Slabost idejí pana Wilsona 3. února 1917)

February 3, 1917

Weakness of Mr. Wilson´s Ideas

Nechápu, co se stalo s presidentem Wilsonem. Skoro bych řekl, že byl zavražděn. Po stevensonovsku bych řekl, že jeho mrtvola je ukryta v saratožském kufru a odvezen ve fordce—jenom s tím, že podle současného amerického mínění by bylo snazší odnést fordku v saratožském kufru. Nebo byl možná unesen živ a fordka ho odvezla na Fordovu mírovou loď, která jej vysadila na opuštěném ostrově, aby tam meditoval o volnosti moří. Až už je to jakkoliv, mám za to, že je pryč a nějaký zcela nový a zcela zpozdilý mladý Němec nepoznatelně skrytý za presidentovými brýlemi sedí v jeho křesle v Bílém domě a zasílá poselství Senátu a světu. Nikdy jsem se nepřidával k levnému žurnalistickému jekotu na pana Wilson, že se nepustil do konkrétní formy počínání, ale ať už podnikal cokoli, vyznačovaly se jeho ideje jakýmisi dojmem intelektuálního odstupu. V jeho posledním poselství Senátu to jsou jeho myšlenky, které vypadají, jako by přestaly fungovat. Vážně, pokud byl zavražděn, člověk by si skoro představoval, že dostal ránu do hlavy.

Co kupříkladu říct na jeho ideu, obecně posuzovanou jako idea, o míru bez vítězství? Mír bez vítězství je válka bez omluvy. A pokud v tu myšlenku věří, bude ji aplikovat i na sváry po uzavření míru stejně jako na sváry před ním? Chce založit mírovou ligu k předcházení válce, zjevně jí může předcházet vedením války, nebo hrozbou vedení války s jakoukoliv mocností, která naruší mír. Pak říká, že ji lze založit jen nerozhodnutém vypořádání této války, protože jakékoliv jiné by zanechalo trpkost. Zamýšlí ale, aby všechny jeho příští intervence byly nerozhodné? A pokud by byly rozhodné, nezanechají trpkost? Pokud se nějaké ambiciosní mocnosti nebude zamlouvat, že ji nepřítel porazil, copak se je právě tak nebude zamlouvat, že ji poroučí nějaká mírová liga? Máme se řídit principem, že každou další ukrutnost bude následovat amnestie a rovnost, že si řekneme, co jsme si, to jsme si? Pokud ne, proč bychom to měli dělat právě s touhle ukrutností, kterou zrovna považujeme za obzvlášť ukrutnou? Pokud ano, najde se snad nějaký příčetný člověk, který by si nemyslel, že takové věčné uhlazování, férové i neférové, nezanechá hořkost? Snesou lidé soud, který nikdy nedělá nic jiného, než říká všem advokátům, aby zahodili své zastupování? Spokojí se s mezinárodním sudím, který nemá žádnou jinou funkci vyjma toho, aby odepisoval dluhy, zprošťoval pachatele nepravostí a dával osvědčení o bankrotu těm nejpodvodnějším bankrotářům? Není zřejmé, že taková amnestie by se brzy stala nejhorší tyranie na světě?

Pokud má pan Wilson takový zájem vyhnout se trpkosti, pak je tu jedna starodávná a prostá pravda, na kterou by ho bylo, jako vrchního sudího velké obce, třeba upozornit. V srdci člověka není větší hořkosti, než když je mu upřeno jeho právo. Zloděje nepojme tak hluboká zuřivost, když je potrestán, jaká je v nevinném muži, když ho nechají jít na zlodějovu propustku. To a právě jen to je přesná morální pozice, do které nás zve presidentův plán. Má nám být zdarma odpuštěn zločin spáchaný někým jiným—a spáchaný na nás. Světu se říká, aby se nás nedívali zle kvůli tomu, že jsme byli oklamáni a pobodáni, ale posuzoval nás se stejnou rovnou a pokojnou shovívavostí, které se dostává podvodníkům a bodajícím útočníkům. Belgii nelze hrubě kritizovat za to, že s ní bylo hrubě zacházeno, může také sdílet obnovený mír a naději těch, kdo ji uvrhli do vraždění a zoufalství, když se jim tak zamanulo. Francie může skrýt za slušným závojem fakt, že se chtěla bránit své hranice a dokonce překážet obsazení svých severních provincií. Byla dokonce tak neuvážená, že vyhrála nad vetřelci u Marne, ale tenhle příběh lze možná skrýt mlčením. Srbsko může začít znovu s čistým listem, nepřátelé mu nemají metat do tváře, že mu daly ultimátum, které bylo opovržením a výsměchem vší diplomacii, nemají mu vyčítat, že marně žádalo o arbitráž. Kvalita milosrdenství není přetěžována, překypuje k příbuzným kapitána Fryatta nebo přátelům slečny Cavell—moudrá umírněnost je oba zachová bez výčitky (jde o kapitána obchodního loďstva a zdravotní sestru popravené Němci pozn. překl.). Mají být nahlíženi se stejným respektem jako ten nejpyšnější pruský důstojník, který zajatci nejprve připil šampaňským a pak ho zastřelil, nebo nejzhýčkanější pruský lékař, který se z bezpečné vzdálenosti usmíval na zoufalství nemocných a opuštěných. Přijde panu Wilsonovi při složitostech lidské přirozenosti alespoň trochu možné, že tenhle druh rovného zacházení nemůže vyvolat hořkost? Myslím, že mu můžeme s jistotou říct, že u hořkosti nezůstane. Při jakémkoliv pokusu skutečně zabílit černou a bílou tohoto lidského příběhu tak malomocensky bílým vápnem, pak by ti, kdo by se o to pokusili, zjistili množství základních věcí, o kterých zřejmě nic netušili. Jedním z těch menších faktů by byl ten, že počestný muž se může rozčílit mnohem víc než darebák.

Povídají se dnes jisté velmi hanebné nesmysly o tom, že tenhle sentiment je jen „mstivý“. Není mstivý, pokud mstivost znamená jen tužbu ublížit těm, kdo ubližovali nám. je to abstraktní, panenská a zcela ctnostná nesnášenlivost ke špatně končícímu příběhu. Je to odmítnutí intelektu přijmout vyhlídku, že všechno bude jednou provždy vzhůru nohama.

Mír bez vítězství je převrácením oné velmi praktické věci, které se říká poetická spravedlnost. Vítězství je jediným smyslem války. Pro válku je tím, čím je světlo pro maják, nebo mozek pro člověka. Lidé by nedřeli století, aby postavili míli vysoký maják a pak do něj neumístili lampu s tím, že to nebude žádná škoda.  Žena se nebude trápit s tím, aby muži porodila dítě, aby mu pak vyrazila mozek s tím, že tělo pak bude ležet klidněji.  Lidské kmeny by také nedřely, aby ke hvězdám pozvedly tuto babylonskou věž bitvy a pak do ní nevložily lampu rozumu, aby dávala signál provozu na moři a označovala odlišnost na mapě. Ani země nebude snášet tyto obrovské porodní bolesti, aby z nich vzešla mrtvá věc. Mír bez vítězství je mrtvá věc, je rovná jen tak, jak je rovný hrob, a poskytuje jen takovou rovnost, kterou máme všichni, když se obrátíme v prach. Ani se nepodobá míru takovému, jaký byl před počátkem války, jako spíše míru, který byl před počátkem světa všech živoucích věcí. Jeho nestrannost se podobá nestrannosti doby ledové, ve které není stížnosti—ne proto, že je vše osvobozené, ale proto, že je vše zmrzlé. Tak by tomu přinejmenším bylo, kdyby mohl existovat a přetrvat, ale existovat nebude, protože lidské mysli byly příliš děsivě probuzeny a nepřetrvá, protože by jej lidé nesnesli. Je vněm cosi horšího než beznaděj, nejde ani tak o to, že by v něm nebyla naděje, ale o to, že nedává smysl.

Co se ve skutečnosti stane, je ve skutečnosti neobyčejně prosté. Prusko v čele všech svých otroků při první příležitosti přejde znovu do útoku. Nelze si představit žádný důvod k předpokladu, že by je jakýkoliv kompromis z tak utkvělé myšlenky vyléčil. Bylo by nemožné je přesvědčit, že to udělat nemůže. A jistě by bylo docela nemožné, aby svým obětem dokázalo, že to neudělá. Naše poslední dny by uplynuly v zoufalém a neustálém vyzbrojení, v zoufalé a neustálé kázni. A pokud se tvrdí, že by tomu předešly záruky mírové ligy, pak se vracíme zpátky k presidentu Wilsonovi a celé slabosti jeho posice. Pokud on nedokáže vidět rozdíl mezi útočníkem a napadeným v přítomném případě, proč by měl vidět rozdíl v jakémkoliv možném budoucím případě? Říci, že mírová liga musí být založena na rovném zacházení prostě znamená říct, arbitrážní soud musí být založen na neschopnosti arbitráž provádět. Je to velmi prosté, a není, co na to odpovědět.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 33-37 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s