Trocha proněmecké apologetiky (ILN, 26. srpna 1916)

August 26, 1916

Some Pro-German Apologetics

Když jsem na této stránce z času na čas komentoval podivně mizernou kvalitu proněmecké propagandy, která je mi zasílána, pokoušel jsem se být tak nezaujatý, jak to jen morálně lze. Porovnával jsem nejen to, co oni říkají na své straně s tím, co bych říkal já na své straně. Porovnával jsem i to, co bych říkal, pokud bych byl na jejich straně. Dostal jsem například nedávno německý nebo proněmecký list z New Yorku nazvaný Bull, pravděpodobně mi ho poslali, protože obsahuje odstavec věnovaný mně. Zní:

„Nápodoba je nejupřímnější lichotka“—to mějte na mysli, když budete číst následující hluboké sdělení G. K. Chestertona v londýnském Land and Water: „Německá kázeň je vědou o opakování omylu.“ Je-li to pravda, pak Angličané jistě této kázni skládají kompliment. Vyjevují se nám vidění Dardanel, Galiopole, Kut-el-Amary, Severního moře atd.

Nu, posoudíme-li tuto pasáž jako příklad umění polemiky, je tak nekompetentní, až to láme srdce. Tři příklady, které nám dává, vůbec žádné příklady nejsou. Jeho srovnání ani zdaleka nestojí na všech čtyřech, ve skutečnosti dohromady nemají ani jednu nohu, na kterou by se mohly postavit. Obvinění, které jsem, ať už je pravdivé nebo falešné, proti německému vrchnímu velení vznesl, bylo v tom, že dokonce i nesporná odvaha a vytrvalost německých útoků pokračovala jen proto, aby ukázala stejnost, ba slepotu německé strategie. Ve snaze obklíčit ustupující německou armádu podnikl generál Hindenburg postupně šest výpadů, které měly všechny stejnou podobu, mířily stejným směrem a byly neúspěšné. Verdunský sektor byl napadán jen nebesa vědí kolikrát podle stejného plánu a je podle něj příležitostně pořád napadán, a útok to byl neúspěšný. Podle stejného plánu byl podniknut útok i na italské linie a opět byl neúspěšný. Jistě má alespoň nějaký smysl označovat tohle za opakování omylu. Jaký smysl mají příklady náhodně citované německo americkými novinami? Anglické síly na Kut-el-Amara byly jen velmi malým předsunutým postavením a jeho dobytí bylo relativně velmi malou záležitostí. Kdyby to ale byla celá britská armáda, kdepak by se konalo opakování? Kolikrát Kut padl? Kolikrát po sobě byla britská armáda zajata? Propadl generál Townsehd návyku nechat se zajímat Turky, asi jako návku kouřit opium, a pořád jim pravidelně odevzdává svůj meč? Jutská záležitost byla podle jakéhokoliv testu, který někdo může chtít vzít do úvahy při posouzení bitvy, britským vítězstvím—ztráty, pohyby, strategické cíle, konečné výsledky. Ale i kdyby bychom přijali německý výklad a označili bitvu za německé vítězství, bylo to vítězství překvapivé. Podle jejich vlastního podání to byl první velký úder, který zasadili, nebo se pokusili zasadit. Dokonce i německý císař, který považuje za triumf pokusit se o výpad, potopit pár lodí nepřítele a více vlastních a pak honem rychle ustoupit do své původní skrýše, nepředstíral, že by dosáhl mnoha takových triumfů. Pokud by měl o pár takových triumfů víc, nezůstalo by mu už vůbec žádné loďstvo. A dardanelský podnik (a ten v Galiopoli, o kterém německo-americký humorista předpokládá, že to bylo něco docela odlišného) byl ve skutečnosti tím, který jsem sám zmiňoval, abych v článku, který kritizuje, osvětlil, co mám na mysli. Celá moje argumentace přitom byla o tom, že i když bylo vylodění v Galiopoli zřejmým neúspěchem, byl to úspěch ve vztahu k takovým dobrodružstvím, jako bylo u Verdunu. V obou případech šlo o hrubé chyby, rozdíl zůstává v tom, že Galiopoli bylo opuštěno, ale Verdun ne. Němci dosáhli téhož omylu, ale nedokáží dosáhnout téhož úniku. „Německá kázeň je vědou o opakování omylu.“

Právě tahle zadrhávající, nedomyšlená kvalita je tím, co oslabuje všechnu proněmeckou apologetiku a oslabuje zejména všechny jejich pokusy o srovnání a odseknutí a všechny možné argumenty, které se jim může dařit skládat s nahodilých omylů či nezdarů téhle země. Když tak někdo řekl, že poprava Casementa bude mít stejný účinek jako poprava Fryatta, řekl něco, proti čemu se hlasitě ozývá zdravý lidský rozum, a musí se hlasitě ozývat i v intelektuálním svědomí těch, kdo doufali, že Casement může být ušetřen. Jak jsem už řekl, mám sklony k pochopení i pro omyly irského patriotismu: ale dojem, že srovnání s Fryattem je nesmysl nemá nic společného s jakýmkoliv pochopením pro kohokoliv. Má co do činění ne jen s právními, ale také s logickými fakty celého případu. Nikdo nepopírá, že došlo ke vzpouře. Nikdo nepopírá, že vlády, ať dobré nebo špatné, obvykle při potlačování vzpour používají hrdelní tresty, Netvořili jsme nový precedent a nikdo nás z toho ani neviní. V případech, jako byl ten Fryattův se žádný precedent ani technicky nepřipouští. Nepřipouštíme, že kapitán Fryatt byl franc-tireur (rozumí se, že byl přirovnáván k bojovníkům operujícím mimo pravidelné jednotky, Britové trvali na tom, že byl běžným kapitánem obchodní lodi, který na německou ponorku najel nedopatřením. Němci tvrdili, že ji napadl, posléze ho dopadli, zajali a popravili pozn. překl. ) nebo cokoliv takového a podali jsme jasné důvody k tomu, proč je absurdní ho za franc-tieura označovat. Nikdo, dokonce ani Němec ne, nepovažuje za absurdní označovat Casementa za rebela. Jediná příznivá verze, kterou o něm lze podat je založena na tom, že byl rebel. To je slabina proněmeckého útoku na Anglii a je to něco mnohem slabšího než pouhá lež. Je to lhostejnost k pravdě v povaze věcí, odmítnutí etickou otázku alespoň začít ve správném místě.

Tento omyl nedostačeného tu quoque postihuje také ty, kdo se nyní snaží být čistými pacifisty, když byli dlouho zřejmě proněmečtí. Postihuje ty, kdo prohlašují, že obě strany jsou jedna jako druhá. Vidím, že vážený židovský kritik dr. Georg Brandes opět obracel pozornost k pozoruhodnému faktu, že oba protivníci v konfliktu tvrdí, že jejich věc je spravedlivá. To už mohl říct, že dva advokáti v právním sporu mají svůj případ, nebo třeba, že oba nosí paruku. Říkat, že obě strany sporu tvrdí, že spravedlnost je na jejich straně je jen jiný způsob jak říct, že existuje spor.

Předpokládáme ale, že soud zasedá, aby zjistil, na čí straně je spravedlnost a ze zkušenosti známe pozoruhodný fakt, že obvykle neříká oběma advokátům, aby své spisy v zoufalství zahodili. My o Němcích neříkáme, že by o sobě netvrdili, že mají pravdu, ani že by si nemysleli, že mají pravdu, ani že se to nesnaží dokázat. Říkám, že když se to dokázat pokouší, dokázat to nemohou. A patrné je to zejména v oněch kulhavých a neohrabaných paralelách, o kterých jsem mluvil, kterých sám dr. Brandes uvedl několik příkladů. K tomu, aby člověk viděl, že tato porovnání jsou bez výsledku není ani nutné s věcí Spojenců souhlasit tak úplně, jak s ní souhlasím já. Někdo například může považovat tlak vyvinutý na Řecko za nelegitimní, ale i tak by měl míst dost rozumu na to, aby viděl, že to nesnese žádného srovnání s násilím spáchaným na Belgii. Expedice ze Saloniky mohla technicky být—byť to sám nepřipouštím—porušením neutrality. Ale vpád do království krále Alberta byl zrovna tak málo technickým narušením jako je technickým napadením, pokud někomu vyrazíte mozek z hlavy. Bylo to jednoznačně nehajitelné, ne v liteře, ale v duchu, ne jen mezinárodního práva, ale morálního práva, a to jak v podstatě, tak ve všech okolnostech. V čase míru a kvůli malé a k tomu ještě pochybné výhodě v jednom z mnoha směrů útoku a pro cíl, který byl sám o sobě proradný—totiž zasadit Francii podlý úder místo férového—zavalilo Prusko obzvláště brutálním vojskem zemi, která chtěla docela jednomyslně zůstávat v míru, zmocnilo se její vlády, svrhlo jejího krále, rozmařile zničilo její historické pamětihodnosti a pak klidně diskutovalo, zda teď má být jednou z jeho provincií nebo jedním z jeho vazalů. Ani jeden z těchto fundamentálních a obrovských faktů při srovnání se salonickým případem neplatí a pokud to dr. Brandes opravdu nevidí, pak je to muž pro kterého jsou právo a křivda jen slovy a ne skutečnosti.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s