Kompromis presidenta Wilsona s Německem (ILN, 6. ledna 1917)

January 6, 1917

President Wilson´s Compromise with Germany

Pokud bychom chtěli přivést presidenta Wilsona k pochopení, že sjednat s Pruskem nyní mír by bylo právě tak zlé jako nesmyslné, museli bychom z donucení použít nějakého podobenství, které by bylo v jeho politické zkušenosti extravagantní. Je vladařem obrovské a neurčitě pacifistické demokracie, která neobsahuje nic, co by se Prusům podobalo. Kdyby obsahovala, jistě by dál nebyla pacifistická, a možná by dál nebyla demokracií. Nemůžeme podat žádný americký příklad, který by se byť jen vzdáleně podobal německému problému, můžeme ale podat americký příklad v menším měřítku a se stejnou logickou pointou. Představme si nějakého černošského profesionálního zápasníka, který porazí řadu bílých protivníků (což se už stalo) a pak se ze samé slávy doslova zblázní a bude si myslet, že na něj žádná lidská síla prostě nemá. Představme si, že by si doopravdy myslel, že jakýkoliv počet policistů jej nemůže chytit, žádný počet vojáků jej nemůže zabít, že ho nikdy nemůže ani poranit, že ho nikdo nemůže ani pět minut udržet v rukách. Představme si, že by tuhle legendu vnutil množství dalších černochů okázalým vyvoláváním pověry Obiho a využil to k rozšíření obřadů kanibalismu. Představme si ale, že by pilíř jeho moci spočíval v čemsi ještě výraznějším, než je voodo nebo lidojedství, představme si, že spočívá na praktickém tvrzení, že vždy unikne ze zajetí. A představme si především, že by při mnoha zvláštních a nápadných příležitostech zajetí skutečně unikl. Myslím, že pan Wilson by souhlasil, že nejvíce žádoucí by bylo, aby příště prostě neunikl. Myslel by si to nejen proto, že je žádoucí dopadnout kanibala, ale protože celé čarodějnictví, které vytvořilo kanibaly, bylo zase vyvoláno jedinou příhodou, že zápasník nebyl nikdy chycen. Je tu ale ještě jedno dovození dovolující ještě přímější srovnání s pruským případem. Je zřejmé, že dokud policista černocha skutečně nechytí, všechny snahy o jeho dopadení budou zlo jen zvětšovat, ne zmenšovat. Řečeno americkou frází, pokud to neudělají pořádně, bude to pořád špatně. Fakt, že ho honili dlouho, fakt, že mu dávali zabrat, ba i fakt, že s ním třískali od patníku k patníku a způsobili mu ošklivá zranění a zahnali ho do ošklivých koutů—to vše by jen zvětšovalo slávu jeho úniků, pokud a dokud nakonec vždycky utekl. Pokud celá věc skončila s ním v relativním bezpeční, nebo alespoň v tom, co mohl za relativní bezpečí vydávat, cíle jeho pronásledování nejen nebude dosaženo, ale bude přímo obrácen naruby. Prostým výsledkem by bylo, že na začátku prohlásil svou nedotknutelnost a nakonec ji dokázal. Výsledkem by bylo šíření jeho konkrétního kultu Obiho, s celou jeho konkrétní školou kultury a kuchyně.

Výsledkem míru dosaženého kompromisem by prostě bylo šíření prušáctví. Všechny rány, které jsme mu zasadili by nejen byly promarněné, ale počítaly by se jako rány zasazené z Prusovy strany. Neoslavily by náš meč, ale jeho štít. Pověra, že severoněmecký voják je neporazitelný, a tedy (podle své filosofie) neomylný, by byla založena mnohem pevněji, než kdyby vůbec k žádné válce nedošlo. Takový dojem by byl samozřejmě docela absurdní—protože severoněmecký voják byl znova a znova porážen všemi kmeny a druhy z řad spojenců. Já ale nemluvím o tom, co vědí solidní badatelé o válce, ale o tom, čemu by věřili neurčití přihlížející, nezodpovědní žurnalisté a lhostejní neutrálové—a zejména o tom, čemu by věřila příští generace Němců. Není ani nejmenší pochyby o tom, čemu by věřili, nebo co by říkali. Řekli by: „Teutony se pokusil zdolat celý svět, ale ani celý svět to nedokázal.“

A pokud vytrváme ještě trošku déle, celá tahle obrovská a téměř komická maškaráda se zhroutí. Unikající kanibal bude dopaden a ukáže se, že je to člověk a ne bůh. Podobenství je samozřejmě nemožné, ale může být dostatečně blízké k tomu, aby ukázalo vše, co je na tak hrubém omylu komické a tragické. Černý rváč může až do určité chvíle docela stačit na množství policistů. To, oč tu jde, je účinek opuštění celé záležitosti zrovna předtím, než ta určitá chvíle nastane. Kdyby jen opuštěna nebyla, bylo by právě tak jisté, že civilisace se nakonec dokáže vypořádat s pruskou hrozbou zrovna tak, jako se ta civilisace dokáže vypořádat s uprchlým černochem.

Pokud přijde tahle praktická úvaha panu Wilsonovi příliš praktická, bude celá věc ještě jasnější, pokud ji obrátíme do ideální podoby. Přinejmenším jeden fakt vystupuje v planoucí očividnosti. Německo mohlo podniknout kroky k míru, který označuje za čestný. Neudělalo ani nejmenší kroky k počestné válce. Pokud Němeci nyní tolik záleží na tom, aby se světu nabídl jako přítel, dalo by se mu doporučit, že by se k takovému postavení mohl kvalifikovat, pokud by se nejprve projevil jako slušný a ctihodný nepřítel. Pravý opak je pravdou, jak neví nikdo lépe než právě president Spojených států. Mordování neozbrojených a nikoho neohrožujících lidí na velkých mořských cestách je víc kvetoucím vražedným podnikáním než kdy dřív. Rozbíjení svobodných rodin do otrockých skupin je nejen podobnou hanebností, ale ve svém současném stylu a rozsahu, čerstvou ničemností. Císař se až dosud tohoto otráveného vína držel. Německá válka je čím dál horší a horší realitou tím víc, čím víc se německý mír stává ideální fatamorgánou. Jistě nebude velmi cynickou hrubostí, jak říkal dr Johnson, pokud bychom věřili spíše jejich činům než jejich slovům a troufli si jejich ideu férové dohody odhadnout z jejich jedinečného a originálního pojetí férového boje. Pokud člověk dokáže uřezat údy osmiletému chlapci a dodat k tomu slavný postřeh „C est la Guerre,“ není tak docela překvapení, pokud ten samý monumentální pitomec nabídne, že ruce a nohy přidělá zpátky a řekne, právě tak nijace „C est la Paix“.

Uvažovalo se, že nepochopitelný vpád presidenta Wilsona byl ve skutečnosti způsoben právě touhle postupující podlostí v pruské válce. Někteří mají za to, že si přeje tuhle válku skončit, protože překypuje přes všechny přirozené hranice války a čím dál víc zvrací své ohavnosti na mírové zájmy. V této souvislosti je přirozené připomenout presidentovi slova jiného presidenta, který seděl v křesle jeho úřadu během jiné války. V roce 1861 se vedla podobná diskuse o anglických obchodních zájmech vyžadujících mír na americkém kontinentu. „Kdybychom měli jen předpokládat, jak to zřejmě předpokládají povstalci,“ napsal Abraham Lincoln, „že cizí národy v této věci, nedbaje žádných morálních, sociálních či smluvních závazků, budou jednat výlučně a sobecky k co nejrychlejšímu obnovení obchodu…pokud bychom si troufali domnívat se, že cizí národy nejsou pobízeny žádným vyšším principem než tímto, pak si jsem jist, že bychom jim mohli předložit docela zdravý argument, že rychleji a snáz svého cíle dosáhnou tehdy, když nám pomohou vzpouru potlačit, než když ji budou pobízet. “ Prušáctví je vzpouro proti celé civilizaci bílého člověka. Jeho prvním principem je, že pokud jsou mezinárodní zákony jednou porušeny, už nikdy nebudou napraveny. I pro americké obchodní zájmy bude moudřejší důvěřovat lidem, kteří chtějí zlomit ty, kdo porušují zákony a právo napravit. Tento obchodní zájem je velmi nemoudrý, pokud se jen pokouší spravit ty, kdo porušují právo, aby mohli zákony znovu přestupovat. Bylo by lepší, i pro neutrální lodní dopravu, pokud takhle válka bude trochu delší a všechny příští války trochu lidštější, než když bude tahle válka trochu kratší a všechny příští války budou jen a jen divočejší pirátskou orgií. I když v této válce jde o vášnivější problémy, asi nejpraktičtější věcí je, zda inferno pruské anarchie má být přetržkou nebo precedentem.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 17-21 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s