečené, že letouny mají být vzaty těm, kdo s jejich pomocí dokáží vymanévrovat mocné armády a dát je těm, kdo mají na práci, aby mně a vás ochránily před pár nebezpečnými ohňostroji. Jistě by bylo mnohem rozumnější říct, že raději nebudeme mít žádnou ochranu před Zeppeliny, než říct, že naše místní problémy se smí plést do ohromných plánů, které jediné mohou zachránit svět. Může být rozumné přijmout nějaká vědecká preventivní opatření proti Zeppelinům, tak jako již používáme určitou vědeckou prevenci proti bleskům, zejména v souvislosti s významnými a důležitými budovami. Celý život ale nemůžeme vést s bleskosvody, ani válku s nějakým podobným aparátem. A já bych celou záležitost raději považoval za hromobití a čelil mu jen s deštníkem, pokud by jedinou alternativou bylo půlit a omezovat autoritu oněch neoslavovaných vůdců, kteří chrání a zachraňují naši zemi ne s deštníky, ale s puškami.

 

Zdroj: Illustrated London News 1914-1916, str. 394-398 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXX, Ignatius Press, San Francisco 1988

 

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s