O prohrávání války a vyhrávání pře (ILN, 22. června 1918)

June 22, 1918

On Losing the War and Winning the Argument

Existuje jeden dost pochmurný vtip o pacifistických nebo patriotických skupinách v jejich argumentaci o válce. Je skutečností, že pokud prohrajeme válku, určitě vyhrajeme spor. Naštěstí či naneštěstí nechceme spor vyhrát tolik, jako chceme vyhrát válku. Pro svět bude lepší, když bude Prus poražen, než kdyby byly přesvědčen—v tom smyslu, že je důležitější, aby byl Prus poražen, než aby byl pacifista přesvědčen. Kdyby ale Prus porazil nás, velmi rychle by přesvědčil sám sebe, kdyby se Prus stal podmanitelem na hodinu, pacifista by byl přesvědčený na věky. Správnější by bylo říct, že by už nezbyli žádní pacifisté k přesvědčení. A kdybychom na tomto ostrově čekali na vyhladovění, protože naše potraviny mohly být docela dobře odříznuté ponorkovým pirátstvím a naše námořnictvo a armáda byly trvale omezeny ve své velikosti podle diktátu z Paříže, Říma nebo možná Londýna, bylo by pro nás nepochybně velkou útěchou, kdybychom Superetické společnosti z Horního Tootingu dokázali, že jsme nesporně měli celou dobu naprostou pravdu. Podobně mohou být mezi blaženými stíny v Elysiu, kde někteří ze zemřelých mohou z osobní zkušenosti dokazovat, že voda topí a vlci požírají, že útesy a kyselina kyanovodíková (anglicky zvaná pruská pozn. překl.) mají velmi rychlý účinek. Můžeme diskutovat a jistě můžeme předvést, ale budeme debatovat a předvádět na ostrově mrtvých.

Obecně musíme přijmout pravdu, že žádný takový čistý, dokonalý a vykroužený způsob, jak vyhrát spor pomocí prohrané války neexistuje. Nikdy nemůžeme mít tak nevývratně pravdu, jako pět minut poté, co jsme byli nevratně zruinováni. Někteří z nás ovšem se ovšem pořád kupodivu zdráhají přijmout řešení spočívají v porážce tím, čím opovrhujeme, abychom objevili, co již víme. Správně se říká, že Rusko již bylo poraženo a takový objev učinilo. I když je to ale pravda, pravdu to neříká dostatečně naplno. Z ruského selhání se nemůžeme ani začít dohadovat, co by doopravdy znamenal pruský úspěch. Rusko je ve stavu toku změn, kde nic není definitivní a Německo nemůže být na Východě v bezpečí, dokud nebude v bezpečí na Západě. Pořád ještě má motivaci ke smířilivosti—to jest ke lhaní. Pořád ještě má potřebu předstírat dobrou vůli, i když jeho dobrá vůle se může dost dobře podobat brutalitě kohokoliv jiného. Se svými novými ukrajinskými přáteli zachází právě tak zle, jako se svými starými nepřáteli Poláky. Ale nezachází s nimi ani z jedné setiny tak zle, jako s nimi bude jistě zacházet, až budou ještě bezmocnější, než byli jeho nepřátelé Poláci. Poláci totiž byli v minulosti bezmocní proto, že západní civilisaci nebylo možné přimět zasáhnout v jejich prospěch. Ukrajinci budou napříště ještě bezmocnější, pokud nebude západní civilisace, která by mohla zasáhnout. Ani v těchto divokých východních pustinách se pruský vlk ještě neprojevil, jak se ještě může projevit, ve svém zcela vlčím já. Pokud je jeho beránčí roucho čím dál odranější, pořád ještě na vlkovi visí cáry vlny. Některé jsou jistě dosti měkce vlnité, jako slova, jimiž se pokouší svým vlastním krotkým socialistům vysvětlit válku proti celé socialistické revoluci, nebo i jen sociální reformě, v Rusku. Teď tu ale nejde o to, že by jeho výmluvy kvůli zradě a rozbití ruské reformy byly ošemetné a bezcenné výmluvy, jde o to, že  považuje za užitečné vůbec nějaké výmluvy předkládat. Pořád se musí namáhat s klamáním, než se pustí do ničení. Jeho pokrytectví je šťastné znamení a mělo by nás potěšit na duchu. Když Prus pořád mluví o spravedlivém uspořádání, pořád mluví trvajícím míru, pořád želí vraždění a dovolává se společnosti národů, víme, že je zadržován, aby se protivil vlastní přirozenosti. Víme, že nejen lže, ale že je z nějakého důvodu ke lži puzen. Vyjadřuje cosi, co je mu tak cizí, že to lze sotva vyjádřit ve struktuře jeho jazyka a nelze to citovat na jediném příkladu z jeho historie. To, že Prus vůbec mluví o míru pro Evropu a svobodě pro malé národy je samo o sobě důkazem, že si sám ještě netroufá být sám sebou.

Je-li člověk arogantní, když se omlouvá, jaký bude, když bude omluvu požadovat? Pokud se může prosadit jen tehdy, když se musí vnutit do přízně, co bude dělat, když mu bude stačit se prosadit—nebo spíš rovnou vnutit? Pokud byla smlouva s bolševiky tím, co si představuje jako uklidnění socialistů, jakou přívětivou představu si nemáme udělat o jeho způsobu rozdrcení socialistů? Pokud se má jeho příspěvek k politice Ukrajiny považovat za úplatek, co při všech čertech asi může považovat za trest? Čím víc se nad těmito věcmi zamýšlíme, tím více se vracíme k příjemné vzpomínce, že jsme Prusa vlastně ještě neviděli. Viděli jsme zatím jen něco z pruské záliby v maskách a převlecích, a je to velmi pruská záliba. Tu a tam převlek zcela zmizel a my jsme nyní viděli skutečnost, která vysvětluje podivnou povahu převleku. Ale ani tehdy jsme ji neviděli tak, jak ji ještě vidět můžeme, pokud ji necháme žít a zvítězit. V této záležitosti jsem nakloněn ve vší vážnosti souhlasit s proněmecky smýšlejícími, kteří mi říkají, že moderní Německo vůbec neznám. To je pravda, nevím, a žádný lidský tvor neví čeho může být moderní Německo schopné. Neví to ani samo moderní Německo, slepotě a šílenství svého pádu do temnoty dává jméno pokroku a vůle k moci. Nikdo netuší, jaké mohou být konce toho, čeho jsou mučení a infanticida pouhým počátkem. Mocně vzejde něco, co je horší než všechny zločiny a je podstatou všeho—něco, čemu Řekové říkali zpupnost a popření bohů. Národy, které padly shledají zbytek svých dnů naplněný neustávajícím přívalem urážek. Mimo to nikdo nemůže ani hádat, jak by ten rudý úsvit byl, pokud by dospěl k polednímu. Nastal by pruský mír, jemuž by všechny pruské války byly jen poměrně konejšivou předehrou, zrovna tak jako nastává tropické poledne jeho teplo může být jen zhoubou a světlo jen oslepením—poledne noci ničivější.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s