Významy „demokracie“ (ILN, 5. května 1917)

May 5, 1917

The Meanings of „Democracy“

Člověka by napadlo, že slovo může současně být samo o sobě chvalořečí a pořád přitom zůstat netaktním komplimentem. Slovo úctyhodné, tak jak se používá o nějakém opatství, by nemělo být v každém případě aplikováno na nějakou tetičku, zrovna tak jako není moudré připisovat stejný ročník přítelovu vínu u večeře i vejcím u snídaně. Může být bezpečnější blahopřát wesleyovskému duchovnímu k šíři jeho rozhledu než k širokosti jeho vtipů, stejně jako bude laskavější mu říkat, že dosahuje svobody, než že si hodně volně dovoluje. Horší to ale je, když jedno takové slovo beze smyslu násobí v každém aspektu života, a když se člověk dočkává chvály za svůj klobouk otevřeného smýšlení, boty otevřeného smýšlení a deštník otevřeného smýšlení, nebo je neustále chválen za svůj ctihodný hlas nebo ctihodnou vizitku. A vůbec nejhorší je, když příslušné slovo není tak neurčité jako tahle, ale je velmi určité a dokonce naukové, hodnotné jen v tom, že odlišuje jisté názory od jiných.

Mám za to, že jsme ve značném nebezpečí upadnout právě teď do této chaotické situace, pokud je o slovo „demokratický“. Fakt, který považuji za nezpochybnitelný, že bojujeme proti nezvládnutelné a bezohledné tyranii mnozí  autoři a řečníci rozkládají do anithese mezi demokracií a despotismem. Není to mimochodem zrovna korektní antihese, protože po celou lidskou historii byl despotismus blíže demokracii než mnoha formám oligarchie, a despotismus také není správné slovo pro ďábla, který pohání Prusko. Jsa sám demokratem snad bych směl předložit tvrzení, že většina Angličanů odmítá pruskou válečnou školu, ne proto, že jsou demokraté, ale proto, že jsou slušní lidé. Tohle nechme ale na chvíli stranou, protože fenomén, na který si stěžuji, je čímsi mnohem zmatenější a nedbalejší, je to zkrátka přemožení slova až k zeslabení jeho náležitého a velmi důležitého významu. Soudě podle novin právě nyní velká spousta lidí podle všeho nasazuje demokratické klobouky a otevírá demokratické deštníky, prochází se v demokratických botách a zanechává demokratické navštívenky. Přídavné jméno se používá s takovými podstatnými jmény, že to zjevně musí kazit jedno i druhé. V dnešních novinách čtu, jak jsou všichni potěšeni „demokratickou prostotou“ pana Balfoura. Nu i já jsem v poslední době dospěl k jakémusi poměrnému nadšení pro pana Balfoura, nakolik je to možné pro starého a zarytého stoupence Home Rule (irské samosprávy pozn. překl.) a i tu neutralisuje jistota, že to není pan Balfour, ať už je to jinak kdokoliv, kdo by bránil schválení Home Rule. Pokud jde o to ostatní, reprezentuje myslím tu nejlepší národní tradici, která v parlamentu zbyla—člověk s důvtipem mezi klauny, patriot mezi šiřiteli paniky, filosof mezi těmi, kdo se honí za peněz a hlavu přitom mají napěchovanou plytkými frázemi a ve srovnání s korupcí, do které upadla nižší část stranické politiky, cosi jako člověk mezi opicemi. Nepochybuji, že lidé byli panem Balfourem potěšeni, nemyslím ale že by byli potěšeni jeho demokratickou prostotou. Nemyslím, že by jeho mysl byla prostá a jsem si docela jist, že není demokratická.

Už je totiž tak, že já v demokracii věřím. A jelikož v ni věřím, tak taky vím, co je zač. Jsem přesvědčen, že i když jsou všechny lidské vlády vadné, totiž nejméně vadné v tom, co si ti neojobyčejnější lidé mohou říkat, že chtějí a požadují a dostat to, a kde jsou nejméně vydáni na milost nadřazené třídě, i když to skutečně milost je. Je tu ale velmi mnoho mých krajanů, kteří se mnou v tomhle vůbec nesouhlasí, ale souhlasí se mnou, že barbarský imperialismus, jehož osa je v Berlíně se pokoušel vše zachytit do svého kola a zlámat v tom kole věci lepší než je on sám, počítaje v to Evropu a nezapomínaje úplně na Anglii. Jako starý radikál mám dojem, že se s mými politickými oponenty nedobře nakládá a že jsou dokonce klamáni a šizeni, když se jim podsouvám, že  nemohou bránit svou zemi, pokud současně nehájí i mou politiku. Revoltuji v zastoupení reakcionářů. Činím se pilířem Primrose League. Svým tělem pokrývám celou konservativní stranu.

Ti, kdo tohle dobře mířené zneužívání slova páchají mají nejspíš velmi na mysli Američany, ale to já mám o Američany prvořadou starost také. Vím, že Američané jsou demokraté, vím, že nejsou hlupáci a obávám se, že bláhové a až příliš snadné klevětění o demokracii, jako by to byla ta nejsnazší věc na světě, může jen dohnat některé americké emoce k reakci a ke vzpomínce. Mnozí z nich si přinejmenším nemyslí, že jsme demokracie, jejich hlavní patriotická tradice je, že se od nás odtrhli, protože jsme nebyli demokracií. A  ta tradice jim říká, ať už jim jinak říká cokoliv, že není snadné stát se demokracií—že to pro jejich otce zdaleka snadné nebylo a že to znamená oheň a meč a postavení bratra proti bratru. Když je jakákoliv tradice takto poznamenána tragedií, nelze slovo používat lehkomyslně. Běžný Angličan pochybující Američany neuklidní, když jim bude vykládat, že je vlastně republikán, zrovna tak jako neutiší pochybující Iry, když jim bude tvrdit, že je vlastně římský katolík. Dvě věci ale říct může a pro Američany jdou přímo k jádru věci. Za prvé ať už bojujeme za demokracii nebo ne, bojujeme za lidskost, která je jejím základem.

A druhou věc, kterou je třeba říkat americkým demokratům, a zejména jim ji musí říkat Angličané, je následující. Je pravda, že všechny naše naděje na rozvoj demokracie, v Anglii i kdekoliv jinde, jsou svázané s konečnou porážkou Pruska. Je pravda, že dokud není pruská prestiž rozdrcena, bude pruský úspěch nebo poměrný úspěch poměrnou překážkou k pokroku lidové vlády kdekoliv. Anglie možná není demokracie, ale Prusko je zcela jasně a zuřivě antidemokratické. A je jisté jako smrt, že pokud vyhraje tuhle válku nebo nějakou další, pak (velkými americkými slovy) začne vláda lidu, lidem a pro lid mizet z tohoto světa.

Zdroj: Illustrated London News 1917-1919, str. 84-87 G. K. Chesterton Collected Works, vol. XXXI, Ignatius Press, San Francisco 1989

 

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s