O nenávisti k Prusům (ILN, 16. března 1918)

March 16, 1918
On Hating the Prussians

Dozvěděl jsem se v poslední době se zármutkem, nikoli bez příměsi pobavení, že jsem obětí i exponentem velmi děsivé věci zvané nenávist a že v důsledku toho jsem jen „tím nejskvostnějším ze všech staromódních jedinců.“ Považuji za správné, alespoň takhle mezi řečí, za tuto poznámku na tomto místě poděkovat—za prvé proto, že je to zjevně odpověď na kritiku, kterou jsem zde napsal, za druhé proto, že ji velmi přátelsky přednáší „Wayfarer“ v Nation, nejzdatnější žijící představitel jistého přístupu k míru a válce—přístupu, které nyní vidí pravý čas k částečnému smíření s nepřítelem, a za třetí proto, že si myslím, že tento přístup znamená morální a intelektuální sebevraždu nejen pro mě, ale i pro něj.

Nu, je přitom docela pravda, že v jednom zvláštním smyslu jsem staromódní jedinec. Jsem zastaralý v tom smyslu, že jsem starším číslem listu Nation. Téměř vše, co říkám, lze najít ve starších vydáních listu značně dlouho po prvním šoku z invaze do Belgie. Mám za to, že věty obsahující přesně tu samou míru nenávisti lze najít i tam nad mým vlastním podpisem. Mám za to, že je tam lze najít, rovněž s touž mírou nenávisti, nad podpisem pana Massinghama. Mám za to, že v době, kdy byl pruský úder proti civilisaci čerstvý a byl vnímaný jako to, co čím ve skutečnosti je, se mohly objevit nad podpisem téměř každého živého Angličana. Pokud tohle byla  nenávist, nenáviděl každý z nás, a pokud je nenávist špatná, každá živá duše mezi námi činila zle. Jsem si velmi dobře vědom, že pan Massingham a mnozí další se v tomhle změnili. Než se ale skloním k zemi zahanben tím, že jsem si zachoval týž názor po nějaký ten měsíc, rád bych ale prozkoumal, proč se změnili. To je jediná vážná morální otázka a je to velmi děsivá otázka. Jsou to totiž jen dva možné důvody—buď je to proto, že to, co jsme nenáviděli, začalo být méně hodné nenávisti, nebo proto, že jsme začali být méně způsobilí nevidět, co nenávist zaslouží. Platí to první a zastává ještě někdo rozumně, že tomu tak je? Platí to druhé a zastává ještě někdo rozumně, že tomu tak je? Je to kvůli nějaké velké duchovní transformaci, kterou jsme měli tu čest sledovat a být očištěni jejím rozjímáním? Je to kvůli jemnosti a zdvořilosti, s nímž nyní Němci zacházejí s malými národy? Je to kvůli vysoké a historické loajalitě, s níž nyní dodržují staré konvence Křesťanstva? Jde jen o to, že nyní bombardují mramory Benátek s jemnějším a umělečtějším rozlišováním než to, které projevili při ostřelování kamenů Remeše. Jde jen o to, že poslední nemocniční loď potopili jemněji než první obchodní plavidlo nebo civilní dopravní loď? Chovali se k Rusku nakonec lépe, než se chovali k Srbsku na počátku a nebyl jejich poslední postup v Lille stejný jako jejich první počínání v Liége?  Nabyli snad Němci velmomyslnosti a idealismu nebo i jen nějaké větší rozeznatelné velkomyslnosti a idealismu? Nebo je to jen tak, že jsme otupěli, zcyničtěli, že nám méně záleží na zločinu, když se z něj stane zvyk, že nám méně záleží na vraždě, když je tak velká, že se stává masakrem? Stalo se nám, že jsem zhrubli, pokud jde o čest, vyrostli v nedbalosti, pokud jde o soucit, naše pojetí vojáka, že je nyní zuboželejší, ochladli jsme k právům občana—zkrátka se více podobáme Němcům? Tak či tak, tohle je skutečná hádanka změny—jsou naši nepřátelé nyní lepší nebo my horší?

Pokusím se nyní něco povědět o „Wayfarerově“ tvrzení o nenávisti a vysokých a nízkých a velmi protikladných věcech, které jsou sdružovány pod tím jménem. Nejprve mi ale dovolte říct, že pokud tento dohad o pouhém účinku času a zvyku je správný, pak si myslím, že i nižší z obou fotem je vyšší. Má-li být nenávist překonána zvykem, považuji takový zvyk za něco děsivějšího než jakoukoliv nenávist ve světě. Tu nejprohnanější vendetu korsického spiklence považuji za něco nekonečně hodnotnějšího důstojnosti a paměti člověka. Nicméně „Wayfarer“ se může s překvapením dozvědět, že nejsem korsický spiklenec. Nepřipouštím, že by můj pocit byl osobní a otrávenou záští—vlastně ani vůbec nepřipouštím, že by to byla zášť v tom smyslu, který zřejmě zamýšlí on. To, co má být skutečně jako nenávist odsouzeno může být jasněji odsouzeno právě jako zášť. A ve vší skromnosti, však se vší vážností chci říct, že filosofie, který všechnu nenávist považuje za zášť je přesně taková jako filosofie, která veškerou lásku považuje za chlípnou vášeň. Je to záměrné zužování pozorování na špinavější a sobečtější formu nějaké věci, které tím, že ji nikdy nevidí v její skutečné čistotě, ji nikdy nesleduje v jejím skutečném účelu. Nu účelem vyšší formy nenávisti nebo jakkoliv se tomu rozhodnete říkat,  je zajistit násilnou reakci jako důsledek toho, co je špatné k drastickému odlišení od výsledku toho, co je dobré. To, co chceme, a co máme docela právo chtít, je něco, co nepřítele přesvědčí o právu, které má, abychom to řekli co nejmírněji, se zcela šeredně mýlit. Kdokoliv chce, může tomu říkat msta, ale správné jméno je odčinění. Abych shrnul vše, co je třeba říci v analýze abstraktní záležitosti, musím jen použít slova, jich užívá sám vážený kritik v listu Nation. Říká, že nechci, aby se typický Prus „stal liberálem, umírněným a rozumným,“ ale že toliko chci, aby se „válel v prachu“.

Nu, odpověď, krátce a prostě zní takto—pokud by se typický Prus stal liberálním, uměřeným a rozumným, pak by se válel v prachu. Měl by pocit, že se v něm válí, pokud by skutečně zhodnotil, čeho se dopustil. Ale to není to, co mají přátelé usmíření na mysli. Ti mají na mysli to, aby se Prus stal liberálním, uměřeným a rozumným bez toho, aby mu kdy vůbec i jen začalo docházet, že byl neliberální, nezřízený a šílený. Má teď uzavřít mít a cítit se přitom jen o trochu nevinnější, než když válčil. Má zastávat, že by počestný, když potápěl nemocniční lodi, ale teď je tak svrchovaně a nadmíru počestný, že už je nepotápí. Má opakovat, že bylo dobré roztrhat cáry papíru a jen dodat, že je lepší a ještě víc hodné jeho nádherného charakteru být připraven podepsat nové cáry papíru. Má trvat na tom, že k pobití nevinných rybářů jej dovedla spravedlnost, ale že jej nyní milosrdenství vede k tomu, aby je ušetřil. Znamená to, že má nad svou korunou z krvavých vavřínů nosit bílý květ neposkvrněného života, že na svou věž nespravedlnosti má dostavět špičatý vrchol spravedlnosti a svou vojenskou, imperiální a teritoriální pýchu má dokonat duchovní pýchou, která je poslední urážkou Boha.

Pokud jde o praktickou otázku, zda je taková obhajoba, je-li ospravedlnitelná, dosažitelná, mohu jen vyrovnat tvrzení listu Nation, že něčeho takového dnes žádný národ nemůže dosáhnout bez přímého protiřečení.  Nemůžeme jí dosáhnout, pokud se budeme chovat jako bolševici, nemůžeme ji dosáhnout, pokud se budeme chovat jako Nation. Nemůžeme jí dosáhnout, pokud zahodíme naše zbraně, aby Prusko s o to nelítostněji použilo svoje, nebo pokud uzavřeme mír jen proto, aby mohlo o to zuřivěji vést válku. Pokud ale využijeme naše prostředky až do konce, máme tak silnou šanci na vojenské vítězství, jak je to jen ve vojenských věcech možné. A vojenské vítězství uvalí na Německo spravedlnost právě tak, jako Německo uvalilo nespravedlnost na Belgii. Může být uvalena právě tak, jako bylo uvaleno odzbrojení na klany skotské Vysočiny nebo emancipace černochů na jižanské státy nebo abdikace na Napoleona. A to se loajálním Gaelům, udatnému jižanskému selskému stavu a velkému hrdinovi francouzské revoluce omlouvám za srovnání s chladnou a nečistou krutostí, která, jak se zdá, je všechny přežije.

Reklamy

O pravdivosti truismů (ILN, 9. března 1918)

March 9, 1918
On the Truth of Truisms

Zdá se, že už dlouho se považuje za hotový div, když se truismus stane pravdou. Zjištění, že nová myšlenka je nesmysl je sama o sobě považována za nový nápad. Řekněme, že existuje tradice, že skok z vysokého útesu nebude prospěšný vašemu zdraví a nikdo to proto nedělá. Pak se objeví nějaký progresivní prorok a reformátor, který poukáže, že o tom ve skutečnosti nic nevíme, protože to nikdo nedělá. Pravdivě bude zdůrazňovat, že vy nebo já jsme celou věc jen zřídka sami ověřovali tím, že bychom spadli z vysokého útesu a pečlivě zaznamenali výsledek. Trvá na tom, že jen sotvakdy stojí dlouhá fronta nebo kráčí trvající průvod osob kolem Doveru k Shakespearovu útesu s vědeckým záměrem a že proto neexistuje dostatečný počet případů k vyvození závěrů. Nakonec pak nějaký vysoce vědecký člověk ze Shakespearova útesu skočí a je nalezen mrtev na doverských písčinách. A další vědci stojící v kroužku nad jeho mrtvolou ji nepovažují za pozůstatky hlupáka nebo hrdiny nebo příkladu dávné lidské tragedie. Dívají se na ni, jako by to byl nějaká zcela nový a zajímavý mořský tvor vyvržený mořem na břeh. Učinili objev. Sotva si uvědomují, že je to jen objev, že všichni jejich otcové a dědové a pradědové měli pravdu. Musí ale připustit, že je to objev, že oni sami se mýlili. A to je vskutku velmi ohromující objev.

Doufám, že teď když Tolstojův krajan skutečně šel příkladem už neuslyšíme výzvy, aby Shakespearův krajan šel příkladem a skočil ze Shakespearova útesu. Sami totiž můžeme posoudit čeho je příkladem. Tolstojovec se vrhl z vrcholku tolstojovského chrámu vzpírajíc se onomu hlubokému varování proti pýše, která by Boha pokoušela trikem, a sebrali ho dole mrtvého. Zdravý rozum vždycky dal, na první pohled, že národ, který se odzbrojí, se stane kořistí nějakého agresora. Konkrétním faktem, který nám zírá do tváře, je to, že se jeden národ odzbrojil a stal se kořistí agresora. Měli jsme tu výsadu, že jsme dramatickým a rozhodným experimentem ověřili, že oheň pálí, včela bodá, býci že mají rohy a žraloci zuby, že zloději kradou a vrazi vraždí—a jednou provždy urovnali jakékoliv pochybnosti v těchto věcech.  Pacifisté zničili velký stát, ztratili velkého spojence, polovinu Evropy uvrhli do chaosu a ohrozili vysvobození všeho lidstva ze smrti a otroctví, a to kvůli tomu, aby se ujistili, že vulgární a nechvalně známý šikanující násilník zkope člověka, který leží na zemi, ale my jsme se se postarali, aby to bylo docela jisté. Beru si z toho, že pacifismus jako praktická politika nadále neexistuje. Nadále už nejsou žádní pacifisté, ale jen proněmečtí stoupenci. Každý socialista nebo humanitář teď už musí vědět, že nadále už není žádná otázka změkčování v naději, že Německo změkčí svůj postoj, můžeme se změkčit jen my, aby se Německo zatvrdilo. Nyní přesně víme, co by se stalo, pokud by náš liberální nebo labouristický svět skutečně odmítl všechno patriotické úsilí v naději, že odpovídající skupiny v Německu udělají to samé. Měli jsme se odříct imperialistických cílů a imperialistické cíle nepřítele by postoupily dál a s jeho cíli by postupovaly i jeho zbraně. Měli jsme dělat ústupky a oni by postupovali, měli jsme uzavřít mír a oni by postupovali, měli jsme se vzdát každého cáru národní důstojnosti a slušnosti a oni by postupovali pořád dál. Politika „ne anexím“ skončila anexemi tak ohromnými, že bychom pro ně vůbec nemohli najít anglickou paralelu. V celé Anglii není místo pro takové zachvacování území, které odstartovali Prusové a pacifisté v Rusku. Pokud si chceme představit skutečnou paralelu, musíme ji přemístit do Ameriky. Amerika je podobně jako Rusko obrovským teritoriem s miliony rozmanitých obyvatel a nezměrnými přírodními zdroji, i když Američané nepotřebují žádnou německou organizaci k jejich využívání. Je nyní věcí života a smrti uvědomit si, že pokud se Německo těchto ruských zdrojů zmocní, rozvine je německá organizace přesně tak, jak Američané rozvinuli americké zdroje. Jinak řečeno, z dlouhodobého hlediska to bude tak, jako kdyby Prusko začalo dobývat Spojené státy. Představme si, že by v křesle pana Wilsona seděl nějaký americký socialista nebo pacifista a vyznával páně Wilsonovy humanitářské hříchy bez páně Wilsonových vojenských method. Představme si, že by jen apeloval a americkou pracovní sílu, aby apelovala na německou pracovní sílu. Představme si, že by odmítl stavět Američany proti Němcům a jen stavěl proletáře proti kapitalistům. Představme si, že by získal nejširší ohlas, představil nejčistší ideál, ohlásil konec říší a bratrství lidstva. Nakolik dokáže smrtelnický zdravý rozum vytvořit naprosto prostou paralelu, skončilo by to všechno nepřerušovaným pochodem německých armád na západ z New Yorku do Clevelandu a z Clevelandu do Chicaga. Znamenalo by to, že přinejmenším celý Pennsylvánie a celá Virginie by byla anektována Německem. Znamenalo by to, že nějaký zcela nový národ, placený a vyzbrojený Pruskem by byl vražen do země až po Nebrasku a všechny státy by byly obchodně závislé na Prusku, od Maine po Kalifornii a od Severní Dakoty po Texas. Zní to, díky Bohu, naprosto nemožně a absurdně. Ale zní to tak jen proto, že přirozeně víme přece jen trochu víc o západním světě Ameriky než o východním světě Evropy. Je to jen proto, že máme o něco větší smysl pro důstojnost Washingtonu než pro důstojnost Varšavy a proto, že více slyšíme o hrdinech Virginie než o hrdinech Polska. Přesně to, a přesně v takovém měřítku Prusko dělá a už udělalo a jen porážka Pruska to může odčinit. A poslední ironií, současně ušlechtilou a žalostnou, bude tohle—že pak by pravděpodobně byl pacifistický americký president byl připraven bojovat a padnout za Spojené státy. Tedy, že by nejspíš byl připraven  k boji teprve tehdy, když by bylo jisté, že národ padne. Svou zemi by pravděpodobně hájil tehdy, když by bylo jisté, že svou politiku uhájit nemůže. Z bolševické paralely je naprosto zřejmé, že bolševická filosofie člověku nebrání bojovat, jen mu brání vítězit. Je docela přípustné nechat věci dospět až k bitce, jenom pokud vždycky přijdeme příliš pozdě, lze ospravedlnit zabíjení, jen pokud je vždy nesmyslné, a lze připustit, aby nesnesitelná nespravedlnost vybláznila člověka ke vzpouře, pokud si tedy dá pozor, aby se bouřil vždycky tak, aby nespravedlnost zůstala nezdolá. Možná bychom mohli zpochybnit logiku i užitečnost takové these. Může být skvostné padnout v poslední zteči, ale zdá se sotva nezbytné poslední ztečí začínat. A pro cokoliv, pro co by člověk v poslední zteči zemřel, by mohl (jeden by řekl) poprávu svolit žít v prvním zákopu, ba v prvním zákopu bojovat a vítězit. Téměř každý z nich by připustil, že by to jako poslední možnost připustili oprávněnost určitého odporu proti nějaké křivdě. Jenže právě proto, že to dělají jako poslední možnost, tak to dělají tehdy, když je odpor skutečně marný a křivda skutečně nenapravitelná. Alespoň já bych tedy neodmítal vzdát čest udatnosti, i kdyby ji to učinilo neplodnou kvůli zoufalství. Zcela jistě ale neodmítnu plodnější boj jen proto, že je plodnější, ani neupřu vojákům, co přiznávám sebevrahům. Svou vážnou podporu poskytnu těm, kdo bojují s jistou vyhlídkou na spravedlivý mír, spíš než těm, kterým nezbylo nic než válka. Nebudu dělat příklad z posledního odporu před Petrohradem, ve kterém stáli muži, kteří přestali být pacifisty tím, že se stali pesimisty a raději dám přednost příkladu těch, kdo trpěli od začátku nejen pro víru, ale i pro naděj světa.

Žádný důvod k míru (ILN, 2. března 1918)

March 2, 1918
No Reason for Making Peace

Brzy se zřejmě ať k dobrému nebo ke zlému odvinou praktické události, pod jejichž vlivem uslyšíme trochu víc o přezíravém pacifismu. Bude méně řečí o tom, že je zapotřebí, abychom s Pruskem zacházeli se shovívavosti (lenity)—nebo, jak bych si snad mohl dovolit říct leninskostí. Sami Prusové se samotným Lenin s žádnou velkou shovívavostí ani leninskostí nezacházeli. Prusové s ním nakládali tak, jak je u nich zvykem zacházet s čímkoliv neozbrojeným, tak jak zacházeli s bezpočtem kněží a žen a nemluvňat, tak jak vždy zacházeli s bezbrannými, od prvního mrzáka rozsekaného v ulicích Zabernu po posledního nebožáka rybáře utopeného v neutrálních vodách. V tak velké společnosti neozbrojených si těžko můžeme pro zvláštní porozumění vybrat hlupáka, který své zbraně odhodil. Je tragické a komické pomyslet, co by se stalo, kdyby svět vzal bolševiky za slovo, jak si mnozí i přáli. I my jsme se měli oslabit, jen proto, aby se Prusko mohlo posílit. Měli jsme na také přijít příliš pozdě. .Francie by se vzdala Alsaska,  jen proto, aby pruský chráněnec mohl anektovat celý kus Polska. Naše stávky by se vzrušeně šířily, jen proto, aby malé německé stávky mohly být rychle a nelítostně rozbity. Ale ponaučení z našich minulých klepů a váhání je obecnějšího druhu a stále je stojí za to mít před očima.

Pravda je samozřejmě taková, že všechny tyhle řeči byly tak nelogické, jako řeči člověka, který by záměrně nasedl do Skotského expresu a pak si stěžoval, že ho veze do tak divoké a daleké končiny jakou je Skotsko. Není jediného prostého důvodu pro uzavření míru, který by už dříve nebyl důvodem vyhnout se válce. Pokud byla kdy pruská moc hrozbou, pak její hrozba roste—strmí čirým terorismem nad rozbitými populacemi východní Evropy. Pokud byla kdy pruská krutost provokací, pak od propuknutí války její provokativnost setrvale rostla. Od věznění rukojmích přešla k zotročování celých populací. Od potápění našich pokojných lodí přešla k potápění pokojných lodí celého lidstva. Jestliže tisíce velmi pacifistických lidí svolily k boji, protože Prusko bylo trochu moc zlé, pak vyzývám kohokoliv z nich, aby ukázal, kde se to zlé zlepšilo—kde by se s ním stalo cokoliv jiného, než že by narostlo ve zlém. Jediné, co rozumnému člověku  zbývá, je dojít do konce, nebo litovat, že kdy začal. Cestující ve vlaku si může Skotska užít, co nejvíce to půjde, až tam dorazí, nebo může sám sobě vyčítat, že si vůbec lístek do Skotska kupoval, ale nesmí vyčítat Skotskému expresu, že je skotský. Může se proklínat, že do vlaku nastupoval. Může se zabít vyskočením z vlaku. Oba postoje velmi přesně vystihují jisté postoje mírových štváčů. Nesmí ale sočit na přísnou a divokou Kaledonii, že je přísná a divoká. A nesmí sočit na svět války, že je přísný a divoký, pokud se na něj někdy se vší vážností podívá, jako se básník díval na Kaledonii, jako na útočiště národní svobody a pevnost lidí svobodných.

V současném stylu únavy se zdá, že cestující ve vlaku ve vlaku ve skutečnosti zavře oči a bude si představovat, že ho vlak veze do Monte Carla, onoho střediska humánního a osvíceného internacionalismu. Vlastně se docela divím, že Monte Carlo nebylo zavedeno jako rival Haagu, Stockholmu, nebo Brestu. Tak či tak alegorický cestující sní o Monte Carlu, zatímco pořád jede k Aberdeenu  a já bych si na to nemohl stěžovat, pokud by se mu jen zdálo, že sní. Nemám námitek, aby se v uměleckém a abstraktním duchu díval z okna vagonu, a vybíral si romantickou cestu, po níž b se rád vydal na vycházku, nebo tichou chaloupku, kde by rád skočil své dny. Nemám námitek proti tomu, aby se na dobu rozumnou zamiloval do jakékoliv mladé ženy, kterou by na okamžik zahlédl na nástupišti, zatímco expres prolétal kolem. Dokážu si představit, že by se k takovým náboženským cvičením podle toho jak čas a okolnosti dovolí, uchyloval, zatímco se mu zorným polem mihne věž venkovského kostelíka.  Budiž mu zkrátka dovoleno nechat se během nutně únavné a nudné cesty zavádět všemožnými fikcemi od denního snění po detektivku, od magazínu po možná jednou.  Tvrdím ale, že pokud vážně zapomene, že se sedí mezi čtyřmi stěnami vagonu, pak má skončit mezi čtyřmi stěnami oblastního blázince. A to samé bych řek člověku, který očividně zapomíná, že jsme mezi čtyřmi stěnami velké války a že, řečeno slovy tak obdivuhodně pacifistického autora, jakým je pan Bryana, nejrychlejší cestou z války, je ta přímo skrz naskrz ni. Uzná-li, že tyto nezměněné skutečnosti zůstávají, pak si velmi náležitě může od své únavy ulevit fantasiemi a spekulacemi.  Cestu ruské revoluce může považovat za romantickou stezku, po níž by se rád, pokud by mu to jeho povinnosti dovolily, rád procházel. Může dokonce považovat Monte Carlo za tiché venkovské útočiště, kde by rád skončil svoje dny. Je možné, že se nějaké dámy na první pohled zamilovaly do rysů pana Trockého, když se před nimi mihl v obrázkových časopisech—i když podle svých vlastních vzpomínek to považuji za nepravděpodobné. Je možné, že v drátěné košili obalený prst Kaisera, tak často ukazující k nebesům s působivou vážnou mohl mít týž účinek jako věž venkovského kostela  a vést jejich myšlenky tam, „kde za těmito hlasy je pokoj“. Nikoho tak postiženého jsem ve skutečnosti nepotkal, ale existovat mohou a mohou být v tomto smyslu pohnuti, aniž by byli v jakémkoliv smyslu šílení. Šílení by byli jen tehdy, pokud by zapomněli, kam je vlak bitvy veze, ale zdá se, že je nemálo takových, kteří jsou i v takovém stavu. Nuda a únava z cesty je vede nejen ke spánku, ale ke snění a dává jin ne jen sny, ale přímo noční můry, z celého jejích ponětí, kde jsou a kam jedou, dělá nesmysl. Jsou jako lidé, kteří by vystoupili z okna vagonu v domnění, že se procházejí okouzlující lesní pěšinou nebo vchází do tichého vesnického kostela. Chytají se prchavých obrázků a fotografií v novinách, jako by každý z nich sliboval zcela nový cíl a účel cesty. Musí přitom ale přesně vědět, kam vlak jede. Bylo by snad prostořeké říci, že jeho konečná stanice je Victoria, v tom smyslu, že míří k vítězství. V tom smyslu totiž vlak skončí určitě buď na Victorii nebo havárií.

V zákopech mohou muži přirozeně hovořit podobně jako hovoří muž ve vlacích. Vojáci nepochybně proklínají délku války tak, jak cestující proklínají délku cesty. Muži zapojení ve válce nepochybně mluví, myslí  a čtou o čemkoliv jen ne o válce, a  v tom smyslu mají všichni  na mysli mír. Pokud v obrázkovém listu vidí pozoruhodné rysy pana Trockého a jejich vkus souhlasí s uspořádáním a výrazem oněch rysů, pak mohou svůj obdiv vyjádřit tak vřele a lyricky, jak si jen přejí. Podobně, když pokud obdivují řeč pana Trockého a považují ji za jasně zdůvodněnou nebo pěkně vyslovenou, mají plné právo to říct zrovna tak, jako mají plné právo obdivovat nějaký proslov Démosthena nebo Disraeliho. Pokud si myslím, že ten či onen zbožný výrok německého císaře nebo jiného luterského pastora je upřímný, upřímně to řeknou, zrovna tak jako řeknou, že konkrétní úsvit je nádherný, nebo konkrétní krajina že je jasná. Je to konversace, zrovna jako ve vlaku. Vojáci ale nezapomínají, jaké jedovaté výpary mohou v kteroukoliv chvíli zastínit slunce a zatemnit krajinu. Literárním stylem pana Trockého nezůstávají uneseni do té míry, aby zapomínali, kde jsou nebo proč tam jsou. a v této chvíli na západní frontě sledují přípravy na poslední velkou zkoušku mezi terorismem a lidskou duší—poslední boj svobodných lidí proti velkému strachu, který již sežehl jako mráz vše živé v tolika zemích. Sledují, jak se sbírá a roste velká vlna války, která mohla dopadnout, jako padají nebesa dřív, než budou tato slova čtena.

Reklamy

O přílišné abstraktnosti (ILN, 23. února 1918)

February 23, 1918 On Being Too Abstract

V poslední době se zdálo, že o bolševicích už bude možné napsat jen epitaf, následné zprávy ale naznačily, že jejich kariéra bude pokračovat. V mém případě existuje důvod tomu málu, co je o takové klice známo—důvod stojící docela samostatně vedle spojenecké věci proti Německu. Lze jej vyjádřit jen tak, že mi jejich řeč přišla knižní. Byla to dokonce ta nejhorší sorta knižní řeči, ze které má posluchač pocit, že existuje jen jedna kniha a zná její jméno. Už samotný jazyk Lenina a Trockého byl plný Karla Marxe. Jejich klasifikace se zabývala jen třídními pojmy, které onen úzce zaměřený ale pronikavý německý Žid aplikoval na Německo, ale které se příliš dobře nevztahují na Rusko. Vše v Rusku, co se Trockému nelíbilo, bylo buržoazní—v zemi, kde stěží nějaká buržoazie je. Rolnický vlastník do marxistického schématu nepasuje, proto nijak výrazně nefiguruje v proslovech maximalistů, i když po tisících figuruje ve většině evropských zemích, o který byly ty pronášené projevy. Taková rozdělení jsou v nejlepším případě podivně hrubé a vnější. Je to něco podobného, jako kdyby někdo řek, že ANlgie musí být rozdělena na horní, střední a nižší třídu, protože na železnici se cestuje první, druhou a třetí třídou. Dalo by se, způsobem současně mnohem neurčitějším i zásadnějším říct, že anglická společnost má tři třídy, i když si myslím, že by jistě bylo pravdivější říct, že má čtyři—a možná ještě pravdivější, že jich má čtyřicet. Ale člověk, který by ke svému závěru dospěl počítáním železničních vagonů by se se značně minul cílem. Asi by ho překvapilo, a možná by ho překvapilo, kdyby našel gentlemana ve voze třetí třídy, ale našel by jich docela dost.

Nu, je tu jeden myšlenkový trik, který většinu knižních myslitelů tohoto typu prozradí. Stručně bych jej mohl nazvat jako trik nabízení podobenství bez proporcí. V tom nejočividnějším případě se marxovec obrací na proletáře všech zemí, protože ve všech zemích proletáři jsou. Zdá se, že si myslí, že to znamená, že všechny země jsou proletářské. Ve skutečnosti by stejně dobře mohl říkat, že proto, že ve všech zemích jsou kopce, jsou všechny země stejně kopcovité. Většina internacionalistické filosofie stojí jednoduše na svou omylech—za prvé označuje každou generalizaci o národu za úzkou a pak tu samou úzkou generalizaci aplikuje na všechny národy světa. Když říkáme „Italové jedí makarony“ obvykle tím nemyslíme, že žádný Angličan nikdy nesnědl žádné makarony. Myslíme tím, že více Italů jí více makaronů, uvádíme to jako propoční fakt. Pokud ale v universalistickém vytržení rozšíříme naše hostince až na konec světa a budeme volat „Všichni lidé jedí makarony“ budeme se zase plést. Někteří lidé je nejedí vůbec, další trochu, a nakonec je tu docela prostý a pevný smysl, v němž jsou ti, kdo mají tento konkrétní zvyk, Italové.  Nu, dala by se udělat takříkajíc mapa makaronů, tak jak člověk dělá mapu železniční, sledující zatáčky a vlákna oné poživatiny do nejodlehlejších končin země, zaznamenávaje přitom data, kdy cestovatelé donesli makarony přes Atlantik do New Yorku nebo uvádějící, že makarony byly „viděny“ potulným rybářem na Hebridách. U nějakého profesora pruského typu je spoleh, že povede učený tanec do této věci.  Dobrodružství hebridského rybáře může vysvětlit tak, že řekne, že samotné slovo „makarony“ bylo zcela očividně jménem klanu z Vysočiny, potomků prehistorického keltského náčelníka Aroniho—což je možná varianta jména Áron. Může zdůrazňovat jeho americký původ v New Yorku a učeně citovat málo známou básničku „Když přišel do města Yankee Doodle“ a zakončí jej pozoruhodnými slovy „a nazvalo ho makaron“. Ale i když se to na první pohled může jevit přesvědčivé, ba zdrcující, nakonec se většina z nás vrátí k jinému názoru. Měli bychom dál tvrdit, že makarony jsou italské jméno pro italskou věc, i když je to věc, která už není omezena na Itálii. A kupodivu, makarony nejsou jediná věc, kterou takto Itálie rozšířila po světě.

Metoda, kterou bych mohl nazvat makaronová mapa je aplikována, příliš rychle a ztuha na všechny oblasti a problémy této složité a sužované země. Lidé jako bolševici, a lidé, kteří mají mnohem méně omluv či výmluv než bolševici, neustále dělají nějaké klasifikace a kombinace týkající se demokracií všech zemí a vládnoucích tříd všech zemí, imperialistů všech národů a internacionalistů všech národů. Nijak neškodí říct, že existuje nějaká podobnost, pokud si člověk uvědomuje, že existují i odlišnost—a že odlišnost je vždy v proporcích. Pokud vyhlásíte svobodu pro všechny tovární nádeníky všude, bude pořád dobře mít na paměti, že je víc továrních dělníků v Manchesteru než v Černé hoře. Zdálo by se, že je to velmi prostá pravda, přesto, pokud na ni nebudete dbát, stává se z velkého spor, který nyní dělí svět, každou hodinou nesmysl. Zažil jsem, jak tento prostý omyl mátl diskusi o tak záležitosti tak přímé a smrtelně vážné důležitosti, jako bylo Alsasko-Lotrinsko. A zažil jsem, jak mátl a závaděl politické myslitele nejen v Německu, ale i v Anglii.

Slyšel jsem například, s velkou vážností pronášet tvrzení, že by mohlo být „reakcionářské“ vracet Alsasko Francii, protože v Německu je víc zákonů na ochranu vykořisťovaných dělníků než ve Francii. Bezprostřední odpověď je zřejmá a dostatečně rozhodná. Jelikož německé právo nebrání tomu, aby alsaští dělníci skočili rozsekaní za bílého dne šavlí v ulicích Zabernu, je rozsah ochrany poněkud omezený. Všichni myslím uznají, že by bylo poněkud těžší rozsekat francouzského dělníka v ulicích Rouenu, i kdyby to mělo být jen proto, že by jej i při neexistenci zákonů na jeho ochranu napadlo, aby se chránil sám. Živelnost a nestabilita galské nátury už je taková, že by vždycky v klidu nepostál, aby se nechal rozsekat. Je tu ale ještě větší a širší, i když ne vždycky možná tak zřejmá odpověď na tvrzení, že Francie má méně zákonů zvlášť navržená k tomu, aby dohlížela na průmyslového dělníka. Je to něco podobného jako tvrzení, že Francie měla méně zákonů než stará Virginie napsaných kvůli otrokům. Průmyslový dělník není typický Francouz—ani typický chudý Francouz. Nejnormálnějším a nejpřirozenějším občanem Francie je rolník. Rolník není nájemník, ale majitel půdy—i kdyby jen velmi malým. Rolník není zaměstnanec, ale spíše zaměstnavatel—i kdyby zaměstnával jen sebe. Na základě všeobecného uznání tak má jistou vlastnost, kterou ti, kdo si jí cení, označují zmužilostí a nezávislostí a ti, kdo ji rádi nemají, ji považují za paličatost a isolovanost. Ale ani ti, kdo ji rádi mají, ani ti, kdo ji rádi nemají, ji nikdy nebudou popírat. Takový člověk často nechá být zákony připravené na jeho ochranu prostě proto, že týž duchu, který ho vede k tomu, aby odmítal útisk, ho vede i k tomu, aby odmítal ochranu. Odmítá být podroben otrockému právu, i když je, tak jako tomu bylo s četnými otrockými zákony ve všech otrokářských společnostech, napsáno tak, aby otroky chránilo před určitými krajnostmi krutosti. Jak jsem už poukázal, v Německu otrocké právo nedělá ani to, protože kapitalistovi stačí povolat vojenského a byrokratického činitele, kteří jsou vždy na straně kapitalismu a jejichž počínání nedává meze žádná lidská tradice. To ale otrocké právo teoreticky má dělat a francouzskému rolníkovi by se to nelíbilo právě tak, ať už by to byl úspěch nebo  nezdar. Jinak řečeno, svobodný francouzský člověk se bude bouřit právě tak proti německé sociální tyranii, ale ještě vášnivější se vzbouří proti německým sociálním reformám.

Francie má v této debatě právo na jisté ústřední postaven, jako norma a typ svobodných národů. Je to národ, který nebyl nikdy ošizen a oklamán barbarem. Rusko, Itálie i Anglie  v různých dobách a z různých velmi sporných nebo omluvitelných důvodů s ambicemi teoutonismu spojili. Jen Francouz vždy viděl teutonismus jako pouhý mýtus a šílenství, které nyní všichni známe. Francouzi, kteří se stavěli zuřivě proti sobě, perem i mečem, byli v tomhle zajedno. Jasné to bylo Clemenceauovi, zrovna tak jako Déeoulédeovi. Francouz je totiž skutečný volnomyšlenkář a nikdy větší, než když je současně věřící a takhle pravda je jedinou věcí, kterou skutečně volné myšlení může najít.

 

Reklamy

Žurnalismus ve válce (ILN, 16. února 1918)

February 16, 1918 Journalism in the War

V poslední době se staly tři věci, které všechny ukazovaly k jedné: byla to Nóta Válečné rady, poslední projev německého kancléře a průběh a zřejmý výsledek německé stávky. Docela dobře lze něco říct ani ne tak o nich, jako o tom, k čemu ukazují. A tím je bezprostřední pokračování –a doufejme, že úspěšné zakončení samotné války. Je to pokračování války jako války—ne jako kompromisu, konspirace nebo nějaké anarchie, či kapitola náhod. Západní Evropa nebude kopírovat  Východní Evropu, i když pro ni má skutečné pochopení. Nebude, jinak řečeno, prodlužovat válku předstíráním, že ji končí a nezruší veškerou válku přidáním války občanské. Může to udělat, protože lidé mohou udělat cokoliv, ale ve své současné náladě nebude cílit na výše zmíněné logické výsledky a myslím, že její současná nálada přetrvá k tomu, co je nutné udělat. Jak druhdy řekl nejschopnější evropský státník pan Clemenceau, pokud by Rusko zůstalo ve válce, už by dnes žádné války nebylo. Každý odstupující stát, každá rebelující sekce, každý odpadlý jedinec válku prodlužují a nezkracují. Tváří v tvář tomuto faktu můžeme uvážit pár následujících faktů a první z nich je jeden, před kterým by všichni žurnalisté podobně jako i já sám měli varovat sebe sama i druhé—mám na mysli fakt, že jelikož konečně a nakonec usilujme o vojenské vyřešení konfliktu, mělo by to být ponecháno vojenské vědě.

Důvod, proč politikům a žurnalistům nesmí být dovoleno diktovat armádám, je praktický. Jenže podobně jako mnoho prostých a praktických věcí, má mnoho stran a lze jej formulovat mnoha způsoby. Lze říci, že zatímco publicisté pracují s mapami, vojáci se pohybují v krajinách. Lze říci, že vojenská správa nemá a nemůže být něco jen centralisovaného, znamená to, že velké množství místní správy a v tom smyslu velmi mnoho samosprávy. Ale nejpraktičtější vyjádření lze nalézt v Napoleonových slovech v tom smyslu, že každý hlupák dokáže říct, co se musí dělat ve válce a že jediná zkouška výborného vojáka je provést to.

Zdá se, že pro některé mé žurnalistické kolegy je tuhle prostou pravdu těžké spolknout. A přece je to pravda, která by měla být pro lidi, jejichž řemeslem je psaní, vysvětlitelná a pro kterou jsou v práci pera zjevné paralely. Představme si, že za mnou někdo přijde a řekne: „Mohu vám teď hned dát námět na skvělý román. Filantrop, subtilní směs sebeúcty a sebeklamu, se s postupujícím úspěchem svého dobročinného plánu postupně charakterově kazí až ho vnitřní pocit nezdaru dožene k sebevraždě, zatímco ožrala, kterého se pokouší zachránit, najde mystické štěstí v pokoře svého sebepoznání a stane se jako světec inspirací pro druhé. Tu máte, teď už vám stačí to jen důkladně propracovat a bude z toho velký úspěch. “  Co tento velkorysý člověk možná přehlédl je napoleonské rozlišené plánováním věci a provedením věci. Bohužel bych ke svému zármutku zjistil, když bych se pokoušel  popsat mytickou pokoru nebo vnitřní pocit selhání, že se nejmenuji Shakespeare nebo Balzac. Právě tehdy, když bych se pokusil smísit sebeúctu se sebeklamem bych zjistil (což už vlastně vím), že nejsem romanopisec ale žurnalista. Do jisté míry by ale tento princip platil i pro práci novináře. Pokud by mi můj imaginární člověk řekl: „Stačí, abyste svůj příští článek pro Illustrated London News začal šesti dosti šokujícími epigramy s provokujícím důvtipem a přece hlubokou moudrostí a pak postupně vypracovat kus dokonalé prosaické výmluvosti, někde mezi Burkem a Ruskinem“—myslím, že bychom se všichni shodli, že tenhle člověk je víc doufající než nápomocný. Omyl, o který tu jde, spočívá v tom, že psaní, podobně jako boj, se zabývá věcmi. Pokud tyto věci v každém jednom konkrétním případě neznáme, je naprosto marné dávat obecné rady. Pokud nevíme, co tragický opilec udělal nebo řekl, aby ukázal svou mystickou pokoru, je zbytečné říkat romanopisci, že to musí být něco významného. Pokud nevíme, co má velitel v poli udělat—podrobně—a co má k ruce, aby svůj úkol provedl, je marné mu říkat, aby „prorazil“ nebo „poslal podporu“ někomu, nebo „odvedl pozornost“ někde. On to nebude provádět s tužkou na papíře, ale musí to provést s takovým a takovým vybavením a municí, tolika a tolika mílemi dobrých a špatných cest, takovým a takovým počasím a nahodilými informacemi a volbou zel.  Jeho úspěch bude hodnotný jen tehdy, pokud ho získá za určitých podmínek—a především v jistém čase. Smějeme se nebo pláčeme, podle toho oč jde, nad ruskými vzpourami, v nichž vojáci pořádají masová shromáždění na bojištích a své generály podrobují vojenským soudům a popravují je. A je jistě pravda, že ruská anarchie byla pro věc svobodných národů právě tak absurditou jako pohromou. Ale ruští anarchisté byli racionálnější než mnozí z anglických žurnalistů.  Je rozumnější, aby důstojníka soudili vojáci, které vedl, než šiřitelé strachu, které nikdy neviděl, a kteří jeho nikdy neviděli při práci. Je příčetnější rozhodnout o strategii debatou na bojišti mezi muži, kteří alespoň byli v bitvě, než o ní rozhodovat v redakci novin někým, kdo v životě nebyl ani poblíž bojiště. Vzpoura je alespoň vojenský v tom smyslu, že je kvůli něčemu, a to něčemu, co trápí vojáka, zatímco fáma může být povyk pro nic za nic, který ani nikdo nespustil—i kdyby jmění a politická pleticha způsobily, že se někomu podobala.

To je první předsevzetí pro poslední kolo—abychom vzdorovali jakékoliv žurnalistické kampani za revoluční zvrat vojenských tažení. Je mnohem méně úctyhodná než revoluce v běžném slova smyslu, protože není ani myšlena vážně. Je tu ale ještě další způsob, jímž nás může potištěný papír svést na zcestí a bude dobré, pokud před ním budeme varováni. Nesmíme být zase od práce, která je přímo před námi odvráceni zprávami o nespokojenosti a rozpadu mezi našimi nepřáteli. Takové zprávy mohou být, mohou být pravdivé, mohou být přehnané, mohou být nastražené—na naší povinnosti to nic nemění. Pokud je to pravda, nemůžeme doopravdy říct, v jaké míře je to pravda—a míra je právě tím, oč v praktických kalkulacích jde. Morální zdravý rozum celé války byl znovu a znovu vystaven ohrožení právě touto nedbalostí vůči proporcím. Někdo poukáže na nějaký projevu prušáctví v Anglii a naprosto zapomíná, že už je jen tím, že to označuje za prušáctví připouští, že je to mnohem příznačnější pro Prusko. Někdo připustí, že čin nepřátelské armády byl zločinný  pak odpoví, že v anglické armádě byl nějaký zločinec. Dozví se, že tisíce německých vojáků vstoupily do Belgie s vybavením, které bylo zcela neužitečné k boji a použít se dalo jen k žhářství a odsekne na to, že nějaký anglický ožrala zapálil seník. Otázkou nyní není  zda nějaký Němec zapálil nějaký stoh slámy, ale to jak daleko se požár rozšířil nebo se nejspíš rozšíří. A právě to jsou proporce, které nemůžeme spočítat i když mohou ovlivnit naše směřování. I kdyby němečtí revolucionáři povstali jako ti ruští, nemůže říct, zda jako ti ruští zvítězí a předstírat, že to dokážeme je nezodpovědné prorokování, což je blufování. A i kdyby vyhráli, nebude to žádný důvod, abychom se přestali snažit vyhrát. Naopak, pokud vnitřní síly skutečně začnou bojovat na naší straně, o to silnější to důvod nenechat je bojovat samotné. Pokud by nám měly pomoci, je naší povinností neopustit je, pokud by pruská tyranie byla skutečně napadena z obou stran revolucí a válkou, o to silnější to bude důvod, aby oba útoky byly o to energičtější. Kdyby se kupříkladu Bavorsko skutečně oddělilo od Pruska, bylo by první nezbytností dohlédnout na to, aby Prusko z Bavorska neudělalo jeden ze svých krvavých exemplárních případů. Pochybuji, že by to Bavorsko udělalo, ale nikdo nepochybuje, že by si zasloužilo veškeré porozumění a podporu, pokud by to udělalo. Právě bavorští katolíci, mnohem víc než pruští socialisté, ti tupohlaví materialisté,  jsou oním otlučeným a osekaným pahýlem, ze kterého může vyrazit nové Německo. Při spekulacích, zda se Bavorsko může stát nepřítelem Pruska ale odmítám zapomínat na skutečnost, že Prusko je naším nepřítelem a že samotné její držení Bavorska spočívá v legendě, že vždy bude nepřítelem vítězným. Pokud onu legendu zničíme porážkou nepřítele, pak zasadíme ránu, která přinese skutečné vysvobození a emancipaci, ve srovnání se kterými se všechny kompromisy této věci nejen vyhýbaly, ale skutečně oddalovaly mír.

Reklamy

Psaní o jídle (ILN 9. února 1917)

February 9, 1918 Writing about Food

Když teď máme potraviny na příděl, jsme občas v pokušení uvalit přídělové hospodaření i na řeči o jídle. Když je při společenském styku zřejmé, že přišel čas mluvit o mnoha věcehc, zdá se smutné zůstávat výlučně u kapusty na úkor tak atraktivních a spojených témat, jako jsou králové, boty, lodě a pečetní vosk. Falsaff, když umíral, blábolil o zelených polích, když ale byl na živu neblábolil výlučně o zeleni—i když  v poněkud doslovném smyslů by to zahrnovalo zelený sýr a zelený Charteuse. Falstaff by neměl námitek mluvit o jídle—ani zdaleka ne—a přinejmenším v tom s ním budu zajedno. Ona ale byl alespoň anglický, ne německý žrout, a rozdíl je v tom, že jídlo nebral vážně. Bohužel, v naší nenormální situaci jsou ti, kdo o ní mluví, v jistém smyslu nuceni ji vážně brát musí a i když je to v širokém smyslu dobrý vtip, v úzkém smyslu je to vážná věc. Pokud bych měl uctivě číst pro poučení a kulturní povznesení, zůstal bych na opuštěném ostrově raději s encyklopedií než s kuchařkou—zejména pokud by na ostrově nebylo co vařit. A když člověk slyší, co někteří lidé vykládající, musel by se domnívat, že s naším ostrovem to brzy bude podobné.

Rád bych nabídl mírnou výstrahu před nadbytkem takových řečí na poněkud vážnějším základě. Nebudu se vší přísností trvat na svém doporučení zavést příděly na poznámky o jídle. Nenavrhuji, že by měl zazvonit zvonek, nebo někdo zvolat „Čas!“, jako kdy se zavírají taverny—aby přesně v té chvíli všichni museli opustit, a to i za cenu, že by oddělili slovo šunkový od sendviče, nebo řekli skopová, aniž by směli dodat kotleta. Nepřeji si, aby naše stolování pozůstávalo jen z ukazování, natožpak chmatání. Neříkám, že by člověk měl dostat cukrovou kartičku, aby směl, uměřeně, hovořit o cukru, nebo polévkoý lístek, který by mu dovolal dvakrát týdně se zmínit o polévce. Moje výhrada, nakolik k ní sahám, je vážnější—a týká se ostatně více tónu než tématu. Neschvaluji určitou hlasitou atmosféru, která povstala v mé střední třídě a která jako by naznačovala, že problém s potravinami není jen zmatek (pokud to zmatek je), ale hlavní morální problém téhle chvíle. Uvážlivě říkám, že v mé střední třídě, protože problém chudých je docela jiný a mnohem starší. Jejich tragedie nebyla válkou vyvolána, jako mnohem spíše zamaskována. A sociální rozlišení se týká dalšího velmi praktického bodu, který sám o sobě dělá z toho druhu kontroversního pesimismu škodu pro patriotismus a někdy pomoc pacifismu. Míním tím to, že třída, o níž mluvím, není jen třídou, která čte noviny, ale obecně třídou, která noviny píše.  Jejich soukromý život se v jistém smyslu stává životem veřejným, to co se říká v jejich vnitřních pokojích se hlásá ze střech—a to, co se hlásá ze střech, slyší nepřítel před branami.

Když jsem poněkud podobnou námitku vznesl proti šíření paniky kvůli náletům, byla na celé věci jedna zvláštnost. Myslím, že vůbec nejprotivnější bylo to, že bylo tolik rozdmychávání paniky a tak málo skutečné paniky. Většina mužů a žen, které jsem potkal, byli obdivuhodně stoičtí, nebo ještě obdivuhodněji prostořecí. O incidentech při náletech mluvili asi tak, jako by popisovali, jak jim ujel vlak, dokud se v novinách nedočetli, že unikli zemětřesení. Mnozí se k tomu stavěli, skoro jako by to byla dešťová přeháňka, dokud jim ti moudřejší nevysvětlili, že to, co cítili, byla hrůzovláda teroru. Můj dojem byl, že anglická srdce jsou v zásadě na velmi dobrém místě, které není (ani filosoficky ani fysiologicky) ani v kalhotách, ani v krku, a že anglické hlavy byly přinejmenším stejně příčetné jako titulky v anglických novinách. A poněkud podobně shledávám, že v problému s potravinami není ani tolik zbytečného strachu jako příliš mnoho zbytečného povyku. V nejhorším případě je to něco horšího než pouhé skuhrání nespokojených lidí, totiž skuhrání lidí spokojených. V nejlepším případě je to příliš často skuhrání lidí, kteří musí být alespoň poměrně spokojení. Když říkám poměrně, mám samozřejmě na mysli srovnání se sousedy a ještě více srovnání s jejich nepřáteli. Avšak v druhém případě tu prostě není srovnání. Potraviny, zejména zahraniční potraviny, jsou pro Anglii ve srovnání s Německem, tím, čím jsou světlo a vzduch pro člověka lapeného do sítě ve srovnání s člověkem zamčeným v bedně. Být lapen do sítě je notně protivné, ale pokud je síť volná není to taková obtíž, jako když někoho škrtí a námořní síť vržená kolem Anglie je vskutku značně volná. Více světla a vzduchu sítí pronikne, než jej zadrží, mnohem víc, a naše každodenní návyky v jídle a pití zůstávají stejné, aniž by byly skutečně nějak změněny nebo zrušeny. Stačilo by pár dnů skutečných historických obléhání, abychom měli pocit, že si stěžujeme na nedostatek kolibříků v Tokajsku—jako to, co já vím, někteří děláváme. Ale Německo je skutečně podrobeno obležení—ne takovému, které by se podobalo některému z lokálních historických obléhání, ale nakolik lze obležené pevnému a absolutnímu. S jakýmkoliv představitelným zdravým rozumem nemůžeme trpět tolik, co Němci, a nedokážu si představit, na základě jakého patriotického, nebo i politického principu bychom si měli dávat tu práci, abychom jim říkali, že trpíme víc.  Zdá se mi že skutečné vysvětlení je stejné, jako v případě náletů. Nejde ani tak o hlad po jídle, jako o hlad po zprávách. Doufám, že o žurnalistickém řemesle budu vždycky hovořit s takovým respektem, jaký se člověk sluší mít k tomu, o čem zjistil, že to pro něj není těžké dělat—zjištění, které náležitě spořádané mysli vždy zabrání v jakémkoliv nadměrném klanění. Vím ale, že moji žurnalističtí kolegové se mnou budou souhlasit, když řeknu, že jsou vůči životu ve zcela zvláštním postavení—že mají ve skutečnosti zakázáno být tak bezstarostní nad tím, co se děje ve světě, jako šťastnější lidé. Bylo řečeno, že poesie je kritikou života, není to ale kritika, kterou by bylo nutné podávat ve velkých množstvích v krátkých a pravidelných intervalech. Od žádného básníka se nečeká, že každé ráno složí ódu na skřivana, a to ani za onoho nepravděpodobného předpokladu, že by vstával každé ráno tak brzy, aby ho slyšel. Od žádného duchovního dítěte Shakespeara a Wordswortha se neočekává, že odemkne své srdce klíčkem sonetu, když odemyká svůj dům domovním klíčem. Ale žurnalismus je žurnalistický, často doslovně každodenní, a je kritikou života, která vždy musí kritizovat. Není divu, pokud někdy kritisuje přesmíru, nebo pokud (což je mnohem reálnější postesk) kritizuje špatně vybrané věci. Žurnalismus v jistém smyslu usiluje o důrazné a barvité vyjádřené průměrného člověka, ale je tu jedna významná část tohoto postoje, již je žurnalismu kvůli jeho povaze zapovězeno vyjádřit. A tím je zdravá a vlastně hrdinská lhostejnost. Žurnalista nemůže k věcem přistupovat tak, jak k obrovskému množství z nich přistupuje průměrný člověk—což je náležitě uváženo, jedno z jeho nejdůležitějších a nejfilosofičtějších gest. Nemůže je jen tak minout.

A tak, ať už někdo o jídle mluví nebo ne, je téměř nevyhnutelné, aby o něm napsal, a s chutí připouštím, že zde dělám přesně to, proti čemu současně protestuji. Může se zdát cynické říkat něco takového, když někdo, kdo je jako já je živ z čmárání čmáranic na jídelní lístek coby vzoru praktické péče o domácnost, pak tím nejpraktičtěji pomáhá právě své domácnosti. Jako žurnalista je ale plně oprávněn si věci zapisovat, protože jsou zajímavé, docela bez zřetele k tomu, zda jsou užitečné. A to prosté slovo je samozřejmě vysvětlením čehokoliv matoucího v kontrastu mezi  vzrušením anglického tisku a poměrným klidem anglické veřejnosti. Řvoucí masa plamene a jedu padající z létajícího stroje do zahrádky za domem na předměstí je jistě zajímavá, pokud ne znepokojivá. Naše denní jídla jsou pro nás dozajista zajímavá, i tehdy, když kvůli nim nejsme svíráni úzkostí. Myslím ale, že by bylo dobře dát našim spojencům jasně najevo a ještě víc našim nepřátelům, že naše obyvatelstvo netřeští kvůli hladomoru kvůli tomu, že naše noviny většinou obsahují výpočty a varování—a to o nic víc, než je naše obyvatelstvo tvořeno výlučně ze zločinců proto, že policejní zprávy se většinou zabývají zločiny. Náš nepřítel si zkrátka musí plně uvědomit dvě skutečnosti—za prvé, že ani nejsme hladoví v tom nejvážnějším slova smyslu a za druhé, že jsme dřív připraveni hladovět v tom nejhroznějším smyslu, snášet vše, co museli snášet lidé v tvrdé realitě skutečných obléhání, než bychom připustili, že největší problém v dějinách vyřešilo pirátství na širém moři.

Reklamy

Ponaučení dané Alsaskem a Polskem (ILN, 2. února 1916 )

February 2, 1918 The Moral of Alsace and Poland

Jsou dva body, které jsou dvěma čepy války podobnými dvěma pólům světa. Jak president Wilson tak pan Lloyd George na ně dostatečně jasně poukázali, je to Polsko a Alsasko – Lotrinsko. Existují ale dosti zvláštní a zajímavé linky myšlenek spojující obě místa, které zůstávají často nepovšimnuty jako ohromující praktické nezbytnosti celého případu. Stojí ovšem za povšimnutá,  protože zahrnují některé dosti zábavné aspekty dějin—a zejména té vysoce zábavné záležitosti, jíž jsou dějiny Německa.

Nápad předložený panem Philipem Snowdenem v jeho obraně staré pruské politiky anexí je samozřejmě nesmysl. Předpokládá, že existoval stát jménem Německo, kterému Alsasko a Lotrinsko kdysi náležely, a nic takového nikdy neexistovalo. Je to něco jako kdyby nám někdo tvrdil, že Edinburgh nebyl svou historií a tradicí skotský a to jen proto, že to jméno znamená Edwinův burgh—pravděpodobně pohraniční město krále Northumbrie v nějakých válkách s Pikty. Je to takzvaný jazykový test a je to pěkně praštěný text. Na takové záležitosti toho lze říct velmi mnoho, ale možná to nejprostší by bylo říct, že to místo sice mohlo patřit Northumbrii, nikdy nepatřilo Anglii, z toho prostého důvodu, že neexistovala žádná Anglie, jíž by mohlo patřit. Takže, když pár bezvýrazných feudálních panství připadlo pod francouzskou civilisaci, neexistovalo žádné Německo a to v jakémkoliv národním smyslu. Byli tu lidé, o kterých se obecně mluvilo o Němcích asi tak, jak se mluví o černoších, a to s podobou úctou a vážností. Ale kmenům, pro které se takové používal, vládlo jen množství malých králů, často méně důležitých než starý král Northumbrie. Heptarchie—nebo spíš cosi mnohem sporadičtějšího—která, v Anglii trvala do jedenáctého století, v Německu trvala až do století sedmnáctého. K vytvoření anglického národa bylo zapotřebí Normanů, ale ti alespoň mohli stavět na římských základech. Jiní Severofrancouzi, na východ od Normanů, dali obyvatelům alsaského pohraniční francouzskou národnost—první národnost, o které se jim kdy snilo. Ale tyto historické prvky jsou zde jen předehrou k jinému a opomíjenějšímu bodu.

Ta nesmyslná německá myšlenka, ale je to nesporně německá myšlenka—že v době Ludvíka XIV. existoval nějaký německý stát, jehož hranice měly být posvátné, ale byly znesvěceny. Pruští profesoři zkrátka nacionalistický argument používají proti čemusi, co udělal nějaký starý francouzský král v polovině sedmnáctého století. Nu dobrá, sám jsme všemi deseti pro zvednutí nacionalistického argumentu, i když mám za to, že je to mnohem snazší, pokud máte nějaký národ. Pak ale  přicházíme k jedné velmi mnohem podivnější okolnosti. Ve století poté, co Německo samo bylo státem a tedy způsobilé toho, aby bylo zbaveno provincií nacházíme pruského krále, jak útočí na polský stát (který byl tehdy docela nesporně státem) a zbavuje jej nejen provincií, ale i státnosti. Polskému království způsobil něco, co křesťanskému království do té doby nikdo předtím nezpůsobil—zcela jej zrušil. Německo může protestovat proti zasahování do patriotismu, který ještě neexistuje, a přitom se tvářit nevinně pokud jde o vlastní vměšování do patriotismu, který existuje, a existoval po staletí. Německý stát, o kterém nikdo nikdy neslyšel má být považovaný za posvátný ještě dřív než se zrodil, ale polský stát, o kterém slyšel každý, může být rozporcován zaživa a za bílého dne, aniž by si toho kdokoliv všímal. A tihle jedineční mezinárodní mudrci ještě neobjevili v osmnáctém století něco, co již potvrdili v sedmnáctém, a ničí jednotu, tam kde se objevila, sto let poté, co ji uctívali tam, kde se neobjevila. Německo je jedno, zatímco jeho království jsou tři nebo je jich tři sta, nebo jakýkoliv počet mezi tím, ale Polsko musí být rozbito na tři kusy, když jeho království už je jedno. To jsou dvě tváře velkého teutonského Januse, když hledí k východu a západu.  Být protinárodní proti všem národům, být nacionalista bez národa—to všechno a cokoliv jiného bylo snadné, dokud byla nějaká půda k ukradení.

Nu a tato podivný ethická zkušenost má velmi ostré moderní ponaučení, dotýkající se našeho přístupu k pruským tvrzením dnes. Bezprostřední ponaučení o Alsasku a Polsku samo o sobě není doufám, nutné nijak dlouze vykládat. Nebude-li Alsasko-Lotrinsko navráceno a navráceno právem, pokud Polsko nebude obnoveno, a obnoveno zcela—pak jsme prohráli válku a všechnu budoucí svobodu světa. Obraty tak ohromné příležitosti jako je tenhle, se nevrací dvakrát nebo třikrát za dva nebo tři tisíce let, pokud vůbec. A Alsasko-Lotrinsko zůstane věčnou zkouškou—ne jen kvůli tomu, co k němu cítí Francouzi, ale ještě více kvůli tomu, co o něm říkají Němci. Sami Němci se ho zmocnili jako symbolu. A ten symbol byl samozřejmě symbolem moci—či spíše jeho všemocnosti. Německý generál řekl, skoro doslova, že je nutné anektovat provincie jako důkaz, že Francie je zcela poražena. I dítě vidí, že pokud anexe zůstane beze změny, bude to důkaz, že civilisovaný svět je zcela poražen. Německé panství je zachováno pomocí jakéhosi volebního žonglování, zahrnováním starých místních obyvatel německými činovníky a kolonisty nebude za sto let stát za zlámanou grešli. Svět si prostě řekne, že sedanskou šavli nelze zlomit a bude se proto dál věnovat pokojnější činnosti jako šavle zabernská. Pruská definice míru je totiž taková, že voják musí pak srazit k zemi neozbrojeného mrzáka namísto ozbrojeného nepřítele. Alsasané se vrátí do oné krvavé poroby na věky, ale tomu je v první řade nutné vzdrovat, ne kvůli Alsasanům, ani ne kvůli Francouzům, ale kvůli nám samým a všem ostatním. Tomuhle je nutné vzdorovat, pokud bylo někdy v nějakém smyslu nutné vzdorovat naprostému triumfu prušáctví všude. Případ Polska je právě tak symbolem a je ještě víc podstatný. Čistě jako praktická otázka je zrovna tak praktický jako hrana útesu. Otázka zní, zda má existovat malé německé Polsko nebo velké polské Polsko. Pokud to bude to první, dosáhne Prus vrcholu své nejstrměji čnící vize. Všechny staré civilisace Asie a Afriky leží v jeho stínu, mezi ním a koncem země není nic. Pokud to bude to druhé, východ Evropy bude civilisován, a barbaři budou věčně drženi v šachu.

Zrovna tak jako byl Němec zrovna tak připraven  vyhlašovat státy nebo žádný stát, je nyní zrovna tak připraven hlásat anexe nebo žádné anexe. Zrovna v tuhle chvíli mu nejvíc vyhovuje formulka „žádné anexe“. Kdokoliv, kdo této formuli důvěřuje jako projevu humanitární dobré vůle je (v tomto konkrétním zřeteli své jistě mnohostranné mysli) hlupák—zrovna takový hlupák, jako kdyby si představoval, že když Moltke obsadil Alsasko na základě tvrzení, že je německé, by se okamžitě vzdal Poznaně na základě tvrzení, že je polská. Teď je Prus proti anexi protože je proti navrácení a proti navrácení je proto, že je to zdělej, který má stále ve svém držení kradené zboží.

Jednu věc o moderním Německu nesmíme nikdy zapomínat—že spojilo nejšílenější svévoli moderního prchavých mód s vytrvalým záměrem imperialismu. Ty módy využívá, ale test je v tom, že je při každé příležitosti využívá právě k onomu záměru. Může využít křesťanskou vědu, ale použije ji proti našim nemocnicím, ne svým. Už používá volnou lásku, ale k posílení své populace, ne jiných. Může hlásat cokoliv, od vegetariánství po vorticismus, ale vždy bude možné ukázat, kde to slouží jeho nejužším zájmům. Použije ty nejdivočejší formy futurismuu, jaké existují ke skoku do budoucnosti, vždy to ale bude s onou sebestřednou rovnováhou, která ji umožnila dívat se na obě strany, hovořit dvěma protikladnými jazyky a rozkročit se nad Evropou s jednou nohou v Polsku a druhou v Alsasku-Lotrinsku.

Reklamy