Pan Wells a nacionalismus (ILN, 7. října 1916)

October 7, 1916

Mr. Wells and Nationalism

Pan H. G. Wells napsal knihu s titulem „Mr. Britling Sees It Throught“ (Pan Britling tohle zvládne), což je téměř zapřisáhlý válečný deník, ale deník jedinečně krásný. Jak by se ostatně dalo předpokládat, nejen páně Wellsovy typické předpojatosti, ale i jeho typické pochyby mu v deníku dodávají téměř božské inspirace—mnohem více než v proroctví. Je předností deníku, že je výrazný a živý, v jistém smyslu je také jeho předností, že je krátkozraký. Bylo bláhovým zvykem pana Wellse kvůli jeho vědeckým koníčkům zatřiďovat, jako by byl nějakým kovovým necítícím nástrojem, nějakým skalpelem nebo pinzetou. Dozajista, pokud je pan Wells nějakým vědeckým nástrojem, je barometrem. Kdyby mohl barometr chodit jako lidská bytost, zjistili bychom, že je to poněkud netýkavá lidská bytost. Ale barometr je vynikajícím dokladem, že citlivost věda dokáže využít a v jednom ohledu i pro (omlouvám se barometru) vrtošivost. Toto by uhádl jakýkoliv milovník páně Wellsova díla, ale v „Mr. Britling Sees It Through“ je mnohem více než tohle. Je tu ona hluboce inspirující věc nazývaná tragedie. Tragický básník se nesnaží prolomit meze času a prostoru jako anarchista (nebo amatérský prorok); je si velmi vědom omezení, jako umělec. V této knize je určitě cosi jako nevědomá satira od Wellse, který je dnes plně probuzený, o Wellsovi, který měl na hlavu postavený sen, ve kterém se snažil vzpomenout na zítřek. V nadřazenosti tohoto lidského dokumentu nad knihou, kterou vydal dříve „What is Coming?“ (Co přijde?)—ve které se vrátil ke svému starému řemeslu předpovídání, je jistě ušlechtilá ironie. Člověk se skoro lekne, když si všimne, jak neurčitý, ba slabý je, když uspořádává příštích pár staletí na základě vědeckých principů, a jak mužný a výrazný je, když neví, co přinese den. Jakkoliv dobře znal pár nadcházejících desetiletí, zjišťoval, že o nejbližších několika dnech toho ví pramálo. Osobně ani nedokážu říct, jak mnohem víc ho obdivuji, když se vrhá do budoucnosti, než když do ní vhlíží. O panu Britlingovi mám mnohem vyšší smýšlení, když to zvládne, než kdy si to představuje. Souhlasím s realistickým Irčanem, který řekl, že dává přednost prorokování po události samé. To rčení může být velmi dobrým symbolem toho, jak politicky praktičtí Irčané ve srovnání s Angličany jsou. je to možná velká nuda, že truismy jsou pravdivé, ale pravda to je. „What is Coming“ je něco jako nasadit si brýle a zírat na mlýnský kámen, mlýnský kámen, jehož samotná tloušťka a tvrdost může být nějakým způsobem potřebná k mletí Božího mlýna. Pan Britling myslím dává lepší ponaučení. Ať přijde cokoliv, nějak to zvládneme.

Nečiním si tu ale žádný nárok tento velmi důležitý a velmi lidský příběh nějak recenzovat. Zmiňuji jej tu, nebo jeho autora, jen proto, abych zaznamenal, co považuji za poněkud ohromnou chybu v etice mezinárodní situace V knížce o panu Britlingovi se objevuje jen zřídka a občas a je zapletena do hotového pralesa dalších fascinujících a provokativních myšlenek. Jelikož to ale pan Wells od té doby hlasitěji řekl a zopakoval jinde, považuje to za jednu ze svých trvalejších a odpovědnějších kritik války. A ta se mi zdá nejen milná, ale zkázonosná. Nejenže se zakládá na mylné diagnóze minulosti, ale myslím, že se ukáže jako velmi škodlivá zdraví mladého přítele pana Wellse v budoucnosti. Vlastně je to dobrý případ toho, když jsme z toho, co má přijít v takovém zmatku, že úplně zapomínáme, co už přišlo—a přišlo nastálo. A krystalizace křesťanstva, jíž nazýváme národností, je jednou z těch věcí, které přišly už nastálo.

Probíraný námět je asi následující: že Německo trpí převážně předávkováním a nezřízeným požíváním národního cítění a že proto nacionalismus, poté co takto zničil naše nepřátele musí být obezřele sledován v nás i našich přátelích, jako by to byla vysoce pochybná výbušnina. Pan Wells, který tento názor v poslední době vysvětloval na mnoha místech, nesmí být považován za nudného extremistu druhé strany. Říká, že souhlasí s Home Rule (irskou samosprávou pozn. překl.) a nemohu jej pokládat za takového šílence, že by nesouhlasil s národní obnovou Polska, protože na něm v podstatě závisí všechny naše naděje na spravedlivý mír v Evropě nebo (což je v podstatě to samé) náležité omezení Německa. Nejde tu ale o to, zda připouští, že se Irsku a Polsku dostalo příliš málo národní nezávislosti. Jde mu o to, že si myslí, že Německu se dostalo příliš mnoho národní nezávislosti. Jeho národnost považuje za jeho omezenost. A právě tento názor považuji za falešný logicky i historiky a za velmi ničivý v praktické politice.

Logicky je falešný proto, že nacionalismus, jak je vlastní každému -ismu, je generalisací. Individualista, pokud někdy nějaký takový živočich existoval, si nemyslí, že je jedinou osobou, která může být individuem. Kolektivista si nemyslí, že by jeho krávy a akry měl zabrat státní činovník a všem ostatním je nechat, jak jsou. Právě rak royalista neznamená blázna, který si myslí, že je anglickým králem, ani pantheista další druh blázna, který by si myslel, že je veškerý Bůh, který je. Všechny takové posice se implicite dovolávají nějakého obecného pravidla, a nacionalista je nacionalistou jen tehdy, pokud se dovolává obecného pravidla nacionalismu. Národy, tak jako manželství, nebo nemovitosti, jsou třídami věcí, jimž se dostává určitého uznání podle svědomí naší civilisace. Jeden z nich si logicky nemůže nárokovat své právo bez toho, aby nárokoval práva celé třídy. A říkat, že národ, který nedbá hranic a anektuje nebo ničí sousedy, trpí přemírou nacionalismu je samo ze sebe nesmysl. To už bychom mohli říkat, že muž, který uteče s manželkou svého souseda, trpí nadměrnou úctou k institutu manželství. Stejně konsistentně bychom mohli tvrdit, že muž, který uteče s hodinkami svého souseda, je příliš arogantní a nesmiřitelný ochránce vlastnických práv. Pan Wells v článku pro Daily Chronicle uvažuje, že německý sklon cpát každému do krku sauerkraut bajonetem je výstředností národního cítění. Jenže tak to není, je to nedostatek národního cítění—i kdyby jen v plýtvání sauerkrautem na lidi, kteří to nedocení. Problém s Němci není v tom, že si myslí, že německá kultura je německá kultura—to je jejich oblíbená fráze, kterou si v pokoji mohou užívat do skonání světa. Problém je v tom, že německá kultura je kultura—že je to nejvyšší produkt evoluce a stojí na vyšší rovině nad ignorantským světem. Jinak řečeno, považují za kulturu něco, co je jen obyčej.

A tak, jak se mýlí v teorii, tak je jistě mylný i fakticky. Historicky byli Němci nejméně národní mezi Evropany. Typické národy, nejprve Francie, pak Anglie, Španělsko, Skotsko, Polsko atd. vyvstávaly jako ostrovy v moři barbarství, pro které bylo Německo spíše volným náznakem než jménem. Slovo Allemagne se prý odvozuje z něčeho, co prakticky znamenalo Kdokoliv. Pokud civilisovaní lidé dali tomu plemeni nějaké jméno, pak to spíš než definice byl projev nevědomosti. Nacházíme, že se o Němcích takhle mluví dávno potom, co se Francie nebo Anglie staly národy v tom smyslu, v němž jsou národy nyní. O Němcích se často mluvilo jako by to byly německé neštovice, jen jedna z pohrom a hrozeb života, jen cosi, co se stává. A tak se stávali, a stávali se zase.

Křesťanstvo, ať jakkoliv pokažené, bylo komunitou národů uznávaných a rozeznávaných jako národy, jako město občanů uznaných a rozeznaných jako občané. Všechny bariéry byly prolomeny a všechny zločiny byla zastíněny ne proto, že by severní Německo bylo uvnitř této národní ideje, ale proto, že bylo mimo ni. Bylo to proto, že za posvátnými hranicemi ležel chaos—jemuž někteří říkají kosmopolitismus.

Zdroj: Illustrated London News 1914-1916, str. 517-521 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXX, Ignatius Press, San Francisco 1988

 

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s