K otázce proporcí (ILN, 20. července 1918)

 

July 20, 1918
On the Question of Proportion

Je jen jeden skutečně nebezpečný způsob, jak dělat  z krtince horu. Je to nebezpečí člověka, který je z krtince tak rozrušený, že zapomíná, že stojí na hoře. Mnozí intelektuální horolezci jakoby nyní zapomněli, že jsou na hoře—nemluvě o to, že je to sopka. Jsou velmi zaměstnáni krtinci. Ohromný zemětřesný fakt Velké války, která je za úžasných nebezpečí vyzdvihal do úžasných výšin, jako by ve své nezměrnosti unikal jejich pozornosti.

Není lepšího představitele typu, který mám na mysli, než sir Walter Raleigh, brilantní profesor anglické literatury, který byl nedávno napomenut v tisku za nepatriotické chování, když radil, že by bylo rytířštější přiznat některým našich nepřátelům jejich rytířskost a nemluvit o nich jako o opicích. Nu profesor Raleigh zcela jistě není nepatriotický, jen se zcela jistě a naprosto mýlí. Mýlí se velké a mystické otázce rozdílu mezi horami a krtinci. Jinak řečeno, mýlí se v otázce proporcí. Je špatné mluvit o našich nepřátelích jako o opicích, protože pokud by to byly opice, byly by zcela bez viny. Není ale špatné říkat o nich, že jsou důkladně vycvičeni chovat se jako opice a podívaná na to, jak celá společnost moderních lidí svolí být opicemi je něco, co už jen samo o sobě po právu připoutá a strhne pozornost, jako pohled na dav lidí hřadujících na stromech nebo pojídajících trávu na všech čtyřech. Existuje-li nebezpečí, že si vystupující opice mohou jednoznačně podmanit praktikující lidské bytosti, pak prvním a posledním faktem, který je třeba zdůraznit je ukrutnost takového antiklimaxu v příběhu země. Není nepravdivé, ale kvůli tomu to nepřestává být o nic neskutečnější, tvrdit, že opičí lekce, stejně jako všechny ostatní lekce, je některými žáky pochopena méně než některými jinými a někteří ji možná nepochopí vůbec. Úžasný je sám fakt, že se to má učit, že vůbec má být taková škola a v takovém měřítku, že by měla produkovat učence v takové míře. Právě to skutečně uniká pozornosti v řečech, jako jsou ty profesora Raleigha, pro samé krtince totiž nevidí hory. Totéž platí o jeho odkazech na rytířskost v nás nebo našich nepřátelích. Hlavním faktem je, že tento boj je o rytířství a tudíž to není rytířský boj. Pokud by obě strany byly rytířské,  nemohla by jedna strana bojovat za záchranu rytířství. Profesor bere něco takového jako byl boj krále Artuše proti pohanům v Lyonesse a zachází s tím, jako by to byl turnaj na Camelotu. Kruhový stůl si možná držel svá vlastní pravidla, když bojoval s pohany a možná ne, nikdo ale nepředpokládá, že by tahle konkrétní pravidla dodržovali pohané, když bojovali s Kruhovým stolem. A na Camelotu už nebylo dalších turnajů, když byla bitva v Lyoness ztracena.

Zvláštní notou a novotou Pruska bylo, že se hlásí k tomu, že chce rytířství zrušit. Chce je zrušit v Evropě, tak jak je prakticky zrušilo v Německu. Nikdo nepředpokládá, že je zrušilo v každém Němci. Nikdo nemusí popírat, že existují skupiny a společenské typy, zejména na jihu, které jsou poměrně nezkažené, ale zkaženost tak velkého pospolného života zůstává skutečnou starostí lidstva. Je v nejvyšším slova smyslu neimaginativní být zvědav na normalitu několika málo a nežasnout na abnormalitou mnoha.

Byla by snadné vzít funkční podobenství, abych ukázal, co mám na mysli. Představme si, že je země ve válce, jako byly děti Israele s fénickým státem, oddaným uctívání Molocha a praktikujícím infanticidu vrháním nemluvňat do ohně. Kdybychom užili silných slov o rozdrcení takového nepřítele, bylo by to myslím ve své podstatně nerozumné, i když ve své formě by nějakému mudrci mohlo přijít rozumné říci nám: „Což není dobrých Féničanů? Což netruchlí fénické vdovy za svými válečníky? Je snad pravděpodobné, že by se fénické matky rodily bez mateřských instinktů?“ Odpověď zní, že tohle všechno pomíjí hlavní skutečnost, která je velmi neobyčejná. Div není, že některé fénické matky milují svá děťátka, ale to, že většina fénických matek svá děťátka pálí v ohni. Že se proti tomu některé matky bouří je nanejvýš pravděpodobné, že mnohé matky mají tolik citů, které je ke vzpouře pobízí je téměř jisté.  Ale Moloch je silnější než matky—což je obrovská skutečnost pro diváky a praktická hrozba pro svět. Až Molochův obraz padne a jeho sláva bude uvržena do prachu, až se jeho uctívání stane historií a zůstane jen hádankou pro lidstvo—pak vskutku může stát za to analyzovat  smíšené motivy, rekonstruovat romanci nebo kritizovat nedůslednosti krutosti a laskavosti. Ale Moloch ještě nepadl, Moloch stojí na výšině a jeho výhně stravují lidstvo, jeho armády opanovávají zemi a jeho lodi ohrožují náš ostrov. Otázka na rtech jakéhokoliv živého člověka není, zda někteří, kteří vydali své děti plamenům je milovali, ale zda ti spalují své děti přemohou ty, kdo je nespalují. Tahle paralele je prakticky ospravedlnitelná, protože to s čím bojujeme, má všechnu pravidelnost děsivého náboženství. Nejsme ve válce s politováníhodnými incidenty nebo smutnými výjimkami, ale se systémem podobným systém obětování nemluvňat, systém topení neutrálních lodí a jejich pasažérů, systém zotročování civilistů, systém napadání nemocničních zařízení, sytém vyhlazování rytířství. Netvrdíme, že není výjimek, naopak, říkám, že výjimky jsou: a říkáme právě to, že to jsou výjimky. Je to ale téměř ohavná frivolnost spekulovat o dobrých výjimkách ve chvíli, kdy nám samotným hrozí, že upadneme pod vládu zlého pravidla. Velká rána války mohla na Západ dopadnout, zatímco píšu tyto řádky a nikdo neví, co přijde pak. Každý by ale měl vědět, co je v sázce a nemarnit důvtipem na menší věci. V sázce není, zda staré zásady křesťanstva přežijí v tom či onom Němci, ale zda přežijí kdekoliv a v komkoliv, nebo zda bude svět náležet novému plemeni, které bude připomínat opice ve všem, vyjma zvířecí nevinnosti.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s