„Nadřazenost“ Teutonů (ILN, 21. září 1918)

September 21, 1918
The “Superiority” of the Teuton

Když Hindenburg publikoval svou stížnost kvůli spojenecké propagandě, měl ten případ jeden rys, o kterém se pokud jsem si všiml nikdo nezmiňoval. Šlo o fakt, že Hindenburg se zmiňoval jen o materiálu a vůbec ne o morální obraně Německa. Předložil seznam asi půl tuctu spojeneckých obvinění, o kterých prohlásil, že jsou nebezpečně šířeny v Německu, všechna bez výjimky to ale byla obvinění o německé slabosti, ne o německé proradnosti. V případě problému ponorek si kupříkladu nestěžoval na to, že říkáme, že spáchal zločin, ale spíše na to, že říkáme, že se mu zločin spáchat nepodařilo. Neohrazoval se proti tvrzení, že Německo vpadlo do Francie, ale spíše, pokud vůči něčemu, pak proti tomu, že by se Francie mohla za vpád pomstít invazí do Německa. Neobtěžoval se s popíráním, že Němci překonali Atlantik, aby uráželi Ameriku spiknutím a napětím, přál si jen popřít, jakousi implikaci, že by Atlantik mohlo překročit dostatečné množství Američanů, aby se za tu urážku pomstili. Abychom použili jazyk o kterém tvrdí, že jej cituje, byl znepokojen myšlenkou, že Amerika upeče husu—a vůbec ne myšlenkou, že by se Amerika bránila před dravým ptákem. Že je německý orel skutečný dravec je přinejmenším názor zastávaný značnou částí lidstva. Při vypočítávání důvodů německého zklamání jej ale německý generál nepovažoval ani za příliš absurdní lež ani za pravdu příliš prostou, aby ji bylo třeba mírnit.

Němci věří spíš v Němce než Německo, asi tak, jako Francouzi věří spíš Francii než Francouzům. Vyznání, které je skutečně společné celé zemi, je víra, že Teuton je typ s přirozenou nadřazeností—nebo, jak by to možná řekl on, s evoluční nadřazeností. Veškeré vzdělávání je organizováno tak, aby tuhle myšlenku vtisklo, celé dějiny jsou osekány a promazány tak, aby tomu vyhovovaly. Všichni dobří Němci tomu věří—i tehdy, když se jim díky milosrdenství a tajuplným cestám Božím daří být současně dobří lidé a dobří Němci. V Německu jsou samozřejmě lepší a horší lidé a v Německu existují krotší a divočejší verze této teorie. Podle příčetnější verze se  Teuton má k dalším lidským kmenům asi tak jako se má bílý muž k černým a hnědým kmenům. Podle té divočejší se k nim má asi tak, jako se člověk má k ostatním živočichům. Je zřejmé, že i v tak neobyčejné theorii je prostor pro rozmanité aplikace, ale i zdrženlivost. Jeden konkrétní Prus může pochybovat o moudrosti některé konkrétní pruské války tak, jak může jeden kolonista pochybovat o moudrosti jednoho koloniálního dobrodružství. V takovém koloniálním dobrodružství může být jeden kolonista k domorodcům lidštější než jiný. Někteří Němci možná věřili, že tuhle válku nebylo nutné vést, protože stejné nadřazenosti bylo možné dosáhnout tím, čemu někteří říkají pokojné pronikání a jiní o tom mluví jako obchodním spiknutí. Podobně si někteří lovci mohou myslet, že je lidštější chytat divokou zvěř do sítí, zatímco jiní měli nutkání krutěji ji lovit do ocelové pasti. Ale prakticky žádný lovec nepochybuje o tom, že v posledku má právo divokou zvěř ulovit a zabít a prakticky žádný Němec nepochybuje, že německá kultura má v posledku právo prosadit se silou mimo své zákonem stanovené hranice.

Celý jejich argument je v tom, že starověký svět, nebo temná staletí středověku byla periodicky osvěžována a reformována výlučně takovými barbarskými invasemi. Pro teutonisty jsou takové kmenové agrese tím, co byly kruciáty pro středověkého křesťana, nebo proletářské revoluce pro moderního bolševika, jsou to agrese ve prospěch světa. Tohle bylo v Německu hlásáno docela jednoduše před válkou nebo spíše před první bitvou na Marně. Po onom prvním zhroucení barbarské invase se Němci nepochybně v různé míře lišili v názoru na úspěch takové invase. Nelišili se v názoru na invasi, ale jen pokud šlo u tuhle konkrétní invasi; nezměnili své myšlení o válce, jen názor na tuhle válku. Pochybují, zda byl zvolen nejlepší čas, zda byly použity nejlepší methody—možná i o tom, zda byli pro použití těch metod vybráni nejlepší muži. To je velmi prosté vysvětlení Hindeburgovy proklamace—všech bodů, které zmínil, všech bodů, které opominul. Jako jeden z vládnoucí a odpovědné skupiny chce dokazovat německému lidu, že zvolený čas byl ten nejlepší, že vybrané methody byly ty nejlepší a že on, maršál Hindenburg, je pořád ještě ten nejlepší muž.

Nehájí se proti obvinění, že vede nespravedlivou válku nelítostným způsobem, protože to není, to z čeho ho jeho krajané viní. Obvinění, které odráží je něco mnohem praktičtějšího a osobnějšího. Jde o to, že on a jemu podobní špatně vedli tažení, ne o to, že zatáhli svět do války, ale že přivedli říši k porážce. Jde o to, že ponorky „nejsou dobré“—totiž, že jsou k ničemu, zejména pokud jde o to, zabránit Americe v pomoci Spojencům. Jde o to, že „Amerika vám upeče husu“ –totiž, že jsou horší než  k ničemu, jelikož nakonec pomohly přivést Ameriku k pomoci Spojencům. Zkrátka, jde o to, že Hindenburg je husa a ta husa se upekla sama.

Pruská moc byla v Německu znovu a znovu aplaudována nejvíce tehdy, když byla v Evropě nejvíce proklínána. Když rozdrtila všem ve východní Evropě a zdálo se, že rozdrtí vše i v západní Evropě, nepozdvihl se v Reichstagu jediný skutečný hlas proti jeho právu je rozdrtit. Jak přiznávají samy pacifistické listy, hrozí nyní většina Reichstagu, že přejde do oposice—jen aby se vyhnula trestu, když se nepokusila odvrátit zločin. Podle doznání samotných německých socialistů, brutalita vůči Rusku komplikovala a ne usnadňovala odsouzení moci, která onu brutalitu působila. Prostě řečeno, takové skutky jsou přímo populární mezi lidem, který ve své historii neslyšel nic než „rány kladivem“. A Hindenburg přesně ví, co přesně rozhodne, zda kladivo udeří na hřebík v jeho soše nebo na jeho rakvi.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s